PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 4 | 3 | 147-153
Article title

Aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży (część pierwsza)

Authors
Content
Title variants
EN
Actual recommendations on diagnosis and treatment of high blood pressure in children and adolescents (part one)
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Hypertension is one of the commonest diseases. High blood pressure and its complications are most important elements of cardiovascular risk. Positive correlation between morbidity, mortality and hypertension in adults is apparent. Early start of the disease worsens future prognosis. There are two forms of arterial hypertension: primary and secondary, the latter observed in the course of much pathology. In adults we have to do mostly with primary form of the disease. Up until recently we thought, that high blood pressure in children occurs less commonly and that it is present mostly in its secondary form. Lately, with the progress in diagnostic tools and popularisation of blood pressure measurements as a part of paediatric examination, it becomes apparent, that primary hypertension in adolescents occurs frequently and can be diagnosed even in small children. It is important to establish clear rules concerning detection, evaluation and management of high blood pressure in this age group. Periodically American authors publish reports describing that important problem. The latest report was published in August 2004 edition of “Pediatrics”.The report sets out the current canon of rules and forms the basis of this article.
PL
Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób. Wysokie ciśnienie tętnicze i jego powikłania narządowe stanowią najistotniejszy element tzw. ryzyka sercowo-naczyniowego. Jest ono skorelowane z chorobowością i śmiertelnością sercowo-naczyniową, najczęstszą przyczyną zgonów w populacji dorosłych. Wczesny początek nadciśnienia ma wpływ na pogorszenie przyszłego rokowania. Nadal obowiązuje podział na nadciśnienie pierwotne (samoistne) i wtórne, pojawiające się w przebiegu wielu różnych patologii. Ogromna większość przypadków nadciśnienia u dorosłych to nadciśnienie samoistne. Do niedawna uważano jednak, że u dzieci choroba występuje znacznie rzadziej i przeważnie ma charakter wtórny. W ostatnich latach dzięki postępowi diagnostyki oraz rozpowszechnieniu wykonywania pomiarów ciśnienia jako elementu badania pediatrycznego stało się oczywiste, że nadciśnienie samoistne występuje u dzieci z dużą częstością i jest diagnozowane w coraz młodszym wieku. Bardzo istotne jest stworzenie jasnych wytycznych dotyczących wykrywania i sposobu postępowania w przypadku wykrycia podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży. Co kilka lat ukazuje się tworzony przez amerykańskich autorów raport na temat nadciśnienia w populacji pediatrycznej. Ostatni, którego zalecenia są aktualnie obowiązującym kanonem, został opublikowany w czasopiśmie „Pediatrics” w 2004 roku. Stanowi on podstawę niniejszego opracowania.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
147-153
Physical description
Contributors
  • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
  • 1. Tykarski A., Grodzicki T: Zalecenia ESH/ESC 2007 dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego - co nowego? Próba komentarza na temat zmian i ich zasadności. Nadciśnienie Tętnicze 2007; 11: 261-303.
  • 2. Grodzicki T, Gryglewska B., Tomasik T: Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym - 2008 rok. Nadciśnienie Tętnicze 2008; 12 supl. C: C5-C30.
  • 3. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents: The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114 (supl.): 555-576.
  • 4. Wyszyńska T, Litwin M.: Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2002.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4314845b-f7f9-4c86-87e9-b668ce57afa2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.