PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 65 | 5-6 | 23–27
Article title

Zaburzenia snu u pacjentów z zespołem otępiennym oraz u ich opiekunów

Content
Title variants
EN
Sleep problems in group of patients with dementia and in group of carers of these patients
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Dobowa potrzeba snu jest zmienna i zmniejsza się z wiekiem. Starzenie się mózgu prowadzi do zmian mechanizmów regulacji snu, wyrażonych przez okołodobowe zmiany czuwania i zmniejszoną potrzebę snu wieczorem. MATERIAŁ I METODY Do badania włączono 30 chorych, hospitalizowanych w Klinice Jednego Dnia Oddziału Neurologii CSK w Katowicach-Ligocie oraz 30 opiekunów tych pacjentów. Zaburzenia snu oceniano w badaniu ankietowym za pomocą: Ateńskiej Skali Bezsenności, Skali Senności Epworth oraz Skali Nasilenia Bezsenności. Z badania wyłączono zarówno pacjentów, jak i opiekunów, przyjmujących leki nasenne lub/i cierpiących na schorzenia wpływające na jakość snu. Wyniki uzyskane u pacjentów porównano z głębokością otępienia, ocenianą za pomocą Skali Mini Mental. WYNIKI Bezsenność istotną klinicznie według Ateńskiej Skali Bezsenności rozpoznano przy wyniku powyżej 10 punktów. Stwierdzono, że na bezsenność cierpi 30% pacjentów z zespołem otępiennym oraz 20% opiekunów. Nie zaobserwowano korelacji wskazującej, że opiekunowie konkretnych pacjentów z bezsennością borykają się z tym samym problemem. Analizując ankiety Skali Nasilenia Bezsenności i przyjmując bezsenność istotną klinicznie powyżej 14 punków, wykazano silną zależność między głębokością otępienia a nasileniem zaburzeń snu. Analiza kwestionariuszy Skali Senności Epworth (patologiczna senność > 14 punktów), przyniosła następujące wyniki: 30% pacjentów z zespołem otępiennym cierpi na senność patologiczną w ciągu dnia, a wśród opiekunów żaden nie ma takiego problemu. WNIOSKI Bezsenność oraz senność patologiczna w ciągu dnia stanowią istotny problem kliniczny pacjentów z zespołem otępiennym. Bezsenność jest również problemem osób opiekujących się chorymi, co może mieć związek z zaburzeniami snu u samych pacjentów.
EN
BACKGROUND The demand for sleep decreases with age. Changes of sleep’s structure are the result of physiological brain aging or neurodegenerative disorders. METHODS The fi rst group included patients, which were admitted to The CSK Hospital in Katowice-Ligota (Neurology Ward – The One Day Clinic). The second group constituted of carers of these patients. We assessed problems with sleep by Athens Insomnia Scale, Epworth Sleepiness Scale and Insomnia Severity Index. We diagnosed sleep problems when Athens Insomnia Scale reached more than 10 points, in Epworth Sleepiness Scale above 14 points and Insomnia Severity Index more then 14 points. RESULTS The 30% of patients with dementia and 20% of carers of patients had sleep problems. During questionnaire analysing we realized that there is a correlation between degree progress of dementia and intensity of sleep problems. Analysis of questionnaire Epworth Sleepiness Scale revealed that 30% of patients with dementia suff ered from excessive sleepiness at day and no one of carers had this problems. CONCLUSIONS Insomnia and excessive sleepiness at day are very important problems of patients with dementia. Insomnia is a problem of carers of this patients as well as.
Discipline
Year
Volume
65
Issue
5-6
Pages
23–27
Physical description
Contributors
  • ul. Sielecka 55/6 41-200 Sosnowiec tel. 608 139 837
  • Koło STN przy Katedrze i Klinice Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
  • 1. Rekomendacje Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów Rozpoznawania i Lecz enia Otępień (IGERO 2006). Rozpoznawanie i leczenie otępień. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006.
  • 2. Alasdair D. Cameron: Psychiatria. Wyd. II. Wrocław: Urban & Partner, 2005: 175 –176, 178.
  • 3. Szelenberger W. Bezsenność. Wydanie II. Via Medica, Gdańsk 2007: 87–88.
  • 4. Chiu Y.C., Lee Y.N., Hsu W.C., Chen H.T., Li C.L., Wang P.C. Sleep disturbance and associated factors amongst family caregivers of dementia patients. Hu Li Za Zhi. 2010 Aug; 57(4): 29–39.
  • 5. Valles Fernández M.N., Gutiérrez Cillan V., Luquin Ajuria A.M., Martín Gil M.A., López de Castro F. Health and social problems of caregivers of patients with dementia. Aten. Primaria 1998 Nov 15; 22(8): 481–485.
  • 6. Thomas P., Hazif-Thomas C., Pareault M., Vieban F., Clément J.P. Sleep disturbances in home caregivers of persons with dementia. Encephale 2010 Apr; 36(2): 159–165. Epub 2009 Sep 23.
  • 7. Ownby R.L., Saeed M., Wohlgemuth W., Capasso R., Acevedo A., Peruyera G., Sevush S. Caregiver reports of sleep problems in non-Hispanic white, Hispanic, and African American patients with Alzheimer dementia. J. Clin. Sleep Med. 2010 Jun 15; 6(3): 281–289.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-42df8b05-c95a-4abe-b2c3-40ffd4d92e4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.