PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 3 | 152–157
Article title

Funkcjonowanie pamięci operacyjnej u osób z zaburzeniami afektywnymi

Content
Title variants
EN
Working memory function in patients with affective disorders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pamięć operacyjna stanowi podstawę dobrze działającego systemu mózgowego i zapewnia właściwy przebieg złożonych procesów poznawczych. Zdaniem wielu badaczy na jakość funkcjonowania pamięci operacyjnej wpływają emocje, w szczególności te negatywne. Pacjenci z zaburzeniami depresyjnymi charakteryzują się nieprawidłowym działaniem pamięci operacyjnej: występują u nich trudności w wygaszaniu negatywnych emocji i utrzymywaniu pozytywnych informacji. Zmiany w zakresie sprawności pamięci operacyjnej obecne u osób zmagających się z zaburzeniami afektywnymi mają swoje korelaty neurobiologiczne. W piśmiennictwie dotyczącym badań, w których zastosowano metody neuroobrazowe, nie ma zgodności co do wspólnego wzorca dysfunkcji czynnościowej mózgu u  pacjentów z  zaburzeniami afektywnymi. Z zaburzeniami nastroju najczęściej wiązane są nieprawidłowości w aktywności zarówno obszarów korowych, jak i obszarów podkorowych mózgu w trakcie wykonywania zadań angażujących pamięć operacyjną. Dysfunkcje tej pamięci odgrywają ważną rolę w generowaniu i utrzymywaniu symptomów zaburzeń afektywnych. Co więcej, deficyty neuropsychologiczne występujące u osób ze zdiagnozowaną chorobą afektywną dwubiegunową uważane bywają za charakterystyczną cechę funkcjonowania tych pacjentów. W niniejszej pracy przedstawione zostaną najważniejsze aktualne doniesienia związane ze wskazaną tematyką. Należy prowadzić dalsze badania tego zagadnienia, z dodatkowym uwzględnieniem wpływu przebiegu i obrazu klinicznego choroby na działanie pamięci operacyjnej. Poszukiwania te mogłyby się przyczynić do poprawy jakości procesu diagnostyczno-terapeutycznego.
EN
Working memory is the foundation of a well-functioning brain system, ensuring proper execution of complex cognitive problems. According to numerous researchers, emotions, in particular negative ones, impact the quality of working memory function. Patients with depressive disorders tend to display impaired working memory, experiencing difficulties with controlling or removing negative emotions and retaining positive information. The alterations in the capacity of working memory present in patients struggling with affective disorders have their neurobiological correlates. The literature regarding studies which have utilised neuroimaging techniques does not hold a congruent view as to the presence of a common pattern of brain dysfunction in patients with affective disorders. Mood disorders are most typically associated with abnormalities in the activity of both cortical and subcortical regions of the brain while solving tasks that involve working memory. Working memory dysfunctions play a major role in producing and fuelling the symptoms of affective disorders. Moreover, neuropsychological deficits present in patients diagnosed with bipolar affective disorder tend to be perceived as very characteristic for their functioning. This paper presents the most relevant current information concerning the issue in question. Further research into the area is much called for, with additional attention paid to the effect of the course and the clinical picture of the disease on the functioning of working memory, as it could potentially improve the quality of the diagnostic and therapeutic process for the patients.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
152–157
Physical description
Contributors
 • Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie, Kraków, Polska
author
 • Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie, Kraków, Polska
 • Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków, Polska
References
 • kiskal HS, Akiskal KK, Haykal RF et al.: TEMPS-A: progress towards validation of a self-rated clinical version of the Temperament Evaluation of the Memphis, Pisa, Paris, and San Diego Autoquestionnaire. J Affect Disord 2005; 85: 3–16.
 • Arts B, Jabben N, Krabbendam L et al.: Meta-analyses of cognitive functioning in euthymic bipolar patients and their first-degree relatives. Psychol Med 2008; 38: 771–785.
 • Baddeley A: Pamięć – poradnik użytkownika. Prószyński i Spółka, Warszawa 1998. Baddeley A: Working memory. Science 1992; 255: 556–559.
 • Baddeley A, Banse R, Huang YM et al.: Working memory and emotion: detecting the hedonic detector. J Cogn Psychol 2012; 24: 6–16.
 • Balanzá-Martínez V, Rubio C, Selva-Vera G et al.: Neurocognitive endophenotypes (endophenocognitypes) from studies of relatives of bipolar disorder subjects: a systematic review. Neurosci Biobehav Rev 2008; 32: 1426–1438.
 • Bora E, Yucel M, Pantelis C: Cognitive endophenotypes of bipolar disorder: a meta-analysis of neuropsychological deficits in euthymic patients and their first-degree relatives. J Affect Disord 2009; 113: 1–20.
 • Dell’Osso B, Cinnante C, Di Giorgio A et al.: Altered prefrontal cortex activity during working memory task in Bipolar Disorder: a functional Magnetic Resonance Imaging study in euthymic bipolar I and II patients. J Affect Disord 2015; 184: 116–122.
 • Dembińska-Krajewska D, Rybakowski J: Skala TEMPS-A (Temperament Evaluation of Memphis, Pisa and San Diego Autoquestionnaire) – ważne narzędzie do badania temperamentów afektywnych. Psychiatr Pol 2014; 48: 261–276.
 • Derakshan N, Eysenck MW: Working memory capacity in high traitanxious and repressor groups. Cogn Emot 1998; 12: 697–713.
 • D’Esposito M: From cognitive to neural models of working memory. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2007; 362: 761–772.
 • Dumas JA, Newhouse PA: Impaired working memory in geriatric depression: an fMRI study. Am J Geriatr Psychiatry 2015; 23: 433–436.
 • Figueroa CA, Ruhé HG, Koeter MW et al.: Cognitive reactivity versus dysfunctional cognitions and the prediction of relapse in recurrent major depressive disorder. J Clin Psychiatry 2015; 76: e1306–e1312.
 • Hubbard NA, Hutchison JL, Hambrick DZ et al.: The enduring effects of depressive thoughts on working memory. J Affect Disord 2016a; 190: 208–213.
 • Hubbard NA, Hutchison JL, Turner M et al.: Depressive thoughts limit working memory capacity in dysphoria. Cogn Emot 2016b; 30: 193–209.
 • Kohn N, Eickhoff SB, Scheller M et al.: Neural network of cognitive emotion regulation – an ALE meta-analysis and MACM analysis. Neuroimage 2014; 87: 345–355.
 • Lau MA, Christensen BK, Hawley LL et al.: Inhibitory deficits for negative information in persons with major depressive disorder. Psychol Med 2007; 37: 1249–1259.
 • Levens SM, Gotlib IH: Updating emotional content in recovered depressed individuals: evaluating deficits in emotion processing following a depressive episode. J Behav Ther Exp Psychiatry 2015; 48: 156–163.
 • Levens SM, Gotlib IH: Updating positive and negative stimuli in working memory in depression. J Exp Psychol Gen 2010; 139: 654–664.
 • Lin K, Xu G, Lu W et al.: Neuropsychological performance in melancholic, atypical and undifferentiated major depression during depressed and remitted states: a prospective longitudinal study. J Affect Disord 2014; 168: 184–191.
 • Lin K, Xu G, Lu W et al.: Neuropsychological performance of patients with soft bipolar spectrum disorders. Bipolar Disord 2015; 17: 194–204.
 • Owen AM, McMillan KM, Laird AR et al.: N-back working memory paradigm: a meta-analysis of normative functional neuroimaging studies. Hum Brain Mapp 2005; 25: 46–59.
 • Poletti S, Bollettini I, Mazza E et al.: Cognitive performances associate with measures of white matter integrity in bipolar disorder. J Affect Disord 2015; 174: 342–352.
 • Pomarol-Clotet E, Alonso-Lana S, Moro N et al.: Brain functional changes across the different phases of bipolar disorder. Br J Psychiatry 2015; 206: 136–144.
 • Robinson LJ, Thompson JM, Gallagher P et al.: A meta-analysis of cognitive deficits in euthymic patients with bipolar disorder. J Affect Disord 2006; 93: 105–115.
 • Russo M, Mahon K, Shanahan M et al.: Affective temperaments and neurocognitive functioning in bipolar disorder. J Affect Disord 2014; 169: 51–56.
 • Wang XL, Du MY, Chen TL et al.: Neural correlates during working memory processing in major depressive disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2015; 56: 101–108.
 • Wanmaker S, Geraerts E, Franken IH: A working memory training to decrease rumination in depressed and anxious individuals: a double-blind randomized controlled trial. J Affect Disord 2015; 175: 310–319.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-42c5c900-6c85-4fc8-8df4-0d9f9518ea97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.