PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2019 | 6 | 2 | 127-130
Article title

Witrektomia tylna z fiksacją transskleralną soczewki torycznej oraz asystą systemu Verion™ – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Posterior vitrectomy with transscleral fixation of the toric lens and the assistance of the Verion™ system – case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca przedstawia zastosowanie oryginalnej techniki fiksacji przeztwardówkowej soczewki torycznej z asystą systemu Verion™ u chorych, u których nie można dokonać dotorebkowego wszczepienia implantu. Technika ta umożliwia wytypowanie miejsca fiksacji i ustawienie soczewki w prawidłowej osi astygmatyzmu. W pracy zdefiniowaliśmy pojęcie kąta fiksacji soczewki, sposób jego pomiaru, a także sposób modyfikacji ustawień systemu Verion™. Pozwoliło nam to wyznaczyć docelowe miejsce fiksacji soczewki. Technika ta poprawiła refrakcję u chorej, u której nie można było dokonać wszczepienia metodą klasyczną.
EN
The paper presents the original technique of transcleral fixation toric IOL with the assist of the Verion™ system in patients in which intracapsular implantation cannot be performed. This technique enables to predict the location of the fixation and the lens setting in the correct axis for astigmatism. In the paper we defined the term of angle of lens fixation, the means of its measurement as well as modification of Verion™ system setting. It enabled us to designate target location of lens fixation. The technique improved the refraction of the patient, by which the implant could not be done by classical method.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
127-130
Physical description
Contributors
author
  • 1. Laguna Medical sp. z o.o. w Gdyni. 2. Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu. 3. Oddział Okulistyczny, Regionalny Szpital w Kołobrzegu
  • Oddział Okulistyczny, Regionalny Szpital w Kołobrzegu
  • Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu
  • Laguna Medical sp. z o.o. w Gdyni
  • Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu
References
  • 1. Lin HY, Chen HY, Fam HB, et al. Comparison of corneal power obtained from Verion image-guided surgery system and four other devices. Clin Ophthalmol 2017; 11: 1291-1299.
  • 2. Stem MS, Todorich B, Woodward MA, et al. Scleral-Fixated Intraocular Lenses: Past and Present. J Vitreoretin Dis 2017; 1(2): 144-152.
  • 3. Kelkar A, Sha R, Kelkar J, et al. Sutureless, Glueless, Scleral Fixation of Single-Piece and Toric Intraocular Lens: A Novel Technique. Case Rep Ophthalmol 2015; 6(2): 239-245.
  • 4. Mete A, Kimyon S, Saygılı O, et al. A new surgical technique for scleral fixation using a “knot ball” for scleral-fixated intraocular lenses: impact on clinical outcomes. Arq Bras Oftalmol 2018; 81(4): 302-309.
  • 5. Kessel L, Andresen J, Tendal B, et al. Toric Intraocular Lenses in the Correction of Astigmatism During Cataract Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis. Ophthalmology 2016; 123(2): 275-286.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-42406ed3-7301-4e52-b6af-0f433ce40d33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.