PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 4 | 428–435
Article title

Profil metaboliczny i zawartość fruktozy w diecie nastolatków z nadciśnieniem tętniczym i stanem przednadciśnieniowym

Content
Title variants
EN
Metabolic profile and dietary fructose intake in prehypertensive and hypertensive adolescents
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: W prewencji pierwotnej nadciśnienia zwraca się szczególną uwagę na zaburzenia składu ciała na niekorzyść tzw. masy beztłuszczowej. Wzmożone spożycie fruktozy może prowadzić do podwyższenia ciśnienia tętniczego. Cel: Celem badania była ocena profilu metabolicznego nastolatków z nadciśnieniem tętniczym i stanem przednadciśnieniowym oraz zawartości fruktozy w ich diecie. Materiał i metody: Zbadano 31 osób (18 chłopców i 13 dziewczynek) w wieku 12–18 lat (mediana: 15 lat). Do badania kwalifikowano dzieci z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i stanem przednadciśnieniowym. Wykonano pomiary wzrostu, masy ciała, wskaźników: masy ciała, talia–biodro, talia–wzrost, a także oceniono zawartość tłuszczu i beztłuszczowej masy ciała za pomocą impedancji bioelektrycznej. Dokonano oceny diety badanych pod kątem zawartości fruktozy i kaloryczności posiłków. Wyniki: 42% dzieci (33% chłopców i 61% dziewczynek) miało nieprawidłowo wysoki wskaźnik masy ciała (z-score BMI > 2,0 SDS). Wskaźnik talia–wzrost był istotnie wyższy w grupie dziewczynek niż w grupie chłopców (odpowiednio 0,53 i 0,45, p = 0,04), podobnie z-score obwodu talii (2,82 vs 1,13, p = 0,02). U dziewczynek stwierdzono większą niż u chłopców procentową zawartość tkanki tłuszczowej (31% vs 17%, p = 0,001). Kaloryczność diety dziewczynek była niższa (1967 vs 2683 kcal, p = 0,003), ale w obu grupach stwierdzono nadmierną podaż energii (120% zapotrzebowania). Fruktoza zawarta w diecie pokrywała 11% zapotrzebowania kalorycznego. Wnioski: Badanie wykazało, że dziewczynki z podwyższonymi wartościami ciśnienia krwi w porównaniu z chłopcami mają więcej tkanki tłuszczowej i niekorzystną jej dystrybucję. Dietę dzieci z podwyższonym ciśnieniem tętniczym cechuje nadmierna kaloryczność, a zawartość fruktozy w tej diecie przekracza zalecane dzienne spożycie cukrów prostych.
EN
Introduction: Primary prevention of hypertension underlines the relevance of body composition abnormalities, particularly of so-called lean body mass. Increased fructose intake can lead to elevated blood pressure. Aim: The aim of this study was to assess the metabolic profile and dietary fructose intake in prehypertensive and hypertensive adolescents. Material and methods: Thirty-one patients (18 boys and 13 girls) aged 12–18 years (median: 15 years) with well controlled hypertension and prehypertension were selected for the study. The authors measured body height and weight, body mass index, waist-to-hip ratio, waist-to-height ratio as well as fat content and lean body mass using bioelectrical impedance analysis. The patients’ diet was assessed in terms of fructose intake and food energy value. Results: Forty-two per cent of children (33% of boys and 61% of girls) had abnormally high body mass index (BMI z-score > 2.0 SDS). The waist-to-height ratio was significantly higher in girls than in boys (0.53 and 0.45, respectively, p = 0.04). The results in waist circumference z-score were similar (2.82 vs. 1.13, respectively, p = 0.02). Girls had greater fat mass than boys (31% vs. 17%, respectively, p = 0.001). The energy value of girls’ diet was lower (1,967 vs. 2,683 kcal, p = 0.003), but excessive energy intake was observed in both groups (120% of requirement). Dietary fructose intake covered 11% of energy requirement. Conclusions: The study demonstrated that girls with elevated blood pressure have a greater amount fat tissue than boys and its distribution is more unfavourable. The diet of children with elevated blood pressure values is characterised by excessive energy delivery, and dietary fructose intake exceeds daily recommended intake of simple sugars.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
428–435
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź, Polska
author
 • Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź, Polska
 • Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź, Polska
 • Klinika Kardiologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź, Polska
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź, Polska
 • Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź, Polska; Zakład Dydaktyki Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • 1. Niemirska A, Litwin M, Antoniewicz J et al.: [Fat tissue distribution and metabolic alterations in boys with primary hypertension]. Przegl Lek 2006; 63 Suppl 3: 49–53.
 • 2. Johnson RJ, Segal MS, Sautin Y et al.: Potential role of sugar (fructose) in the epidemic of hypertension, obesity and the metabolic syndrome, diabetes, kidney disease, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2007; 86: 899–906.
 • 3. Feig DI, Johnson RJ: Hyperuricemia in childhood primary hypertension. Hypertension 2003; 42: 247–252.
 • 4. Feig DI, Soletsky B, Johnson RJ: Effect of allopurinol on blood pressure of adolescents with newly diagnosed essential hypertension: a randomized trial. JAMA 2008; 300: 924–932.
 • 5. Wang YC, Ludwig DS, Sonneville K et al.: Impact of change in sweetened caloric beverage consumption on energy intake among children and adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163: 336–343.
 • 6. Kułaga Z, Litwin M, Tkaczyk M et al.: Polish 2010 growth references for school-aged children and adolescents. Eur J Pediatr 2011; 170: 599–609.
 • 7. Krawczyński M: Żywienie dzieci w wieku szkolnym i młodzieży. In: Krawczyński M (ed.): Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. 1st ed., Help-Med s.c., Kraków 2008: 101–104.
 • 8. Pereira M, Lunet N, Azevedo A et al.: Differences in prevalence, awareness, treatment and control of hypertension between developing and developed countries. J Hypertens 2009; 27: 963–975.
 • 9. Wyszyńska T: Częstość występowania i przyczyny nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży. In: Wyszyńska T, Litwin M (eds.): Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. 1st ed., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002: 50–55.
 • 10. Flynn JT, Alderman MH: Characteristics of children with primary hypertension seen at a referral center. Pediatr Nephrol 2005; 20: 961–966.
 • 11. Wirix AJ, Nauta J, Groothoff JW et al.: Is the prevalence of hypertension in overweight children overestimated? Arch Dis Child 2016. DOI: 10.1136/archdischild-2015-309969.
 • 12. Litwin M, Śladowska-Kozłowska J: Postępowanie diagnostyczne u dziecka i nastolatka z nadciśnieniem tętniczym. In: Litwin M, Januszewicz A, Prejbisz A (eds.): Nadciśnienie tętnicze u młodzieży i młodych dorosłych. 1st ed., Medycyna Praktyczna, Kraków 2011: 139–159.
 • 13. Traczyk I, Jarosz M: Węglowodany. In: Jarosz M (ed.): Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012: 63–74.
 • 14. United States Department of Agriculture, United States Department of Health and Human Services: Report of the Dietary Guidelines Advisory Committee on the Dietary Guidelines for Americans, 2010.
 • 15. Tappy L, Lê KA, Tran C et al.: Fructose and metabolic diseases: new findings, new questions. Nutrition 2010; 26: 1044–1049.
 • 16. Bocarsly ME, Powell ES, Avena NM et al.: High-fructose corn syrup causes characteristics of obesity in rats: increased body weight, body fat and triglyceride levels. Pharmacol Biochem Behav 2010; 97: 101–106.
 • 17. Tillman EJ, Morgan DA, Rahmouni K et al.: Three months of high-fructose feeding fails to induce excessive weight gain or leptin resistance in mice. PLoS One 2014; 9: e107206.
 • 18. Lustig RH, Mulligan K, Noworolski SM et al.: Isocaloric fructose restriction and metabolic improvement in children with obesity and metabolic syndrome. Obesity (Silver Spring) 2016; 24: 453–460.
 • 19. Sievenpiper JL, de Souza RJ, Mirrahimi A et al.: Effect of fructose on body weight in controlled feeding trials: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2012; 156: 291–304.
 • 20. Carden TJ, Carr TP: Food availability of glucose and fat, but not fructose, increased in the U.S. between 1970 and 2009: analysis of the USDA food availability data system. Nutr J 2013; 12: 130.
 • 21. Dolan LC, Potter SM, Burdock GA: Evidence-based review on the effect of normal dietary consumption of fructose on blood lipids and body weight of overweight and obese individuals. Crit Rev Food Sci Nutr 2010; 50: 889–918.
 • 22. Dolan LC, Potter SM, Burdock GA: Evidence-based review on the effect of normal dietary consumption of fructose on development of hyperlipidemia and obesity in healthy, normal weight individuals. Crit Rev Food Sci Nutr 2010; 50: 53–84.
 • 23. Rizkalla SW: Health implications of fructose consumption: a review of recent data. Nutr Metab (Lond) 2010; 7: 82.
 • 24. Newens KJ, Walton J: A review of sugar consumption from nationally representative dietary surveys across the world. J Hum Nutr Diet 2016; 29: 225–240.
 • 25. Sluik D, Engelen AI, Feskens EJ: Fructose consumption in the Netherlands: the Dutch National Food Consumption Survey 2007–2010. Eur J Clin Nutr 2015; 69: 475–481.
 • 26. Brisbois TD, Marsden SL, Anderson GH et al.: Estimated intakes and sources of total and added sugars in the Canadian diet. Nutrients 2014; 6: 1899–1912.
 • 27. Takeichi H, Taniguchi H, Fukinbara M et al.: Sugar intakes from snacks and beverages in Japanese children. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 2012; 58: 113–117.
 • 28. Vos MB, Kimmons JE, Gillespie C et al.: Dietary fructose consumption among US children and adults: the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Medscape J Med 2008; 10: 160.
 • 29. Tykarski A: Evaluation of renal handling of uric acid in essential hypertension: hyperuricemia related to decreased urate secretion. Nephron 1991; 59: 364–368.
 • 30. Rippe JM: The metabolic and endocrine response and health implications of consuming sugar-sweetened beverages: findings from recent randomized controlled trials. Adv Nutr 2013; 4: 677–686.
 • 31. Forman JP, Choi H, Curhan GC: Fructose and vitamin C intake do not influence risk for developing hypertension. J Am Soc Nephrol 2009; 20: 863–871.
 • 32. Ha V, Sievenpiper JL, de Souza RJ et al.: Effect of fructose on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of controlled feeding trials. Hypertension 2012; 59: 787–795.
 • 33. Faeh D, Minehira K, Schwarz JM et al.: Effect of fructose overfeeding and fish oil administration on hepatic de novo lipogenesis and insulin sensitivity in healthy men. Diabetes 2005; 54: 1907–1913.
 • 34. Bantle JP, Raatz SK, Thomas W et al.: Effects of dietary fructose on plasma lipids in healthy subjects. Am J Clin Nutr 2000; 72: 1128–1134.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4238ca5c-0cbb-41d1-bcf0-95faac31e53e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.