PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 1 | 120-126
Article title

Surgeon’s viewpoint on lung transplantatio in cystic fibrosis patients – preliminary report

Content
Title variants
EN
Punkt widzenia chirurga na przeszczepianie płuc u chorych z mukowiscydozą – doniesienie wstępne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
ntroduction: The surgeon’s viewpoint on a patient with cystic fibrosis differs from that of a pediatrician or internist. The problems a cystic fibrosis specialist encounters are different from those faced by the surgeon who takes over the patient in a very advanced, often terminal stage of the disease. Hence, the main problem for the surgeon is the decision concerning the surgery (lung transplantation, pneumonectomy, lobectomy). It is, therefore, important to lay down fundamental and appropriate rules concerning the indications and contraindications for lung transplantation, especially in patients with cystic fibrosis. Aim: The aim of this study was to analyze the methods of qualifying and preparing patients for surgery, as well as carrying out the procedure of transplantation and postoperative short and long-term care. Material and methods: The investigation was carried out on 16 patients with cystic fibrosis. Three were operated on and 10 were on the waiting list for transplantation. Two patients on the waiting list died, one patient was disqualified from transplantation. During qualification for lung transplantation, strict indications, contraindications and other factors (such as blood type, patient’s height, coexisting complications) were taken under consideration. Results: All the 3 patients after lung transplantation are alive and under our constant surveillance. Ten patients await transplantation, though four of them are suspended due to hepatitis C infection. Two patients on the waiting list died: one from respiratory insufficiency and the other in the course of bridgeto-transplant veno-venous extracorporeal membrane oxygenation due to hepatic failure. One patient has been disqualified because of cachexia. Conclusions: Since lung transplantation is the final treatment of the end-stage pulmonary insufficiency in cystic fibrosis patients, the number of such procedures in cystic fibrosis is still too low in Poland. The fast development of these procedures is highly needed. It is necessary to develop better cooperation between different disciplines and specialists, especially between pediatricians and surgeons. The correct choice of the suitable moment for lung transplantation is crucial for the success of the procedure.
PL
Wstęp: Punt widzenia chirurga odnośnie leczenia pacjenta z mukowiscydozą różni się od spojrzenia pediatry czy internisty. Duży jest bagaż zadań lekarza specjalisty w zakresie leczenia chorego z mukowiscydozą w różnych okresach choroby, a inny chirurga, który przejmuje go w bardzo zaawansowanym, a nierzadko w terminalnym stadium. Stąd dla chirurga głównym problemem jest podjęcie decyzji odnośnie leczenia operacyjnego (transplantacja płuc, pneumonektomia, lobektomia). Dlatego tak ważne jest sformułowanie podstawowych i właściwych zasad dotyczących wskazań i przeciwwskazań do transplantacji płuc zwłaszcza w odniesieniu do pacjentów z mukowiscydozą. Cel: Celem pracy była analiza metod kwalifikacji i przygotowania, a także przeprowadzenia transplantacji oraz pooperacyjnej opieki krótko- i długoterminowej. Materiał i metody: W niniejszej pracy przedstawiamy 3 przypadki pacjentów z mukowiscydozą po zabiegu transplantacji płuc oraz 10 kandydatów, którzy w chwili obecnej są potencjalnymi biorcami narządu i oczekują na jej przeprowadzenie. Dwóch pacjentów nie doczekało przeszczepienia, jedna pacjentka została zdyskwalifikowana z zabiegu. W toku kwalifikacji do transplantacji płuc omawiane są istniejące wskazania, przeciwwskazania i szereg innych czynników (takich jak grupa krwi, wysokość ciała pacjenta, istniejące powikłania choroby podstawowej, choroby współistniejące). Wyniki: Wszyscy (troje) pacjenci po przeprowadzonej transplantacji żyją i są pod stałą kontrolą naszego ośrodka. Z dziesięciu kandydatów oczekujących na przeszczepienie, czterech jest zawieszonych na liście oczekujących z powodu infekcji (wirusowe zapalenie wątroby typu C). Dwóch pacjentów nie doczekało przeszczepienia: pierwszy zmarł z powodu niewydolności oddechowej, adrugi kwalifikowany do przeszczepienia płuc iwątroby pozostający na pozaustrojowym natlenianiu membranowym żylno-żylnym, zmarł wskutek niewydolności wątroby. Jedna pacjentka została zdyskwalifikowana z zabiegu z powodu skrajnego niedoboru masy ciała. Wnioski: Biorąc pod uwagę, że transplantacja płuc jest ostatecznym leczeniem schyłkowej niewydolności oddechowej w mukowiscydozie. Liczba wykonywanych w Polsce przeszczepień płuc u chorych z mukowiscydozą jest ciągle za mała, o czym świadczy los oczekujących pacjentów. Konieczny jest więc szybki rozwój placówek zajmujących się przeszczepieniami płuc u tych chorych. Wybór odpowiedniego momentu przeprowadzenia transplantacji płuc, ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia procedury.
Discipline
Publisher
Year
Issue
1
Pages
120-126
Physical description
Contributors
 • Thoracic Surgery and Transplantation Department, Pomeranian Medical University of Szczecin, Poland
 • Thoracic Surgery and Transplantation Department, Pomeranian Medical University of Szczecin, Poland
 • Cystic Fibrosis Centre, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland
 • Thoracic Surgery and Transplantation Department, Pomeranian Medical University of Szczecin, Poland
 • Thoracic Surgery and Transplantation Department, Pomeranian Medical University of Szczecin, Poland
 • Thoracic Surgery and Transplantation Department, Pomeranian Medical University of Szczecin, Poland
author
 • Thoracic Surgery and Transplantation Department, Pomeranian Medical University of Szczecin, Poland
 • Thoracic Surgery and Transplantation Department, Pomeranian Medical University of Szczecin, Poland
 • Thoracic Surgery and Transplantation Department, Pomeranian Medical University of Szczecin, Poland
 • Anesthesiology and Intensive Care Unit, Regional Pulmonary Hospital in Szczecin-Zdunowo, Poland
 • Anesthesiology and Intensive Care Unit, Regional Pulmonary Hospital in Szczecin-Zdunowo, Poland
author
 • Internal Medicine Department, Regional Pulmonary Hospital in Szczecin-Zdunowo, Poland
 • Cardiac Surgery Department, Pomeranian Medical University of Szczecin, Poland
 • Cardiac Surgery Department, Pomeranian Medical University of Szczecin, Poland
 • Thoracic Surgery and Transplantation Department, Pomeranian Medical University of Szczecin, Poland
References
 • 1. Boe J, Estenne M, Weder W. Lung transplantation. European respiratory monograph. 2003;Vol.8; Monograph 26, https://www.ishlt.org/registries
 • 2. Kirkby S, Hayes D Jr. Pediatric lung transplantation: indications and outcomes. J Thorac Dis. 2014 Aug;6(8):1024-1031.
 • 3. Orens JB, Estenne M, Arcasoy S, Conte JV, Corris P, Egan JJ, et al. International guidelines for the selection of lung transplant candidates: 2006 update-a consensus report from the Pulmonary Scientific Council of the International Society for Heart and Lung Transplantation.; Pulmonary Scientific Council of the International Society for Heart and Lung Transplantation. Heart Lung Transplant. 2006 Jul;25(7):745-755. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupy_krwi#Cz.C4.99sto.C5.9B.C4.87_wyst.C4.99powania
 • 4. Whitson BA, Hayes D Jr. Indications and outcomes in adult lung transplantation. J Thorac Dis. 2014 Aug;6(8):1018-1023.
 • 5. Kobelska-Dubiel N, Klincewicz B, Cichy W.: Liver disease in cystic fibrosis. Prz Gastroenterol. 2014;9(3):136-141.
 • 6. Goldbeck L, Fidika A, Herle M, Quittner AL. Psychological interventions for individuals with cystic fibrosis and their families. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jun 18;6:CD003148.
 • 7. Ruttens D, Verleden SE, Vandermeulen E, Vos R, van Raemdonck DE, et al. Body mass index in lung transplant candidates: a contra-indication to transplant or not? Transplant Proc. 2014 Jun;46(5):1506-1010.
 • 8. Dębska G, Cepuch G, Mazurek H. Quality of life in patients with cystic fibrosis depending on the severity of the disease and method of its treatment. Postepy Hig Med Dośw. (Online). 2014 May 8;68(0):498-502.
 • 9. Hebestreit H, Shimmin D, Solé A, Elborn JS, Ellemunter H, Aurora P, et al. Practical guidelines: lung transplantation in patients with cystic fibrosis. ECORN-CF Study Group. Pulm Med. 2014;2014:621342.
 • 10. Schwab U, Abdullah LH, Perlmutt OS, Albert D, Davis CW, Arnold RR, et al. Localization of Burkholderiacepacia Complex Bacteria in Cystic Fibrosis Lungs and Interactions with Pseudomonas aeruginosa in Hypoxic Mucus. Infect Immun. 2014 Aug 25. pii: IAI.01876-14.
 • 11. Dorgan DJ, Hadjiliadis D. Lung transplantation in patients with cystic fibrosis: special focus to infection and comorbidities. Expert Rev Respir Med. 2014 Jun;8(3):315- 326.
 • 12. Hayes D Jr, Higgins RS, Kirkby S, McCoy KS, Wehr AM, Lehman AM, Whitson BA. Impact of pulmonary hypertension on survival in patients with cystic fibrosis undergoing lung transplantation: an analysis of the UNOS registry. J Cyst Fibros. 2014 Jul;13(4):416-423.
 • 13. Saldanha IJ, Akinyede O, McKoy NA, Robinson KA. Immunosuppressive drug therapy for preventing rejection following lung transplantation in cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Dec 9;12:CD009421.
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-42263607-c786-4a3a-86b0-9a17d98c7ca4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.