PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2005 | 5 | 4 | 207-211
Article title

Poszukiwanie biologicznych markerów schizofrenii

Content
Title variants
EN
Searching for schizophrenia biological markers
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Schizophrenia is one of the most important problems of psychiatry nowadays. That is why there is a great need to discover biological markers for that disease. According to the definition, biological markers of a disease are permanent, genetic, biochemical, physiological or anatomical features characteristic exclusively of a special disease or disfunction. As for schizophrenia it is doubtful whether any of these features can be definitely a biological marker. The aim of this article is to present the literature survey on potential schizophrenia biological markers, i.e. neurophysiological measures, working memory disfunction, neurological soft signs and minor physical anomalies. The article also deals with other studies aiming to estimate usefulness of other features as biological markers. One of them are olfactory identification deficits present in first episode psychosis, neuroleptic-naive patients. However, these deficits are used in the diagnosis of Alzheimer’s disease. They appear in the early stage of this illness and they are connected with progressive degenerative process of olfactory neurons. Unfortunately, none of the above-mentioned features shows exclusive specificity for this psychosis. Apart from this, we do not have enough measures, and what is more, some of them have different results. Moreover, there are also significant discrepancies in methodology of schizophrenia marker studies.
PL
Schizofrenia jest jednym z najistotniejszych problemów współczesnej psychiatrii, w związku z czym odkrycie biologicznych markerów tej choroby miałoby niebagatelne znaczenie. Zgodnie z definicją biologicznymi markerami danego zaburzenia lub choroby są stabilne, genetyczne, biochemiczne, fizjologiczne lub anatomiczne cechy specyficzne wyłącznie dla danego zaburzenia lub choroby. Pojawia się jednak wątpliwość, czy którekolwiek z ocenianych cech/parametrów spełniają warunki przytoczonej powyżej definicji, a zatem czy mogą stanowić biologiczny marker dla schizofrenii sensu stricto. Poniżej przedstawiono przegląd piśmiennictwa na temat cech/parametrów najczęściej traktowanych jako potencjalne markery biologiczne tej psychozy, tzn. wskaźników neurofizjologicznych, dysfunkcji pamięci operacyjnej, miękkich objawów neurologicznych i małych anomalii anatomicznych. W pracy zaprezentowano także przykłady badań nad innymi czynnikami, które mogą stanowić potencjalne biologiczne markery schizofrenii. Jednym z nich są zaburzenia identyfikacji zapachów stwierdzane u osób z pierwszym epizodem psychozy, które nigdy nie były leczone neuroleptykami. Jednakże obecnie zaburzenia identyfikacji zapachów znajdują zastosowanie w diagnozowaniu choroby Alzheimera. Pojawiają się już w bardzo wczesnym okresie tej choroby i są związane z postępującą degeneracją neuronów nabłonka węchowego. Niestety, żaden z analizowanych dotychczas potencjalnych markerów nie wykazuje całkowitej swoistości dla schizofrenii. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w wielu przypadkach dysponujemy zbyt małą ilością badań, aby wysnuć jednoznaczne wnioski z ich nierzadko sprzecznych wyników. Istotne są także różnice dotyczące metodologii badań prowadzonych nad potencjalnymi markerami schizofrenii.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
207-211
Physical description
Contributors
 • ITS, VI rok Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieży UM w Łodzi. Opiekun/kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
References
 • 1. Wciórka J.: Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i schizoafektywne. W: Bilkiewicz A. (red.): Psychiatria. Urban&Partner, Wrocław 2002; t. 2: 213-317.
 • 2. Copolov D., Crook J.: Biological markers and schizophrenia. Aust. N. Z. J. Psychiatry 2000; supl. 34: 108-112.
 • 3. Gottesman I.I., Gould T.D.: The endophenotype concept in psychiatry: etymology and strategic intentions. Am. J. Psychiatry 2003; 160: 636-645.
 • 4. Rybakowski J., Hauser J. (red.): Genetyka molekularna zaburzeń psychicznych. Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP, Kraków 2002.
 • 5. Borkowska A., Leszczyńska-Rodziewicz A., Kaperski P i wsp.: Zaburzenia ruchów oczu i deficyty pamięci operacyjnej w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Psychiatria Pol. 2005; 39: 481-495.
 • 6. Lee K.H., Williams L.M.: Eye movement disfunction as a biological marker of risk for schizophrenia. Aust. N. Z. J. Psychiatry 2000; supl. 34: 91-100.
 • 7. Trillenberg P., Lencer R., Heide W.: End psychiatric disease. Curr. Opin. Neurol. 2004; 17: 43-47.
 • 8. Kathmann N., Hochrein A., Uwer R., Bondy B.: Deficits in gain of smooth pursuit eye movements in schizophrenia and affective disorder patients and their unaffected relatives. Am. J. Psychiatry 2003; 160: 696-702.
 • 9. Węgrzyn J., Wciórka J.: Składowa P50 słuchowych potencjałów wywołanych u chorych na schizofrenię i ich krewnych pierwszego stopnia. Psychiatria Pol. 2004; 38: 395-408.
 • 10. Singel C., Waldo M., Miner G. i wsp.: Deficits in sensory gating in schizophrenic patients and their relatives. Evidence obtained with auditory evoked responses. Arch. Gen. Psychiatry 1984; 41: 6607-6612.
 • 11. Judd L.L., McAdams L., Budnick B., Braff D.L.: Sensory gating deficits in schizophrenia: new results. Am. J. Psychiatry 1992; 149: 4488-4493.
 • 12. Freedman R., Waldo M., Bickford-Wimer P., Nagamoto H.: Elementary neural disfunctions in schizophrenia. Schizophr. Res. 1991; 4: 233-243.
 • 13. Węgrzyn J.: Zaburzenia bramkowania składowej P50 słuchowych potencjałów wywołanych - neurobiologia filtrów informacyjnych i ich dysfunkcja w schizofrenii. Psychiatria Pol. 2004; 38: 833-845.
 • 14. Myles-Worsley M.: P50 sensory gating in multiplex schizophrenia families from a Pacyfic Island isolate. Am. J. Psychiatry 2002; 159: 2007-2012.
 • 15. Adler L.E., Hoffer L.J., Griffith J. i wsp.: Normalization by nicotine of deficient auditory sensory gating in the relatives of schizophrenics. Biol. Psychiatry 1992; 1: 7607-7616.
 • 16. Adler L.E., Ocincy A., Waldo M. i wsp.: Schizophrenia, sensory gating and nicotine receptors. Schizophr. Bull. 1998; 24: 2189-2202.
 • 17. Patterson J.V, Jin Y., Gierczak M. i wsp.: Effects of temporal variability on P50 and the gating ratio in schizophrenia. Arch. Gen. Psychiatry 2000; 57: 57-64.
 • 18. Friis S., Sundet K., Rund B.R. i wsp.: Neurocognitive dismensions characterising patients with first-episode psychosis. Br. J. Psychiatry Suppl. 2002; 43: 85-90.
 • 19. Bilder R.M., Goldman R.S., Robinson D. i wsp.: Neuropsychology of first-episode schizophrenia initial characterisation and clinical correlates. Am. J. Psychiatry 2000; 157: 549-559.
 • 20. Conklin H.M., Curtis C.E., Katsanis J., Iacono W.G.: Verbal working memory impairment in schizophrenia and their first-degree relatives: evidence from the digit span task. Am. J. Psychiatry 2000; 157: 275-277.
 • 21. Hintze B., Bembenek A., Kühn-Dymecka A. i wsp.: Dysfunkcja pamięci operacyjnej u osób chorujących na schizofrenię i ich krewnych pierwszego stopnia. Psychiatria Pol. 2004: 38: 847-860.
 • 22. Jarema M. (red.): Pierwszy epizod schizofrenii. IPiN, Warszawa 2002.
 • 23. Crow T.J., Done D.J., Sacker A.: Childhood precursors of psychosis as clues to its evolutionary origins. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 1995; 245: 61-69.
 • 24. Cannon M., Jones P., Huttunen M.O.: Motor coordination deficits as predictors of schizophrenia among Finnish school children. Hum. Psychopharmacol. Clin. Exp. 1999; 14: 491-497.
 • 25. Smith R.C., Hussain M.I., Chowdhury S.A., Stearns A.: Stability of neurological soft signs in chronically hospitalized schizophrenic patients. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 1999; 11: 91-96.
 • 26. Mohr F., Hubmann W, Cohen R.: Neurological soft signs in schizophrenia: assessment and correlates. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 1996; 246: 240-248.
 • 27. Ismail B.T., Cantor-Graae E., McNeil T.F.: Neurological abnormalities in schizophrenic patients and their siblings. Am. J. Psychiatry 1998; 155: 84-89.
 • 28. Browne S., Clarke M., Gervin M.: Determinants of neurological disfunction in first episode schizophrenia. Psychol. Med. 2000; 30: 1433-1441.
 • 29. Wegner J.T., Catalano F., Gibralter J., Kane J.M.: Schizophrenics with tardive dyskinesia. Neuropsychological deficit and family psychopathology. Arch. Gen. Psychiatry 1985; 42: 860-865.
 • 30. Madsen A.L., Vorstrup S., Rubin P.: Neurological abnormalities in schizophrenic patients: a prospective follow-up study 5 years after first admission. Acta Psychiatr. Scand. 1999; 100: 119-125.
 • 31. Dazzan P., Murray R.M.: Neurological soft signs in first-episode psychosis: a systematic review. Br. J. Psychiatry Suppl. 2002; 43: 50-57.
 • 32. Urban M.: Miękkie objawy neurologiczne i małe anomalie anatomiczne w schizofrenii. Psychiatr. Psychol. Klin. 2004; 2: 104-108.
 • 33. Gourion D., Goldberger C., Burdel M.C.: Neurological soft signs and minor physical anomalies in schizophrenia: differential transmission within families. Schizophr. Res. 2003; 63: 181-187.
 • 34. Lawrie S.M., Byrne M., Miller P: Neurodevelopmental indices and the development of psychotic symptoms in subjects at high risk of schizophrenia. Br. J. Psychiatry 2001; 178: 524-530.
 • 35. Alexander R.C., Mukheijee S., Richter J., Kaufmann C.A.: Minor physical anomalies in schizophrenia. J. Nerv. Ment. Dis. 1994; 182: 639-644.
 • 36. Sigmundsson T, Griffiths T., Birkitt P: Minor physical anomalies in schizophrenics patients and their relatives. Schizophr. Res. 1996; 18: 170.
 • 37. Fenton G.E., Fenwich P.B., Dollimore J. i wsp.: EEG spectral analysis in schizophrenia Br. J. Psychiatry 1980; 136: 445-455.
 • 38. Williamson P., Mamelak M.: Frontal spectral findings in acutely in schizophrenics. Biol. Psychiatry 1987; 22: 1021-1024.
 • 39. Wuebben Y., Winterer G.: Hipofrontality - a risk-marker related to schizophrenia? Schizophr. Res. 2001; 48: 207-217.
 • 40. Moberg PJ., Arnold S.E., Doty R.L. i wsp.: Impairment of odor hedonics in man with schizophrenia. Am. J. Psychiatry 2003; 160: 1784-1789.
 • 41. Brewer W.J., Wood S.J., McGorry PD. i wsp.: Impairment of olfactory identification ability in individuals as ultra-high risk for psychosis who later develop schizophrenia. Am. J. Psychiatry 2003; 160: 1790-1794.
 • 42. Mesholam R.I., Moberg PJ., Mahr R.N., Doty R.L.: Olfaction in neurodegenerative disease: a meta-analysis of olfactory functioning in Alzheimer’s and Parkinson’s diseases. Arch. Neurol. 1998; 55: 84-90.
 • 43. Devanand D.P, Michaels-Marston KS., Liu X. i wsp.: Olfactory deficits in patients with mild cognitive impairment predict Alzheimer’s disease at follow up. Am. J. Psychiatry 2000; 157: 1399-1405.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-41d3dc21-1ede-4ca3-aef8-4ac19293791e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.