PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 1 | 35-40
Article title

Wprowadzanie posiłków uzupełniających

Content
Title variants
EN
Introduction of complementary feeding
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Exclusive or full breast-feeding for about 6 months is a desirable goal. Complementary feeding (solid foods and liquids other than breast milk or infant formula and follow-on formula) should not be introduced before 5 months and not later than 7 months. There is no convincing scientific evidence that avoidance or delayed introduction of potentially allergenic foods, such as fish and eggs, reduces allergies either in infants considered at increased risk for the development of allergy or in those not considered to be at increased risk. Infants who are born at term usually have sufficient iron stores until 4 to 6 months of age. It is recommended that exclusively breastfed term infants receive an iron supplementation of 1 mg/kg per day, starting at 4 months of age and continued until appropriate iron-containing complementary foods have been introduced. The preterm infant (<37 weeks’ gestation) who is fed human milk should receive a supplement of elemental iron at 2 mg/kg per day starting by 1 month of age and extending through 12 months of age. Cow’s milk is a poor source of iron and should not be used as the main drink before 12 months, although small volumes may be added to complementary foods form the age 11-12 months. It is prudent to avoid both early (<4 months) and late (>7 months) introduction of gluten, and to introduce gluten gradually while the infant is still breastfed, inasmuch as this may reduce the risk of celiac disease, type 1 diabetes mellitus, and wheat allergy.
PL
Karmienie piersią powinno trwać co najmniej przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka. Posiłki uzupełniające (pokarmy stałe oraz płynne inne niż mleko kobiece, mieszanki, mleko zastępcze) należy wprowadzać nie wcześniej niż w 5., ale nie później niż w 7. miesiącu życia. Nie ma przekonujących danych naukowych, iż unikanie lub późne wprowadzanie pokarmów potencjalnie alergizujących (takich jak ryby czy jajka) zmniejsza rozwój alergii – ani u dzieci predysponowanych do alergii, ani u dzieci z obciążonym wywiadem rodzinnym. Niemowlęta urodzone o czasie zazwyczaj posiadają wystarczający zapas żelaza do 4.-6. miesiąca życia. Zaleca się, aby dzieci urodzone o czasie karmione wyłącznie piersią otrzymywały suplementację żelazem w dawce 1 mg/kg/dobę po 4. miesiącu życia, do czasu podaży żelaza z pokarmów uzupełniających. Wcześniaki (urodzone <37. tygodnia ciąży), które karmione są mlekiem matki, powinny otrzymywać suplementację żelazem w dawce 2 mg/kg/dobę od 1. do 12. miesiąca życia. Mleko krowie jest ubogie w żelazo i nie należy go podawać jako główny posiłek dzieciom przed ukończeniem 12. miesiąca życia, chociaż niewielkie ilości w postaci przetworów mlecznych mogą niemowlęta otrzymywać już od 11.-12. miesiąca życia. Gluten do diety niemowląt należy wprowadzać nie wczesnej niż przed 4., ale nie później niż w 7. miesiącu życia, stopniowo, małymi porcjami, w trakcie karmienia piersią, gdyż takie postępowanie zmniejsza ryzyko rozwoju choroby trzewnej, cukrzycy typu 1 i alergii na pszenicę.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
35-40
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk
 • Klinika Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk
References
 • 1. Książyk J.B., Weker H.: Nowe zalecenia żywienia niemowląt w Polsce od roku 2007. Ped. Współ. 2007; 9: 292-297.
 • 2. World Health Organization: The optimal duration of exclusive breastfeeding. Raport of an expert consultation. Geneva, March 28-30, 2001; www.who.int/nutri-tion/publications/optimal_duration_of_exc_bfeeding_ report_eng.pdf.
 • 3. Agostoni C., Decsi T, Fewtrell M. i wsp.; ESPGHAN Committee on Nutrition: Complementary feeding: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. JPGN 2008; 46: 99-110.
 • 4. Northstone K., Emmett P., Nethersole F.: The effect of age of introduction to lumpy solids on foods eaten and reported feeding difficulties at 6 and 15 months. J. Hum. Nutr. Diet. 2001; 14: 43-54.
 • 5. Greer F.R., Sicherer S.H., Burks A.; Committee on Nutrition and Section on Allergy and Immunology: Effects of early nutritional interventions on the development of atopic disease in infants and children: the role of maternal dietary restriction, breastfeeding, timing of introduction of complementary foods, and hydrolyzed formulas. Pediatrics 2008; 121: 183-191.
 • 6. Książyk J.: Żywienie dzieci zdrowych i chorych. W: Otto-Buczkowska E. (red.): Pediaria - co nowego? Cornetis, Wrocław 2007: 448-463.
 • 7. Kull I., Bergstrom A., Lilja G. i wsp.: Fish consumption during the first year of life and development of allergic diseases during childhood. Allergy 2006; 61: 1009-1015.
 • 8. Filipiak B., Zutavern A., Koletzko S. i wsp.: Solid food introduction in relation to eczema: rezults from the 4 year prospective birth cohort study Pediatr. 2007; 151: 331-333.
 • 9. von Berg A., Filipiak-Pittroff B., Kramer U. i wsp.; GINI plus study group: Preventive effect of hydrolyzed infant formulas persists until age 6 years: long-term results from the German Infant Nutritional Intervention Study (GINI). J. Allergy Clin. Immunol. 2008; 121: 1442-1447.
 • 10. Akobeng A.K., Ramanan A.V, Buchan I., Heller R.F.: Effect of breast feeding on risk of coeliac disease: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Arch. Dis. Child. 2006; 91: 39-43.
 • 11. Norria J.M., Barriga K., Hoffenberg E.J. i wsp.: Risk of celiac disease autoimmunity and timing of gluten introduction in the diet of infants at increased risk of disease. JAMA 2005; 293: 2343-2351.
 • 12. Martin R.M., Ness A.R., Gunnell D. i wsp.; ALSPAC Study Team: Does breast-feeding in infancy lower blood pressure in childhood? The Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Circulation 2004; 16: 1259-1266.
 • 13. Agostoni C., Scaglioni S., Ghisleni D. i wsp.: How much protein is safe? Int. J. Obes. 2005; 29 (supl. 2): S8-S13.
 • 14. Koletzko B., von Kries R., Closa R. i wsp.; European Childhood Obesity Trial Study Group: Lower protein in infant formula is associated with lower weight up to age 2 y: a randomized clinical trial. Am. J. Clin. Nutr. 2009; 89: 1836-1845.
 • 15. Daniels S.R., Greer F.R.; Committee on Nutrition: Lipid screening and cardiovascular health in childhood. Pediatrics 2008; 122: 198-208.
 • 16. Bhatia J., Greer F.; American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition: Use of soy protein-based formulas in infant feeding. Pediatrics 2008; 121: 1062-1068.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-41cc390e-772c-4bd5-aba3-9091c057466d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.