PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 4 | 561–566
Article title

Od kolczykowania do ostrego uszkodzenia nerek – opis przypadku

Content
Title variants
EN
From body piercing to acute kidney injury – a case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ostre uszkodzenie nerek to nagłe pogorszenie ich funkcji zaburzające homeostazę organizmu. Najczęściej występuje u noworodków, dzieci leczonych na oddziałach intensywnej terapii i poddawanych rozległym zabiegom operacyjnym, szczególnie kardiochirurgicznym. Etiologia choroby nierzadko jest złożona: czynniki infekcyjne, toksyczne działanie substancji chemicznych oraz zaburzenia wodno-elektrolitowe mogą występować jednocześnie i nasilać uszkodzenie nerek. W artykule przedstawiono przypadek 17-letniej pacjentki, u której uszkodzenie nerek było spowodowane sepsą, działaniem niepożądanym leków przeciwbólowych i odwodnieniem. Zakażenie gronkowcem złocistym, będące następstwem wielopunktowego kolczykowania w warunkach domowych, doprowadziło do powstania mnogich ropni skóry, ropni mięśni miednicy oraz uogólnionego zakażenia. Stan chorej wymagał intensywnej antybiotykoterapii i przeprowadzenia drenażu ropni miednicy. W wyniku wdrożonej terapii uzyskano eradykację ognisk zakażenia i normalizację funkcji nerek
EN
Acute kidney injury is an abrupt decline of renal function interfering with the body’s homeostasis. It most commonly occurs in neonates and children treated in intensive care units and undergoing extensive surgical procedures, especially cardiac surgery. Its aetiology is frequently complex, with infectious factors, toxic chemical activity and hydration and electrolyte imbalance occurring simultaneously and aggravating kidney injury. This study reports a case of a 17-year-old female patient in whom acute kidney injury was caused by a combination of factors, including sepsis, adverse effects of analgesic drugs and dehydration. Staphylococcus aureus infection caused by multiple-site piercings performed in a home setting resulted in the development of multiple skin abscesses, myometrial abscesses and a generalised infection. The patient’s condition warranted intensive antibiotic therapy and drainage of the myometrial abscesses. The therapy facilitated eradication of the infection foci and normalising renal function.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
561–566
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
References
 • 1. Devarajan P: Acute kidney injury in children: clinical features, etiology, evaluation and diagnosis. Available from: www.uptodate.com.
 • 2. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group: KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl 2012; 2: 1–138.
 • 3. Sutherland SM, Ji J, Sheikhi FH et al.: AKI in hospitalized children: epidemiology and clinical associations in a national cohort. Clin J Am Soc Nephrol 2013; 8: 1661–1669.
 • 4. Ranga N, Jeffery A J: Body piercing with fatal consequences. BMJ Case Rep 2011; 2011. DOI: 10.1136/bcr.05.2010.3020.
 • 5. Desai N: Body piercing in adolescents and young adults. Available from: www.uptodate.com.
 • 6. Kaczor K, Zawadzka A, Rożniatowski P et al.: Powikłania piercingu w obrębie jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa. Nowa Stomatol 2016; (4): 253–261.
 • 7. Mędrzycka-Dąbrowska W: Powikłania i konsekwencje przekłuwania ciała w obrębie głowy i szyi. Probl Pielęg 2014; 22: 523–527.
 • 8. Wong SS, Wong SC, Yuen KY: Infections associated with body modification. J Formos Med Assoc 2012; 111: 667–681.
 • 9. Pérez-Cotapos SML, De Cuyper C, Cossio L: Tattooing and scarring: technique and complications. Scarring, scalping, branding and cutting. In: De Cuyper CD, Pérez-Cotapos SML (eds.): Dermatologic Complications with Body Art: Tattoos, Piercing and Permanent Make-Up. Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg 2010: 38–39.
 • 10. Cunha BA: Sepsis and its mimics in the critical care unit. In: Cunha BA (ed.): Infectious Diseases in Critical Care Medicine. 2nd ed., Informa Healthcare, New York – London 2016: 73.
 • 11. Chang JW, Jeng MJ, Yang LY et al.: The epidemiology and prognostic factors of mortality in critically ill children with acute kidney injury in Taiwan. Kidney Int 2015; 87: 632–639.
 • 12. Esezobor CI, Ladapo TA, Lesi FE: Clinical profile and hospital outcome of children with severe acute kidney injury in a developing country. J Trop Pediatr 2015; 61: 54–60.
 • 13. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A et al.; Surviving Sepsis Campaign Guidelines Committee including The Pediatric Subgroup: Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock, 2012. Intensive Care Med 2013; 39: 165–228.
 • 14. Musu M, Finco G, Antonucci R et al.: Acute nephrotoxicity of NSAID from the foetus to the adult. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2011; 15: 1461–1472.
 • 15. Łoś-Rycharska E, Flicińska K: Analiza bezpieczeństwa zabiegów kosmetycznych i/lub zdobniczych wykonywanych u młodzieży szkolnej. Pediatr Pol 2009; 84: 535–545.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4169bd99-dba0-439f-9674-565b2f603880
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.