PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74 | 126-136
Article title

Women's knowledge about stress urinary incontinence

Content
Title variants
PL
Wiedza kobiet na temat wysiłkowego nietrzymania moczu
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION:Urinary incontinence is a common problem among women. It is believed that up to 10% of the population complains about this chronic disease. It has a significant impact on the quality of women's life, but at the same time early intervention allows complete recovery. The most common form of urinary incontinence (UI) is stress urinary incontinence (SUI). It is worrying that urinary incontinence increasingly affects young women. MATERIAL AND METHODS: 152 women in the age range 17–89 participated in the study. The research tool was the authors’ own questionnaire. All the results were analysed in Statistica 12PL software. RESULTS: SUI occurs among 13.2% of the respondents. Most of the respondents considered their level of knowledge to be average (27%), sufficient (23.7%) and weak (15.1%). In contrast, 24.3% of the respondents consider their scope of information on SUI as good and very good (7.9%). The majority of women (92.1%) are of the opinion that the propagation of knowledge in the field of urinary incontinence prevention is necessary. CONCLUSIONS: The state of knowledge of women in the field of SUI is still insufficient. Women know who to address with the first symptoms of the disease and know the methods of treating SUI. The subject of stress urinary incontinence is still a shameful topic for most women and has a significant impact on the quality of life. There is a constant need for education and dissemination of information on incontinence.
PL
WSTĘP: Problem nietrzymania moczu jest częstą przypadłością wśród kobiet. Uważa się, iż uskarża się na nie aż 10% populacji. Jest chorobą przewlekłą, ma znaczący wpływ na jakość życia kobiet, przy czym wczesna interwencja pozwala na całkowite wyleczenie. Najczęstszą postacią nietrzymania moczu (NTM) jest wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM). Niepokojący jest fakt, iż coraz częściej dotyka on także kobiet młodych. MATERIAŁ I METODY: W badaniu wzięły udział 152 kobiety w przedziale wiekowym 17–89 lat. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Wyniki zostały poddane analizie statystycznej. WYNIKI: Wśród 13,2% badanych występuje WNM. Najwięcej respondentek uznało swój poziom wiedzy za średni (27%), wystarczający (23,7%) oraz słaby (15,1%). Natomiast 24,3% ankietowanych uważa posiadany zakres informacji za dobry oraz bardzo dobry (7,9%). Zdecydowana większość kobiet (92,1%) jest zdania, iż propagowanie wiedzy dotyczącej profilaktyki nietrzymania moczu jest niezbędne. WNIOSKI: Stan wiedzy kobiet w zakresie WNM wciąż jest niewystarczający. Kobiety wiedzą do kogo mogą się zwrócić z pierwszymi symptomami choroby oraz znają metody leczenia. Temat wysiłkowego nietrzymania moczu wciąż dla większości badanych jest tematem wstydliwym oraz ma znaczny wpływ na pogorszenie jakości życia. Istnieje ciągła potrzeba edukacji oraz propagowania informacji na temat inkontynencji.
Discipline
Year
Issue
74
Pages
126-136
Physical description
Contributors
  • Department of Rehabilitation, Faculty of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
  • Department of Woman's Health, Faculty of Health Science in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
  • Department of Woman's Health, Faculty of Health Science in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
author
  • Department of Rehabilitation, Faculty of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
  • Urosilesia Zabrze, Urological, Gynecological and Proctological Physiotherapy Center
  • Department of Rehabilitation, Faculty of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
References
  • 1. Fiodorenko-Dumas Ż., Paprocka-Borowicz M. Postępowanie fizjoterapeutyczne w nietrzymaniu moczu. Med. Og. Nauki Zdr. 2014; 20(1): 12–16.
  • 2. Derewiecki T., Mroczek M., Majcher P. Znaczenie problemu nietrzymania moczu wśród kobiet po 40 roku życia. Hyg. Pub. Health 2015; 50(1): 219–225.
  • 3. Klisowska I., Dąbek A., Zborowska I., Kapkowski B., Kowalik M. Nietrzymanie moczu – zadanie dla fizjoterapeuty. Część II. Pieleg. Zdr. Publ. 2012; 2(2): 145–152.
  • 4. Bakalczuk G., Madej A., Lewczuk J., Makara-Studzińska M., Wdowiak E., Lewicka M., Sulima M., Wdowiak A. Stan wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu. Med. Og. Nauki Zdr. 2016; 22(4): 277–281.
  • 5. Gugała B., Głaz J., Drelich A. Zapotrzebowanie na edukację w zakresie profilaktyki nietrzymania moczu u kobiet. Prz. Med. Uniw. Rzesz. Inst. Leków 2011; 9(3): 340–347.
  • 6. Stadnicka G., Janik M., Łepecka-Klusek C., Pilewska-Kozak A. Psychologiczne następstwa nietrzymania moczu. Med. Og. Nauk Zdr. 2014; 20(2): 136–140.
  • 7. Derewiecki T., Duda M., Majcher P., Mroczek K. The women`s knowledge about the urinary incontinence. Zdr. Publ. 2012; 122(3): 269–273.
  • 8. Cichońska M., Maciąg D., Zboina B., Latawiec I., Krawczyk W. Ocena stanu wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu. Zdrowie Dobrostan 2013; 4: 45–64.
  • 9. Barnaś E., Barańska E., Gawlik B., Zych B. Czynniki najbardziej wpływające na jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu. Hyg. Pub. Health 2015; 50(4): 643–648.
  • 10. Wierzbicka M., Urban K., Murawski M., Wronecki K. Sposoby leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu ze szczególnym uwzględnieniem metod fizjoterapeutycznych. Fizjoterapia 2010; 18(1): 53–60.
  • 11. Ogórek-Tęcza B., Pulit A. Nietrzymanie moczu u kobiet a zaburzenia depresyjne. Pielęgniarstwo XXI wieku 2012; 1(38); 25–29.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-415722cd-ae4a-4bd4-84e3-470a66efc4fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.