PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 69 | 47-74
Article title

Physical and symbolic barriers in total institutions

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
A barrier is a structure or place specifically shaped by nature or human that prevents or obstructs passage over a specific space. A barrier can also be an activity that limits social communication or interactions, having a symbolic nature. The existence and functioning of barriers in total institutions evolves together with qualitative changes within these institutions.
Year
Volume
69
Pages
47-74
Physical description
Contributors
 • Department of Administration and Sociology, Faculty of Social Sciences, Pomeranian University in Slupsk, 64 Westerplatte St., 76-200 Słupsk, Poland
References
 • [1] A. Borowski, Konwersja w instytucjach totalnych, Studia Sociologica nr 7, Szczecin, 1996, s. 101-109
 • [2] Z. Marciniuk, Bariery społecznej integracji osób niepełnosprawnych, w: www.wspolnota.garwolin.pl/index.php?a=68&id=924&pm=0
 • [3] A. Borowski, Instytucje religijne jako instytucje totalne, /red. A. Wójtowicz/ Socjologia Religii ks. W. Piwowarskiego, Warszawa, 2004, s. 133-136
 • [4] E. Goffman, Instytucje totalne, wyd. GWP, Sopot 2011.
 • [5] A. Borowski, Podmiotowość w instytucjach totalnych- przemiany w okresie transformacji, /red. K.Pająk, A. Zduniak/ Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informatycznego, Warszawa- Poznań, 2004, s. 27-36
 • [6] Kępiński M., Antropologiczne studium instytucji o charakterze totalnym, Kultura Historia, nr 2, wyd. Instytut Kulturoznawstwa UMCS, Lublin 2002, s. 87.
 • [7] A. Borowski, Problemy patologii społecznej a funkcjonowanie instytucji totalnych w Polsce, Człowiek u progu III tysiąclecia- zagrożenia i wyzwania, Elbląg 2005, s. 513-524
 • [8] S. E. Wallace, Total institutions, Aldine Publishing Company, London 1964
 • [9] A. Borowski, Rola instytucji totalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa , red/D. Kowalski, M. Kwiatkowski, A. Zduniak/ Edukacja dla bezpieczeństwa, t. 2, Lublin, 2004, s. 353-357
 • [10] A. Miller, Szpital psychiatryczny jako instytucja totalna, Warszawa 2013
 • [11] A. Borowski, Post-Penitentiary Assistance as a Special Form of Social Welfare 1900-1960, /red. I. Szczepaniak-Wiecha, A. Małek, K. Slany/, Issues Throughout the History of Social Work in Poland and the World, Kraków, 2006, s.107-111
 • [12] M. M. Kamiński, Gry więzienne, Warszawa 2006
 • [13] A. Borowski, Bariery w instytucjach totalnych w perspektywie zmiany społecznej, /red.J. Maciejewski, M. Bodziany,K. Dojwa/, Grupy dyspozycyjne w obliczu wielkiej zmiany, Wrocław 2010, s. 217-222
 • [14] P. Moczydłowski, Drugie życie więzienia, Warszawa 1991
 • [15] A. Borowski, Ethical problems in study of total institutions. International Letters of Social and Humanistic Sciences 1 (2013) 14-18
 • [16] M. Foucault, Nadzorować i karać, Warszawa 1998
 • [17] A. Borowski, Ghettoisation as a new dimension of totalisation. International Letters of Social and Humanistic Sciences 2 (2013) 56-60
 • [18] M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Warszawa 1987
 • [19] A. Borowski, Social Welfare Houses as a total institution. International Letters of Social and Humanistic Sciences 4 (2013) 70-74
 • [20] M. Zdulski, Instytucja totalna w monocentrycznym ładzie społecznym: wybrane aspekty funkcjonowania Zakładów Przemysłowych R-1, Rocznik Jeleniogórski. T. 31, (1999), s. 167-182
 • [21] A. Borowski, Religious Institutions in Landscape of Polish City. International Letters of Social and Humanistic Sciences 6 (2013) 68-74
 • [22] R. Kossakowski, Między dramaturgią a totalnością - "call center" w zwierciadle socjologii Ervinga Goffmana, Studia Socjologiczne nr 1/2008, s.77-98
 • [23] A. Borowski, Galleys as a Total Institution, International Letters of Social and Humanistic Sciences 6 (2013) 86-90
 • [24] L. Janiszewski, O przydatności koncepcji "instytucji totalnej" do badań empirycznych nad statkiem morskim, Roczniki Socjologii Morskiej, t.7, 1993, s.7-18
 • [25] A. Borowski, Favela’s as the total institutions particular type. International Letters of Social and Humanistic Sciences 7 (2013) 113-118
 • [26] L. Janiszewski, Statek morski jako instytucja totalna, Szczecin 1992
 • [27] A. Borowski, Cooperative and national agricultural farm as total institutions, International Letters of Social and Humanistic Sciences 11 (2013) 100-105
 • [28] J. Rokicki, Szkoła jako instytucja totalna, Psychologia w szkole 2011, nr 4 s. 70-75
 • [29] A. Borowski, Landscapes of prison islands in the sociological perspective. World News of Natural Sciences 6 (2017) 52-63
 • [30] A. Baranowska, Techniki adaptacji do życia w instytucji totalnej : na przykładzie żołnierzy mieszkańców obozu Babilon w Iraku, Toruń, 2008
 • [31] A. Borowski, Totality in sociological research, World Scientific News 66 (2017) 109-122
 • [32] M. J. Tagliber, Inny / Inni w Domu Pomocy Społecznej, Dyskursy Młodych Andragogów, t. 17 ( 2016), s. 173-184
 • [33] A. Borowski, Totalitarianism in sociological research. World Scientific News 67(2) (2017) 80-101
 • [34] J. R. Hepburn, J.R. Stratton, Total institutions and inmate self-esteem: Inmates in a Federal Correction Centre. British Journal of Criminology 17(3) (1977) 237-250
 • [35] S. Clegg, M. Pina e Cunha, A. Rego, The Theory and Practice of Utopia in a Total Institution: The Pineapple Panopticon. Organization Studies Vol. 33, Issue 12, (2012) 1735-1757
 • [36] T. Abel, The sociology of concentration camps. Social Forces 30(2) (1951) 150-155
 • [37] T. Armbruster, D. Gebert. Uncharted territories of organizational research: The case of Karl Popper’s open society and its enemies. Organization Studies 23 (2002) 169-188
 • [38] C. Davies, Goffman’s concept of the total institution: Criticisms and revisions. Human Studies 12 (1989) 77-95
 • [39] H. S. Schwartz , On the psychodynamics of organizational totalitarianism. Journal of Management 13 (1987) 41-54
 • [40] M. Karmel, Total Institution and Self-Mortification. Journal of Health and Social Behavior Vol. 10, No. 2 (Jun., 1969), pp. 134-141
 • [41] D. Wasterfors, Analyzing Social Ties in Total Institutions. Qualitative Sociology Review vol. 8 issue 2 (2012), pp. 12-27
 • [42] M. Felices-Luna, Anti-establishment Armed Groups as Total Institutions: Exploring Transformations of the Self. Qualitative Sociology Review vol. 7 issue 1 (2011), pp. 69-86
 • [43] A. Puddephatt, Incorporating Ritual into Greedy Institution Theory. Sociological Quarterly vol. 49 (2008), pp. 155-180
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4126c792-8939-4518-ba49-3b567ea951ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.