PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 2 | 171–176
Article title

Ocena częstości występowania zespołu przerostu bakteryjnego jelita cienkiego u dzieci leczonych immunosupresyjnie z powodu idiopatycznego zespołu nerczycowego

Content
Title variants
EN
Small intestinal bacterial overgrowth syndrome in children with idiopathic nephritic syndrome treated with immunosuppressive agents
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Small intestinal bacterial overgrowth syndrome is defined as an increased number of non-pathogenic bacteria over 105 microorganisms in one millilitre of intestinal contents in the initial part of the small intestine. Predisposing disorders include e.g. drug-induced hypochlorydia, congenital and acquired defects of the gastrointestinal tract, immunodeficiency, severe stress situations as well as intestinal microflora imbalance after immunosuppressive therapy. The aim of the study was to assess the incidence of small intestinal bacterial overgrowth in children receiving cyclosporine A due to idiopathic nephritic syndrome. Material and methods: The study included 20 children (11 girls and 9 boys) aged 4–16 years (mean age 8.83 ± 3.75 years), diagnosed with idiopathic nephritic syndrome and treated with cyclosporine for over 3 months. The use of antibiotics or probiotics less than 3 months prior to the study was an exclusion criterion. Serum levels of cyclosporin A were measured in all patients. Hydrogen breath test with lactulose was performed as an additional examination. The exhaled breath was analysed using Gastrolyzer (Bedfont). A minimum increase of 20 hydrogen molecules per million air molecules between the maximum value and the fasting level or values in the first hour of the test was considered as a positive test outcome, indicating small intestinal bacterial overgrowth. Results: Negative result of hydrogen breath test, excluding small intestinal bacterial overgrowth, was observed in all 20 children. Conclusions: The administration of second line immunosuppressive agents in children with idiopathic nephritic syndrome does not induce non-pathogenic bacterial multiplication in the small intestine.
PL
Jako zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego określa się wzrost liczby niepatogennych bakterii powyżej 105 komórek bakteryjnych w mililitrze treści jelitowej w początkowym odcinku jelita cienkiego. Do zaburzeń predysponujących należą m.in. hipochlorydia polekowa, wrodzone i nabyte wady przewodu pokarmowego, niedobory odporności, silne sytuacje stresowe, a także zaburzenia równowagi flory jelitowej po leczeniu immunosupresyjnym. Celem pracy jest ocena częstości występowania zespołu przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim u dzieci leczonych cyklosporyną A z powodu idiopatycznego zespołu nerczycowego. Materiał i metoda: Badaniem objęto 20 dzieci (11 dziewczynek, 9 chłopców) w wieku 4–16 lat (średnia 8,83 ± 3,75 roku) z rozpoznanym idiopatycznym zespołem nerczycowym leczonych cyklosporyną ponad 3 miesiące. Kryterium wykluczającym było przyjmowanie antybiotyku lub probiotyków w czasie krótszym niż 3 miesiące poprzedzające badanie. U wszystkich pacjentów oznaczono stężenie cyklosporyny A w surowicy, a jako badanie dodatkowe wykonywano wodorowy test oddechowy po doustnym obciążeniu laktulozą. Analizy powietrza wydechowego dokonano za pomocą aparatu Gastrolyzer (Bedfont). Za dodatni wynik testu, przemawiający za przerostem bakteryjnym w jelicie cienkim, przyjęto przyrost minimum 20 cząsteczek wodoru na milion cząsteczek powietrza między maksymalnym odczytem a wartością na czczo lub wartościami w pierwszej godzinie testu. Wyniki: U wszystkich 20 dzieci uzyskano ujemny wynik wodorowego testu oddechowego, na podstawie którego wykluczono obecność zespołu przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim. Wnioski: U badanych dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym podawanie leków immunosupresyjnych II rzutu nie powoduje ilościowego namnożenia bakterii niepatogennych w jelicie cienkim.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
171–176
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman. IV Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman. IV Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
 • 1. Grenda R: Steroidooporne i steroidozależne submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek. Nefrol Dial Pol 2006; 10: 62–67.
 • 2. Cattran DC, Alexopoulos E, Heering P et al.: Cyclosporin in idiopathic glomerular disease associated with the nephrotic syndrome: workshop recommendations. Kidney Int 2007; 72: 1429–1447.
 • 3. Grenda R: Pierwotne glomerulopatie u dzieci i młodzieży. Postępy w diagnostyce i terapii. Przewodnik Lekarza 2011; 14: 90–93.
 • 4. Kirsch M: Bacterial overgrowth. Am J Gastroenterol 1990; 85: 231–237.
 • 5. Szlachciński R, Gałęcka M, Tkaczyk M: Ocena mikroflory jelitowej u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym leczonych cyklosporyną A. Lek Wojsk 2009; 87: 134–137.
 • 6. Bures J, Cyrany J, Kohoutova D et al.: Small intestinal bacterial overgrowth syndrome. World J Gastroenterol 2010; 16: 2978–2990.
 • 7. Singh VV, Toskes PP: Small bowel bacterial overgrowth: presentation, diagnosis, and treatment. Curr Gastroenterol Rep 2003; 5: 365–372.
 • 8. Khoshini R, Dai SC, Lezcano S et al.: A systematic review of diagnostic tests for small intestinal bacterial overgrowth. Dig Dis Sci 2008; 53: 1443–1454.
 • 9. Hutyra T, Iwańczak B: Bakteryjny przerost flory jelita cienkiego u dzieci. Pediatr Współcz Gastroenterol Hepatol Żyw Dziecka 2010; 12: 130–134.
 • 10. Saltzman JR, Russell RM: Nutritional consequences of intestinal bacterial overgrowth. Compr Ther 1994; 20: 523–530.
 • 11. Mulak A, Kudyba M, Paradowski L: Zaburzenia mikroflory jelitowej w przebiegu przewlekłego leczenia inhibitorami pompy protonowej. Gastroenterol Pol 2012; 19: 166–170.
 • 12. Cybula-Watczak A, Wiercińska-Drapało A: Zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego. Gastroenterol Prakt 2011; 3: 63–69.
 • 13. Gąsiorowska J, Czerwionka-Szaflarska M: Znaczenie ekosystemu mikrobiontów przewodu pokarmowego u dzieci – wybrane zagadnienia. Pediatr Pol 2011; 86: 639–645.
 • 14. Grace E, Shaw C, Whelan K et al.: Review article: small intestinal bacterial overgrowth – prevalence, clinical features, current and developing diagnostic tests, and treatment. Aliment Pharmacol Ther 2013; 38: 674–688.
 • 15. King CE, Toskes PP: Breath tests in the diagnosis of small intestine bacterial overgrowth. Crit Rev Clin Lab Sci 1984; 21: 269–281.
 • 16. Gasbarrini A, Corazza GR, Gasbarrini G et al.; 1st Rome H2-Breath Testing Consensus Conference Working Group: Methodology and indications of H2-breath testing in gastrointestinal diseases: the Rome Consensus Conference. Aliment Pharmacol Ther 2009; 29 Suppl 1: 1–49.
 • 17. Sachdev AH, Pimentel M: Gastrointestinal bacterial overgrowth: pathogenesis and clinical significance. Ther Adv Chronic Dis 2013; 4: 223–231.
 • 18. Scarpellini E, Gabrielli M, Lauritano CE et al.: High dosage rifaximin for the treatment of small intestinal bacterial overgrowth. Aliment Pharmacol Ther 2007; 25: 781–786.
 • 19. Attar A, Flourié B, Rambaud JC et al.: Antibiotic efficacy in small intestinal bacterial overgrowth-related chronic diarrhea: a crossover, randomized trial. Gastroenterology 1999; 117: 794–797.
 • 20. Siniewicz-Luzeńczyk K, Bik-Gawin A, Zeman K et al.: Small intestinal bacterial overgrowth syndrome in children. Prz Gastroenterol 2015; 10: 28–32.
 • 21. Wyszyńska T, Litwin M, Książek J et al.: Zespół nerczycowy. In: Sieniawska M, Wyszyńska T (eds.): Nefrologia dziecięca. Vol. 1, Ośrodek Informacji Naukowej „Polfa”, Warszawa 2003: 253–313.
 • 22. Nowak A, Libudzisz Z: Mikroorganizmy jelitowe człowieka. Standardy Medyczne – Pediatria 2008; 5: 372–379.
 • 23. Gąsiorowska J, Czerwionka-Szaflarska M: Zespół przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego a zespół jelita nadwrażliwego. Prz Gastroenterol 2013; 8: 165–171.
 • 24. Szlachciński R: Ocena mikroflory jelitowej u dzieci leczonych z powodu idiopatycznego zespołu nerczycowego. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. Łódź 2013.
 • 25. Siniewicz-Luzeńczyk K, Krakowska A, Ślemp A et al.: Zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego u dzieci z dolegliwościami bólowymi brzucha. Pediatr Med Rodz 2012; 8: 120–123.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3fde1e0f-fab5-4929-9412-592daa8300a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.