PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 1 | 17-25
Article title

Leczenie wodogłowia przy wykorzystaniu technik neuroendoskopowych

Content
Title variants
EN
Surgical treatment of hydrocephalus with the use of neuroendoscopic techniques
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The authors present a review of literature connected with treatment of hydrocephalus in children with a use of neuroendoscopic techniques. The history of neuroendoscopic procedures is divided into three, crucial for therapeutic reasons, periods: 1) pioneering stage, connected with the introduction of neuroendoscopic procedures in neurosurgery, which was characterized by a very high level of mortality and morbidity; 2) modern stage, when the whole technique of neuroendoscopic operative procedures were designed, after Hopkins discoveries; 3) contemporary stage, characterized by a refinement of neuroendoscopic equipment, virtual techniques, and decrease of morbidity and mortality level connected with neuroendoscopic procedures. Additionally, it could be found the description of basic neuroendoscopic equipment. The current qualification criteria for neuroendoscopic procedures are explained. Main neuroendoscopic procedures, which are used in operative treatment of hydrocephalus, are described in the paper. Regarding currently available neuroendoscopic equipment, neurosurgeons still have dissatisfying possibilities of haemostasis. That problem seriously limits a possibility of treatment hydrocephalus in a course of brain tumour with a use of neuroendoscopic treatment. Basing on literature and own experiences, the authors present clinical results and side effects of the operative treatment. The article is finished by future prospects for further development of neuroendoscopic procedures.
PL
W artykule autorzy prezentują przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego wykorzystania technik neuroendoskopowych w leczeniu wodogłowia u dzieci. W pracy można znaleźć krótki opis historii ich rozwoju z uwzględnieniem trzech kluczowych dla uzyskiwanych wyników terapeutycznych okresów: 1) pionierskiego, związanego z wprowadzaniem technik neuroendoskopowych do neurochirurgii, który charakteryzowały niezwykle wysoka śmiertelność i chorobowość wśród leczonych chorych; 2) nowożytnego, po opublikowaniu odkryć Hopkinsa, podczas którego opracowano podstawowe techniki zabiegów neuroendoskopowych; 3) współczesnego, który charakteryzują ciągłe udoskonalanie sprzętu neuroendoskopowego, rozwój technik wirtualnych, obniżenie śmiertelności i chorobowości związanych z zabiegami neuroendoskopowymi. Artykuł zawiera ponadto opis podstawowego sprzętu neuroendoskopowego używanego obecnie podczas zabiegów operacyjnych. Czytelnik może zapoznać się z aktualnie obowiązującymi zasadami kwalifikacji do zabiegów neuroendoskopowych, a dodatkowo znaleźć opisy podstawowych zabiegów neuroendoskopowych wykorzystywanych w leczeniu wodogłowia. Nadal nierozwiązanym problemem w przeprowadzaniu zabiegów neuroendoskopowych są ograniczone ze względu na aktualnie wykorzystywane instrumentarium możliwości hemostazy. Niedoskonałość dostępnego obecnie na rynku sprzętu neuroendoskopowego w sposób istotny decyduje o jedynie paliatywnym charakterze leczenia wodogłowia z wykorzystaniem technik neuroendoskopowych w przebiegu guzów mózgu. Wyniki leczenia operacyjnego oraz objawy uboczne są prezentowane w oparciu o dostępne piśmiennictwo i doświadczenia własne. Autorzy ukazują także kierunki dalszego rozwoju technik neuroendoskopowych i ich zastosowania w praktyce medycznej.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
17-25
Physical description
Contributors
 • klinika Neurochirurgii Instytutu Centrum zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, tel.: 042 271 20 46, faks: 042 271 13 96
 • klinika Neurochirurgii Instytutu Centrum zdrowia Matki Polki
 • klinika Neurochirurgii Instytutu Centrum zdrowia Matki Polki
References
 • 1. Foltz E.L.: Treatment of hydrocephalus by ventricular shunts. Childs Nerv. Syst. 1996; 12: 289-290.
 • 2. levy M.L., Nguyen A., Aryan H. i wsp.: Robotic virtual endoscopy: development of a multidirectional rigid endoscope. Neurosurgery 2008; 62 supl. 2: 599-606.
 • 3. Misra M., Dujovny M., Alp M.S.: endoscopic instruments. Surg. Neurol. 1997; 48: 140-142.
 • 4. Grant J.A., Mdone D.G.: Third ventriculostomy: a review. Surg. Neurol. 1997; 47: 210-212.
 • 5. Farin A., Aryan H.E., Ozgur B.M. i wsp.: Endoscopic third ventriculostomy. Journal of Clinical Neuroscience 2006; 13: 763-770.
 • 6. Mori H., Koike T, Fujimoto T i wsp.: endoscopic stent placement for treatment of secondary bilateral occlusion of the Monro foramina following endoscopic third ventriculostomy in a patient with aqueductal stenosis. Case report. J. Neurosurg. 2007; 107: 416-420.
 • 7. Schroeder H.WS., Oertel J., Gaab M.R: endoscopic treatment of cerebrospinal fluid pathway obstructions. Neurosurgery 2008; 62 supl. 3: 1084-1092.
 • 8. Tamaki N., Hara Y., Takaishi Y., Shimada S.: Angled rigid neuroendoscope for continuous intraoperative visual monitoring: technical note. J. Clin. Neurosci. 2001; 8: 148-150.
 • 9. Resch K.D., Perneczky A., Tschabitscher M., Kindel S.: endoscopic anatomy of the ventricles. Acta Neurochir. Suppl. 1994; 61: 57-61.
 • 10. Hellwig D., Haag R, Bartel V i wsp.: Application of new electrosurgical devices and probes in endoscopic neurosurgery. Neurol. Res. 1999; 21: 67-72.
 • 11. Gangemi M., Maiuri F., Donati P. i wsp.: Neuroendoscopy. Personal experience, indications and limits. J. Neurosurg. Sci. 1998; 42: 1-10.
 • 12. Buxton N., Macarthur D., Robertson I., Punt J.: Neuroendoscopic third ventriculostomy for failed shunts. Surg. Neurol. 2003; 60: 201-204.
 • 13. Boschert J.M., Krauss J.K.: endoscopic third ventriculostomy in the treatment of shunt-related over-drainage: preliminary experience with a new approach how to render ventricles navigable. Clin. Neurol. Neurosurg. 2006: 108: 143-149.
 • 14. Kadrian D., van Gelder J., Florida D. i wsp.: Long-term reliability of endoscopic third ventriculostomy. Neurosurgery 2005; 56: 1271-1278.
 • 15. Mohanty A., Suman R., Shankar S.R. i wsp.: Endoscopic third ventriculostomy in the management of Chiari I malformation and syringomyelia associated with hydrocephalus. Clin. Neurol. Neurosurg. 2005; 108: 87-92.
 • 16. Gangemi M., Maiuri F., Donati PA. i wsp.: endoscopic surgery for monoventricular hydrocephalus. Surg. Neurol. 1999; 52: 246-251.
 • 17. Oi S., Hidaka M., Honda Y. i wsp.: Neuroendoscopic surgery for specific forms of hydrocephalus. Childs Nerv. Syst. 1999; 15: 56-68.
 • 18. Jimenez-Vazquez O.H., Nagore N.: The impact of neuroendoscopy in the emergency setting - a retrospective study of imaging, intraoperative findings, and surgical outcome in 55 patients. Clin. Neurol. Neurosurg. 2008; 110: 539-543.
 • 19. Oka K., Yamamoto M., Ikeda K., Tomonaga M.: Flexible endoneurosurgical therapy for aqueductal stenosis. Neurosurgery 1993; 33: 236-243.
 • 20. Mohanty A.: endoscopic third ventriculostomy with cystoventricular stent placement in the management of Dandy-Walker malformation: technical case report of three patients. Neurosurgery 2003; 53: 1223-1229.
 • 21. Drake J.M.: The surgical management of pediatric hydrocephalus.Neurosurgery 2008; 62 supl. 2: 633-642.
 • 22. Fritsch M.J., Kienke S., Manwaring K.H., Mehdorn H.M.: endoscopic aqueductoplasty and interventriculostomy for the treatment of isolated fourth ventricle in children. Neurosurgery 2004; 55: 372-379.
 • 23. Cipri S., Gambardella G.: Neuroendoscopic approach to complex hydrocephalus. Personal experience and preliminary report. J. Neurosurg. Sci.2001; 45: 92-96.
 • 24. Morita A., Shin M., Sekhar L.N., Kirino T: endoscopic microneurosurgery: usefulness and cost-effectiveness in the consecutive experience of 210 patients. Neurosurgery 2006; 58: 315-321.
 • 25. Novak Z., Chrastina J., Riha I., Pohanka M.: Stereotactic neuroendoscopy using frame-based, frameless Brain-Lab navigation and PACS. International Congress Series 2005; 1281: 1340.
 • 26. Roszkowski M., Barszcz S., Jurkiewicz E.: Operacje endoskopowe w chorobach mózgu u dzieci. W: Roszkowski M. (red.): Minimalnie inwazyjne techniki w neurochirurgii dziecięcej. Emu, Warszawa 2002: 67-117.
 • 27. Longatti P, Fiorindi A., Perin A., Martinuzzi A.: Endoscopic anatomy of the cerebral aqueduct. Neurosurgery 2007; 61 supl.: 1-6.
 • 28. Longatti P, Fiorindi A., Feletti A. i wsp.: endoscopic anatomy of the fourth ventricle. Laboratory investigation. J. Neurosurg. 2008; 109: 530-535.
 • 29. Meng H., Feng H., Le F., Lu J.Y.: Neuroendoscopic management of symptomatic septum pellucidum cysts. Neurosurgery 2006; 59: 278-283.
 • 30. Balmer B., Bernays R.L., Kollias S.S., Yonekawa Y.: Interventional MR-guided neuroendoscopy: a new therapeutic option for children. J. Pediatr. Surg. 2002; 37: 668-672.
 • 31. Longatti P, Fiorindi A., Martinuzzi A.: Neuroendoscopic aspiration of hematocephalus totalis: technical note. Neurosurgery 2005; 57 supl.: E409.
 • 32. Drake J.M.; Canadian Pediatric Neurosurgery Study Group: endoscopic third ventriculostomy in pediatric patients: the Canadian experience. Neurosurgery 2007; 60: 881-886.
 • 33. Nowosławska E.: Ocena technik neuroendoskopowych w leczeniu hydrodynamicznych zaburzeń krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci. Folia Med. Lodz. 2004; 31: 3-32.
 • 34. Lewis A.I., Keiper G.L. Jr, Crone K.R.: Endoscopic treatment of loculated hydrocephalus. J. Neurosurg. 1995; 82: 780-785.
 • 35. Hellwig D., Heinemann A., Riegel T: Endoscopic third ventriculostomy in treatment of obstructive hydrocephalus caused by primary aqueductal stenosis. W: Hellwig D., Bauer B.L. (red.): Minimally Invasive Techniques for Neurosurgery. Current Status and Future Perspectives. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 1998: 65-72.
 • 36. Cappabianca P, Decq P, Schroeder H.WS.: Future of endoscopy in neurosurgery. Surg. Neurol. 2007; 67: 496-498.
 • 37. Atkinson J.L.D.: What’s new in neurological surgery. J. Am. Coll. Surg. 2002; 194: 782-787.
 • 38. Jodicke A., Accomazzi V, Reiss I., Boker D.K.: Virtual endoscopy of the cerebral ventricles based on 3-D ultrasonography. Ultrasound Med. Biol. 2003; 29: 339-345.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3fcfb742-9667-4e01-8002-845b9c4b4a79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.