PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 17 | 2 | 89-93
Article title

Kraniotomia nadoczodołowa w leczeniu ropniaków podtwardówkowych podstawy czaszki pochodzenia zatokowego

Content
Title variants
EN
Supraorbital craniotomy in the treatment of skull base subdural empyema as the result of sinusitis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zapalenie zatok przynosowych jest częstym problemem w praktyce otolaryngologicznej. W przypadku braku odpowiedniego leczenia może dojść do powikłań wewnątrzczaszkowych. Ropniak podtwardówkowy podstawy czaszki jest rzadkim i groź- nym powikłaniem zapalenia zatok. Autorzy opisują przypadek 25-letniej chorej, będącej w połogu, leczonej interdyscyplinarnie z powodu ropniaka podtwardówkowego podstawy czaszki, do powstania którego doszło w przebiegu ostrego zapalenia zatok przynosowych. Odpowiednio przeprowadzona diagnostyka oraz wdrożone leczenie uchroniło pacjentkę przed trwałymi następstwami choroby. Chora wymagała zintegrowanego leczenia, które zakończyło się pomyślnie.
EN
Sinusitis is a common problem in otorhinolaryngological practice. In the absence of appropriate treatment, intracranial complications may occur. Subdural empyema of skull base is a rare and dangerous complication. The authors present a case of 25-year old female in postpartum period, who was under interdyscyplinary treatment because of subdural empyema which was the result of acute sinusitis. Proper diagnostic procedures and early employed treatment prevented long lasting disorders and consequences of the disease. The complex and integrated therapeutic process that the patient required proved successful.
Discipline
Publisher
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
89-93
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
author
 • Klinika Neurochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Klinika Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • II Zakład Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Klinika Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Klinika Neurochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
References
 • 1. Krzeski A, Galewicz-Zielińska A. Powikłania wewnątrzczaszkowe zapalenia zatok przynosowych. (w) Otolaryngologia praktyczna. Janczewski G (red.). Via Medica, Gdańsk 2005: 335-9.
 • 2. Lang EE, Curran AJ, Patil N, Walsh RM, Rawluk D, Walsh MA. Intracranial complications of acute frontal sinusitis. Clin Otolaryngol Allied Sci 2001; 26(6): 452-7.
 • 3. Pajor A, Durko T, Maciaszczyk K. Ropień podtwardówkowy w przebiegu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych – opis przypadku. Otolaryngol Pol 2009; 63(3): 274-8.
 • 4. Giannoni C, Stewart M, Alford E. Intracranial complications of sinusitis. Laryngoscope 1997; 107(5): 863-7.
 • 5. Quraishi H, Zevallos JP. Subdural empyema as a  complication of sinusitis in the pediatric population. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006; 70(9): 1581-6.
 • 6. Osmólski A, Kuś JJ, Jastrzębska-Oset J, KubiczekJagielska M. Powikłania zapalenia zatok obocznych nosa. Otolaryngol Pol 1995; supl. 19: 199-202.
 • 7. Fountas KN, Duwayri Y, Kapsalaki E, Dimopoulos VG, Johnston KW, Peppard SB, et al. Epidural intracranial abscess as a complication of frontal sinusitis: case report and review of the literature. South Med J 2004; 97(3): 279-82.
 • 8. Clayman GL, Adams GL, Paugh DR, Koopmann CFJr. Intracranial complications of paranasal sinusitis: a  combined institutional review. Laryngoscope 1991; 101(3): 234-9.
 • 9. Moonis G, Granados A, Simon SL. Epidural hematoma as a complication of sphenoid sinusitis and epidural abscess – a case report and literature review. Clin Imaging 2002; 26(6): 382-5.
 • 10. Greenlee JE. Subdural empyema. Curr Treat Options Neurol 2003; 5(1): 13-22.
 • 11. Tall A, Ba MC, Beketi A, Sy A, Loum B, Thiam AB, et al. Subdural empyema complicating acute frontal sinusitis. Four cases report. Rev Laryngol Otol Rhinol 2005; 126(2): 121-6.
 • 12. Jones NS, Walker JL, Bassi S, Jones T, Punt J. The intracranial complications of rhinosinusitis: can it be prevented? Laryngoscope 2002; 112(1): 59-63.
 • 13. Hong P, Pereyra CA, Guo U, Breslin A, Melville L. Evaluating Complications of Chronic Sinusitis. Case Rep Emerg Med 2017; 2017: 8743828.
 • 14. Stręk P, Zagolski O, Składzień J, Oleś K, HydzikSobocińska K, Najdzionek D i wsp. Endoskopowe leczenie chorych z wewnątrzczaszkowymi powikłaniami zapalenia zatok. Otolaryngol Pol 2007; 61(2): 131-6.
 • 15. Ejdys R, Tywończuk-Szulc M, Kibiłda B, Bujnowski  T. Wewnątrzczaszkowe powikłania zatokopochodne u  pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie leczonych w latach 2004-2007. Otolaryngol Pol 2008; 62(4): 415-21.
 • 16. Kuczkowski J, Tretiakow D, Brzoznowski W. Can we avoid intracranial complications of chronic otitis media? Eur Arch Otorhinolaryngol 2015; 272(9): 2581-2.
 • 17. Kuczkowski J, Narożny W, Mikaszewski B, Stankiewicz C. Suppurative Complications of Frontal Sinusitis in Children. Clin Pediatr (Phila) 2005; 44(8): 675-82.
 • 18. Buang SS, Haspani MS. Risk factors for neurosurgical site infections after a neurosurgical procedure: a prospective observational study at Hospital Kuala Lumpur. Med J Malaysia 2012; 67(4): 393-8.
 • 19. Rosen D, Shafizadeh S, Baroody F, Yamini B. Epidural abscess treated with a medial supraorbital craniotomy through an incision in the eyebrow. J Neurosurg Pediatr 2008; 1(2): 145-7.
 • 20. Kaptan H, Çakıroğlu K, Kasımcan Ö, Kılıç C. Bilateral frontal epidural abscess. Neurocirugía (Astur) 2008; 19(1): 55-7.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3ebff379-577b-4c40-9ada-5a0ef4df0930
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.