PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 71 | 229–234
Article title

Ultrasound comparison of external and internal neck anatomy with the LMA Unique

Content
Title variants
PL
Porównanie za pomocą ultrasonografii zewnętrznej i wewnętrznej anatomii szyi podczas użycia maski krtaniowej LMA Unique
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Internal neck anatomy landmarks and their relation after placement of an extraglottic airway devices have not been studied extensively by the use of ultrasound. Based on our group experience with external landmarks as well as internal landmarks evaluation with other techniques, we aimed use ultrasound to analyze the internal neck anatomy landmarks and the related changes due to the placement of the Laryngeal Mask Airway Unique. Methods: Observational pilot investigation. Non-obese adult patients with no evidence of airway anomalies, were recruited. External neck landmarks were measured based on a validated and standardized method by tape. Eight internal anatomical landmarks, reciprocal by the investigational hypothesis to the external landmarks, were also measured by ultrasound guidance. The internal landmarks were re-measured after optimal placement and inflation of the extraglottic airway devices cuff Laryngeal Mask Airway Unique. Results: Six subjects were recruited. Ultrasound measurements of hyoid-mental distance, thyroid-cricoid distance, thyroid height, and thyroid width were found to be significantly (p < 0.05) overestimated using a tape measure. Sagittal neck landmark distances such as thyroid height, sternal-mental distance, and thyroid-cricoid distance significantly decreased after placement of the Laryngeal Mask Airway Unique. Conclusion: The laryngeal mask airway Unique resulted in significant changes in internal neck anatomy. The induced changes and respective specific internal neck anatomy landmarks could help to design devices that would modify their shape accordingly to areas of greatest displacement. Also, while external neck landmark measurements overestimate their respective internal neck landmarks, as we previously reported, the concordance of each measurement and their respective conversion factor could continue to be of help in sizing extraglottic airway devices. Due to the pilot nature of the study, more investigations are warranted.
PL
Wprowadzenie: Nie prowadzono jeszcze za pomocą ultrasonografii szeroko zakrojonych badań nad wewnętrznymi wymiarami anatomicznymi szyi i ich zależnościami po wprowadzeniu u pacjenta przyrządu do zapewniania drożności dróg oddechowych umieszczanego na zewnątrz nagłośni. Na podstawie zbiorowych doświadczeń autorów związanych z analizą zewnętrznych wymiarów anatomicznych oraz oceną wewnętrznych wymiarów anatomicznych z wykorzystaniem innych technik przyjęto za cel zbadanie za pomocą ultrasonografii wewnętrznych wymiarów anatomicznych szyi oraz ich zmian związanych z użyciem maski krtaniowej LMA Unique. Metody: Do obserwacyjnego badania pilotażowego zakwalifikowano pacjentów nieotyłych, bez cech nieprawidłowości dróg oddechowych. Dokonano pomiaru zewnętrznych wymiarów anatomicznych szyi za pomocą zwalidowanej i ustandaryzowanej metody z wykorzystaniem taśmy mierniczej. Pod kontrolą ultrasonografii dokonano też pomiaru ośmiu wewnętrznych wymiarów anatomicznych, które według hipotezy badawczej odpowiadały zewnętrznym wymiarom anatomicznym. Po optymalnym umiejscowieniu i napompowaniu mankietu maski krtaniowej LMA-U dokonano ponownego pomiaru wewnętrznych wymiarów anatomicznych. Wyniki: W badaniu wzięło udział sześć osób. Stwierdzono, że wartości odległości gnykowo-bródkowej, odległości tarczowo-pierścieniowej, wysokości tarczowej oraz szerokości tarczowej wyznaczone na podstawie pomiaru taśmą mierniczą były przeszacowane w stopniu istotnym statystycznie (p < 0,05). Wymiary anatomiczne szyi w płaszczyźnie strzałkowej, takie jak wysokość tarczowa, odległość mostkowo-bródkowa oraz odległość tarczowo-pierścieniowa, uległy znacznemu zmniejszeniu po wprowadzeniu maski krtaniowej Unique. Wnioski: Zastosowanie maski krtaniowej Unique powodowało znaczne zmiany w anatomii wewnętrznej szyi. Powstałe zmiany i odpowiadające im wewnętrzne wymiary anatomiczne szyi mogą być pomocne w opracowywaniu sprzętu, który mógłby odpowiednio modyfikować swój kształt w obszarach największych odkształceń. Choć pomiary zewnętrznych wymiarów anatomicznych szyi skutkują przeszacowaniem odpowiadających im wymiarów wewnętrznych, jak donosili wcześniej autorzy niniejszej pracy, stopień zgodności każdego z pomiarów oraz ich współczynnik konwersji mogą być nadal pomocne w dobieraniu rozmiaru maski krtaniowej LMA-U. Ze względu na pilotażowy charakter pracy wskazane są dalsze badania. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/wydawnictwa/volume-17-no-71
Discipline
Year
Volume
17
Issue
71
Pages
229–234
Physical description
Contributors
author
 • McGovern Medical School, Department of Anesthesiology, UTHealth at Houston, Houston, TX, USA
 • University of Rochester, Department of Anesthesiology, Rochester, New York, USA
 • McGovern Medical School, Department of Anesthesiology, UTHealth at Houston, Houston, TX, USA
References
 • 1. Kundra P, Mishra SK, Ramesh A: Ultrasound of the airway. Indian J Anaesth 2011; 55: 456–462.
 • 2. Ramaiah R, Das D, Bhananker S, Joffe A: Extraglottic airway devices: A review. Int J Crit Illn Inj Sci 2014; 4: 77–87.
 • 3. Van Zundert TC, Hagberg CA, Cattano D: Inconsistent size nomenclature in extraglottic airway devices. Minerva Anestesiol 2014; 80: 692– 700.
 • 4. Levitan RM, Kinkle WC: Initial anatomic investigations of the I-gel airway: A novel supraglottic airway without inflatable cuff. Anaesthesia 2005; 60: 1022–1026.
 • 5. Cherng CH, Wong CS, Hsu CH, Ho ST: Airway length in adults: Estimation of the optimal endotracheal tube length for orotracheal intubation. J Clin Anesth 2002; 14: 271–274.
 • 6. Cattano D, Callender R, Wojtzcak J, Cai C, Birnbaum J, Chaudhry R et al.: Radiologic Evaluation of internal airway anatomy dimensions. Anesthesiology 2014: A1139.
 • 7. Russo SG, Cremer S, Eich C, Jipp M, Cohnen J, Strack M et al.: Magnetic resonance imaging study of the in vivo position of the extraglottic airway devices i-gelTM and LMA-SupremeTM in anaesthetized human volunteers. Br J Anaesth 2012; 109: 996–1004.
 • 8. Lento PH, Primack S: Advances and utility of diagnostic ultrasound in musculoskeletal medicine. Curr Rev Musculoskelet Med 2008; 1: 24–31.
 • 9. Wojtczak JA, Cattano D: Laryngo-tracheal ultrasonography to confirm correct endotracheal tube and laryngeal mask airway placement. J Ultrason 2014; 14: 362–366.
 • 10. Sinha PK, Misra S: Supraglottic airway devices other than laryngeal mask airway and its prototypes. Indian J Anaesth 2005; 49: 281–292.
 • 11. Hernandez MR, Klock PA Jr, Ovassapian A: Evolution of the extraglottic airway: A review of its history, applications, and practical tips for success. Anesth Analg 2012; 114: 349–368.
 • 12. Michálek P, Miller DM: Airway management evolution – in a search for an ideal extraglottic airway device. Prague Med Rep 2014; 115: 87–103.
 • 13. Cattano D, Wojtczak JA, Callender R, Cai C, Tezino T, van Zundert TCRV et al.: External neck landmark identification and measurement correlation in a normal weight cohort. J Anesthesiol Clin Sci 2014; 3: 1–6.
 • 14. Cattano D, Wojtczak J, Callender R, Hagberg CA: Models for determining external neck landmark dimensions and predicting internal airway size. Anesthesiology 2013: A4142.
 • 15. Cattano D, Van Zundert T, Wojtczak J, Cai C, Callender R, El Marjiya S et al.: A new method to test concordance between extraglottic airway device dimensions and patient anatomy. Anesthesiology 2014: A3148.
 • 16. Goudsouzian NG, Denman W, Cleveland R, Shorten G: Radiologic localization of the laryngeal mask airway in children. Anesthesiology 1992; 77: 1085–1089.
 • 17. Chou HC, Wu TL: Thyromental distance – shouldn’t we redefine its role in the prediction of difficult laryngoscopy? Acta Anaesthesiol Scand 1998; 42: 136–137.
 • 18. Schmitt HJ, Kirmse M, Radespiel-Troger M: Ratio of patient’s height to thyromental distance improves prediction of difficult laryngoscopy. Anaesth Intensive Care 2002; 30: 763–765.
 • 19. Naguib M, Malabarey T, AlSatli RA, Al Damegh S, Samarkandi AH: Predictive models for difficult laryngoscopy and intubation: A clinical, radiologic and three-dimensional computer imaging study. Can J Anesth 1999; 46: 748–759.
 • 20. Shiga T, Wajima Z, Inoue T, Sakamoto A: Predicting difficult intubation in apparently normal patients: A meta-analysis of bedside screening test performance. Anesthesiology 2005; 103: 429–437.
 • 21. Krobbuaban B, Diregpoke S, Kumkeaw S, Tanomsat M: The predictive value of the height ratio and thyromental distance: four predictive tests for difficult laryngoscopy. Anesth Analg 2005; 101: 1542–1545.
 • 22. Elliott DSJ, Baker PA, Scott MR, Birch CW, Thompson JMD: Accuracy of surface landmark identification for cannula cricothyroidotomy. Anaesthesia 2010; 65: 889–894.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3e5a7e92-710b-4340-bb07-9ee32bcaf564
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.