PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 5 | 104-114
Article title

Meteoryty – najstarszy materiał do wytwarzania narzędzi żelaznych?

Content
Title variants
EN
Meteorites – the oldest material for fabricating iron artifacts?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article describes the results of metallurgical studies of three experiments on hammering products made of iron meteorites. The objective qualification criteria of these materials created by plastic deformation were defined: carburization in smithing hearth, creating martensitic structure and the existence of small-martensitic weld and increased content of nickel.
Year
Volume
5
Pages
104-114
Physical description
Contributors
 • Baćkowice
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Łagów
References
 • Bielski Z., 1905, Historya żelaza w starożytności, Odbitka z ”Przeglądu Technicznego”, r. 1904., Druk. Rubiszewskiego i Wrotnowskiego, Warszawa.
 • Błoniarz R., Suliga I. 2013, Struktura i własności próbek meteorytów żelaznych poddanych eksperymentalnej przeróbce plastycznej na gorąco, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego; [w:]. L. Kurcz, A. Gołdasz (red.), Artykuły laureatów 50. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej, 28 Kraków, s. 41–47.
 • Feszczenko-Czopiwski I., 1934, Metaloznawstwo, t. 2, PWU, Warszawa, s. 134–149.
 • Kotowiecki A. 2003, Polskie zabytki wykonane z żelaza meteorytowego, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, II Seminarium Meteorytowe, Olsztyn, 59.
 • Piaskowski J., 1960, Metaloznawcze badania wyrobów żelaznych z okresu halsztackiego i lateńskiego z Małopolski, Materiały Archeologiczne, 2, s. 197.
 • Piaskowski J., Żaki A., 1961, Żelazna siekierka halsztacka z grodziska Wietrzno-Bóbrka koło przełęczy Dukielskiej, Acta Archeologica Carpathica, 3, s. 177.
 • Rehren T. i in., 2013, 5,000 years old Egyptian iron beads made from hammered meteoritic iron, Journal of Archaeological Science, 40, s. 4785–4792.
 • Zimny J., 1965, Metaloznawcze badania halsztackich wyrobów żelaznych z Częstochowy-Rakowa, Rocznik Muzeum w Częstochowie, 1, s. 329.
 • Zimny J., 1966, Halsztackie wyroby z żelaza meteorytowego z Częstochowy-Rakowa [ok. 700–550 r. p.n.e.], Z otchłani wieków, 32, s. 1.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3e2f5189-59a3-4038-b700-bfe49f42573b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.