PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 5 | 380–384
Article title

Podstawy naukowe stosowania metody Dennisona jako środka kinezjologii edukacyjnej w terapii zaburzeń dyslektycznych

Content
Title variants
EN
The scientific basis of Dennison’s method as educational kinesiology resource in treatment of dyslexic disorders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Metoda Dennisona jest skierowana na stymulację różnych funkcji psychicznych przez wykorzystanie naturalnych ruchów całego ciała. Główne zastosowanie znajduje w terapii zaburzeń dyslektycznych u dzieci, przywracając i aktywizując naturalne mechanizmy rozwojowe, co poprawia integrację obydwu półkul mózgowych i ma bezpośrednie przełożenie na procesy uczenia się dziecka.
EN
The Dennison’s method is aimed at stimulating different mental functions through natural movements of the whole body. This method is mostly used in dyslexic disorders therapy among children through restoring and activating natural developmental mechanisms leading to improvement of integration of both hemispheres, which directly affects the child’s learning processes.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
5
Pages
380–384
Physical description
Contributors
 • Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Biznesu ul. Cieplaka 1 41-300 Dąbrowa Górnicza tel. 504 289 930
 • Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersystetu Medycznego w Katowicach
 • Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersystetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersystetu Medycznego w Katowicach Katedra Fizjoterapii, Metod Specjalnych Fizjoterapii i Sportu Niepełnosprawnych Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Bogdanowicz M. Ryzyko dysleksji, problem, diagnozowanie. Harmonia, Gdańsk 2003.
 • 2. Brejak W. Dysleksja. PZWL, Warszawa 2003.
 • 3. Livingstone M.S., Rosen G.D., Drislane F.W., Galaburda A.M. Physiological and anatomical evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. Proc. Natl. Acad. Sa. USA 1991; 88: 7943–7947.
 • 4. Dąbrowska M. Dysleksja w ujęciu psycholingwistycznym, przegląd badań. Psychol. Wychow. 1995; 38: 328–336.
 • 5. Wendorff J., Wiśniewski B., Góraj B., Salagierska-Barwińska A., Badania elektrocefalograficzne metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego mózgu w wyjaśnianiu patogenezy dysleksji rozwojowej. Neurol. Dziec. 2004; 13(26): 43–49.
 • 6. Reid G. Dysleksja. Liber, Warszawa 2005.
 • 7. Skibińska H. Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. WSP, Bydgoszcz 1996.
 • 8. Sochacka K. Dysleksja u progu drugiego stulecia badań. Mag. Pielęg. Położ. 1997; 1: 24–27.
 • 9. Wierzejska A. Neuropsychological treatment of dyslexia. Psychol. Wychow. 1993; 36(3): 257–260.
 • 10. Muzaj H. Wykorzystanie metod kinezjologicznych w pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się. Red. J. Patkiewicz. Studio Wydawniczo-Typograficzne „Typoscript”, Wrocław 2004.
 • 11. Suder E. Kinezjologia edukacyjna w szkole jako pomoc w pokonywaniu trudności w uczeniu się. W: Wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się. Red. J. Patkiewicz. Studio Wydawniczo-Typograficzne „Triscript”, Wrocław 2004.
 • 12. Masgutowa S., Sadowiska L. Zastosowanie kinezjologii edukacyjnej u dzieci z trudnościami w nauce w świetle wczesnych dynamizmów rozwojowych. Med. Man. 2004; 8(3/4): 21–28.
 • 13. Sadowska L., Masgutowa S., Wieczorek G., Gruna-Ożarowska A. Gimnastyka mózgu według Paula i Gail Dennisonów dla dzieci z trudnościami w uczeniu się. Med. Man. 2004; 8(3/4): 7–20.
 • 14. Grabowska A. Opinia dotycząca podstaw naukowych metody „Kinezjologii Edukacyjnej” oraz konsekwencji jej stosowania. Komitet Neurobiologii PAN 2006. www.kneurobiologii.pan.p
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3e16367d-9309-4e5e-9494-688cc2f9f974
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.