PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2017 | 4 | 2 | 73-80
Article title

Elektroretinogram stymulowany wzorcem oraz fotopowa negatywna odpowiedź w diagnostyce jaskry

Content
Title variants
EN
Pattern electroretinography and photopic negative response in glaucoma diagnostics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie danych z najnowszej literatury i doświadczeń własnych dotyczących roli elektroretinogramu stymulowanego wzorcem (PERG) oraz fotopowej negatywnej odpowiedzi (PhNR) w diagnostyce jaskry. Wyniki tych badań wykazują, że redukcja amplitudy PERG jest wskaźnikiem konwersji do pełnoobjawowej jaskry i przyspieszonej progresji ścieńczenia włókien nerwowych siatkówki u pacjentów z podejrzeniem jaskry. Za pomocą PERG i PhNR można wykryć zaburzenia funkcji siatkówki w jaskrze w momencie, gdy wyniki rutynowych badań diagnostycznych są niemiarodajne bądź mieszczą się w granicach normy. PERG i PhNR stanowią dowód na odwracalność dysfunkcji komórek zwojowych siatkówki. Badania te mogą służyć także jako wskaźnik dobrze dobranego leczenia obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe (CWG). Przy podejrzeniu jaskry normociśnieniowej PERG może być jedynym wskaźnikiem zaburzenia funkcji komórek zwojowych siatkówki i stanowić podstawę włączenia leczenia obniżającego CWG.
EN
The aim of this article is to present data from recent literature and our own experience with respect to the role of pattern electroretinography (PERG) and photopic negative response (PhNR) in glaucoma diagnosis. The results of these studies show that PERG amplitude reduction is an indicator of conversion to manifest glaucoma and a predictor of increased rate of progression of retinal nerve fiber layer (RNFL) thinning in patients with glaucoma suspicion. PERG and PhNR are capable of detecting decreased retinal function when the results of routine diagnostic examinations are still within normal ranges or borderline. PERG and PhNR may also serve to confirm retinal function improvement. Both tests may also serve as an indicator of well-selected IOP-lowering therapy. In patients suspected of normal-tension glaucoma, PERG may be the only indicator of RGCs dysfunction and may be the diagnostic basis for the inclusion of IOP-lowering therapy.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
73-80
Physical description
Contributors
 • Klinika i Katedra Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Klinika i Katedra Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Klinika i Katedra Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
References
 • 1. Bode SF, Jehle T, Bach M. Pattern electroretinogram in glaucoma suspects: new findings from a longitudinal study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011; 52: 4300-4306.
 • 2. Bach M, Unsoeld AS, Philippin H, et al. Pattern ERG as an early glaucoma indicator in ocular hypertension: a long-term, prospective study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006; 47: 4881-4887.
 • 3. Viswanathan S, Frishman LJ, Robson JG, Walters JW. The Photopic Negative Response of the Flash Electroretinogram in Primary Open Angle Glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci 2001; 42: 514-522.
 • 4. Machida S, Gotoh Y, Toba Y, et al. Correlation between Photopic Negative Response and Retinal Layer Thickness and Optic Disc Topography in Glaucomatous Eyes. Invest Ophthamol Vis Sci 2008; 49: 2201-2207.
 • 5. Fortune B, Bearse MA Jr, Cioffi GA, et al. Selective loss of an oscillatory component from temporal retinal multifocal ERG responses in glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002; 43: 2638-2647.
 • 6. Bobak P, Bodis-Wollner I, Harnois C, et al. Pattern electro-retinograms and visual-evoked potentials in glaucoma and multiple sclerosis. Am J Ophthalmol 1983; 96: 72-83.
 • 7. Stiefelmeyer S, Neubauer AS, Berninger T, et al. The multifocal pattern electroretinogram in glaucoma. Vision Res 2004; 44: 103-112.
 • 8. Porciatti V, Ventura LM. Normative data for a userfriendly paradigm for pattern electroretinogram recording. Ophthalmology 2004; 111: 161-168.
 • 9. Bach M, Speidel-Fiaux A. Pattern electroretinogram in glaucoma and ocular hypertension. Doc Ophthalmol 1989; 73: 173-181.
 • 10. Bach M, Brigell MG, Hawlina M, et al. ISCEV standard for clinical pattern electroretinography (PERG): 2012 update. Doc Ophthalmol 2013; 126: 1-7.
 • 11. Arai M, Yoshimura N, Sakaue H, et al. 3-year follow-up study of ocular hypertension by pattern electroretinogram. Ophthalmologica 1993; 207: 187-195.
 • 12. Porciatti V, Falsini B, Brunori S, et al. Pattern electroretinogram as a function of spatial frequency in ocular hypertension and early glaucoma. Doc Ophthalmol 1987; 65: 349-355.
 • 13. Papst N, Bopp M, Schnaudigel OE. The pattern evoked electroretinogram associated with elevated intraocular pressure. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 1984; 222: 34-37.
 • 14. Lubiński W, Gosławski W, Penkala K, et al. Funkcja bioelektryczna komórek zwojowych siatkówki mierzona badaniem PERG u pacjentów z nadciśnieniem ocznym. Klin Oczna 2011; 113: 122-126.
 • 15. Kass MA, Heuer DK, Higginbotham EJ, et al. The Ocular Hypertension Treatment Study: a randomized trial determines that topical ocular hypotensive medication delays or prevents the onset of primary open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol 2002; 120: 701-713.
 • 16. Karaśkiewicz J, Drobek-Słowik M, Lubiński W. Pattern electroretinogram (PERG) in the early diagnosis of normal-tension preperimetric glaucoma: a case report. Doc Ophthalmol 2014; 128: 53-58.
 • 17. Banitt MR, Ventura LM, Feuer WJ, et al. Progressive loss of retinal ganglion cell function precedes structural loss by several years in glaucoma suspects. Invest Ophthalmol Vis Sci 2013; 54: 2346-2352.
 • 18. Bach M, Hiss P, Röver J. Check-size specific changes of pattern electroretinogram in patients with early open-angle glaucoma. Doc Ophthalmol 1988; 69: 315-322.
 • 19. Pfeiffer N, Bach M. The pattern electroretinogram in glaucoma and ocular hypertension: a cross-sectional and longitudinal study. Ger J Ophthalmol 1992; 1: 35-40.
 • 20. Preiser D, Lagrèze WA, Bach M, Poloschek CM. Photopic negative response versus pattern electroretinogram in early glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci 2013; 54: 1182-1191.
 • 21. Karaśkiewicz J, Penkala K, Mularczyk M, Lubiński W. Evaluation of retinal ganglion cell function after intraocular pressure reduction measured by pattern electroretinogram in patients with primary open-angle glaucoma. Doc Ophthalmol 2017; 134(2): 89-97. DOI: 10.1007/s10633-017-9575-0.
 • 22. North RV, Jones AL, Drasdo N, et al. Electrophysiological evidence of Early Functional Damage in Glaucoma and Ocular Hypertension. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010; 51: 1216-1222.
 • 23. Kirkiewicz M, Lubiński W, Penkala K. Photopic negative response of full-field electroretinography in patients with different stages of glaucomatous optic neuropathy. Doc Ophthalmol 2016; 132(1): 57-65. DOI: 10.1007/s10633-016-9528-z. Epub 2016 Jan 29.
 • 24. Machida S, Tamada K, Oikawa T, et al. Comparison of Photopic Negative Response of Full-Field and Focal Electroretinograms in Detecting Glaucomatous Eyes. J Ophthalmol 2011: 1-11.
 • 25. Medeiros FA, Zangwill LM, Bowd C, et al. Comparison of the GDx VCC scanning laser polarimeter, HRT II confocal scanning laser ophthalmoscope, and Stratus OCT optical coherence tomograph for the detection of glaucoma. Arch Ophthalmol 2004; 122: 827-837.
 • 26. Kanamori A, Nagai-Kusuhara A, Escaño MFT, et al. Comparison of confocal scanning laser ophthalmoscopy, scanning laser polarimetry and optical coherence tomography to discriminate ocular hypertension and glaucoma at an early stage. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol 2006; 244: 58-68.
 • 27. Toth M, Kothy P, Hollo G. Accuracy of scanning laser polarimetry, scanning laser tomography, and their combination in a glaucoma screening trial. J Glaucoma 2008; 17: 639-646.
 • 28. Weinreb RN, Zangwill L, Berry CC, et al. Detection of glaucoma with scanning laser polarimetry. Arch Ophthalmol 1998; 116: 1583- 1589.
 • 29. Funaki S, Shirakashi M, Yaoeda K, et al. Specificity and sensitivity of glaucoma detection in the Japanese population using scanning laser polarimetry. Br J Ophthalmol 2002; 86: 70-74.
 • 30. Da Pozzo S, Fuser M, Vattovani O, et al. GDx-VCC performance in discriminating normal from glaucomatous eyes with early visual field loss. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2006; 244: 689-695.
 • 31. Niyadurupola N, Luu CD, Nguyen DQ, et al. Intraocular pressure lowering is associated with an increase in the photopic negative response (PhNR) amplitude in glaucoma and ocular hypertensive eyes. Invest Ophthalmol Vis Sci 2013; 54: 1913-1919.
 • 32. Ventura LM, Feuer WJ, Porciatti V. Progressive loss of retinal ganglion cell function is hindered with IOP-lowering treatment in early glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci 2012; 53: 659-663.
 • 33. Machida S, Kaneko M, Kurosaka D. Regional variations in correlation between photopic negative response of focal electoretinograms and ganglion cell complex in glaucoma. Curr Eye Res 2015; 40(4): 439-449. DOI: 10.3109/02713683.2014.922196. Epub 2014 May 28.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3ddb16a3-32c2-4dd6-96d8-bac99975a8cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.