PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 2 | 89-94
Article title

Włosy babci – trauma transgeneracyjna

Content
Title variants
EN
Grandmother’s hair – transgenerational trauma
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Traumatic experiences of the World War II continuously affect interpersonal relations in Polish families as well as individual functioning of members of trauma – afflicted family. For persons displaced from former “Kresy” (“eastern borderlands”), also for native inhabitants of Pomerania, additional difficulty to cope with painful memories was obligation to keep silence. The reason was a great fear of persecutions of Stalinism era. Poland remained under Soviet influence for years. Grief over loss of closest relatives, harm related to forced displacement, loss of properties that belonged to previous generations, persecutions by Soviet soldiers and authorities were injuries that must had been kept secret even among closest family. Deeply hidden traumatic experiences of the grandparents, stigmatized parents, and still impress a stamp on the grandchildren. In this article authors report a case of a patient who presented various psychopathological symptoms, which – as primary expected – developed due to a sexual trauma. Long-term psychotherapeutic work, enriched by genogram interpretation, enabled discovery of transgenerational transmission that conditioned patient functioning, especially in relationships. Revelation of kept in secret family stories let the patient to initiate recovery. Patient identified with her role of granddaughter, daughter and woman. She found her place in the family tree. Before that she felt “rootless”, alien, separate from the family system.
PL
Traumatyczne doświadczenia polskich rodzin z okresu II wojny światowej do dnia dzisiejszego rzutują na relacje i funkcjonowanie poszczególnych członków danego systemu. Dla osób wysiedlonych z Kresów Wschodnich, podobnie jak m.in. dla rdzennych mieszkańców Pomorza, dodatkowym utrudnieniem w radzeniu sobie z bolesnymi doświadczeniami była do niedawna konieczność zachowania milczenia, spowodowana początkowo strachem przed prześladowaniami w okresie stalinowskim, a następnie pozostawaniem Polski w strefie wpływów radzieckich. Żałoba po utracie bliskich, krzywda związana z przymusowymi wysiedleniami, utrata dorobku poprzednich pokoleń, a także prześladowania ze strony żołnierzy oraz władz radzieckich to krzywdy, o których nie można było rozmawiać nawet w gronie najbliższych. Głęboko skrywane, traumatyczne przeżycia dziadków ukształtowały rodziców i trwają nadal, odciskając swoje piętno na wnukach. W pracy została przedstawiona historia pacjentki prezentującej różnorodne objawy psychopatologiczne, które – jak się pierwotnie wydawało – rozwinęły się na skutek doświadczonej traumy seksualnej. Dopiero długotrwała praca psychoterapeutyczna, wzbogacona techniką genogramową, umożliwiła odkrycie przekazów transgeneracyjnych warunkujących określone funkcjonowanie pacjentki oraz budowanie przez nią specyficznych relacji międzyludzkich. Odnalezienie okrytych dotąd milczeniem historii rodzinnych pozwoliło pacjentce zapoczątkować proces prawdziwego zdrowienia. Umożliwiło jej nie tylko pracę nad osobistymi, traumatycznymi doświadczeniami, ale także odnalezienie się w roli wnuczki, córki, kobiety. Ponadto pozwoliło odnaleźć pacjentce swoje miejsce w drzewie genealogicznym – dotychczas czuła się osobą „bez korzeni”, jakby obcą, niepasującą i nieprzynależącą do systemu rodzinnego.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
89-94
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk.
author
 • Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
References
 • 1. Szczepula B.: Dziadek w Wehrmachcie. Wydawnictwo Słowo/ Obraz Terytoria, Gdańsk 2007.
 • 2. Echt S.: Dzieje Żydów gdańskich. Maszoperia Literacka i Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2012.
 • 3. http://stutthof.org/historia.
 • 4. WS.: Żydzi na Pomorzu. Adres: http://gdansk.jewish.org.pl.
 • 5. Makara-Studzińska M., Partyka I., Ziemecki P.: Zespół stresu pourazowego - rys historyczny, terminologia, metody pomiaru. Curr. Probl. Psychiatry 2012; 13: 109-114.
 • 6. Dekel R., Goldblatt H.: Is there intergenerational transmission of trauma? The case of combat veterans’ children. Am. J. Orthopsychiatry 2008; 78: 281-289.
 • 7. Wasilewska M.: Parentification as a result of transgenerational trauma legacy. W: Jasiecka D., Kuleta M. (red.): Reflection on Psychological Mechanisms of Trauma and Posttraumatic Development. Wydawnictwo Kontekst, Kraków 2012: 39-53.
 • 8. Prot K.: Życie po zagładzie. Skutki traumy u ocalałych z Holocaustu: świadectwa z Polski i Rumunii. Wydawnictwo IPiN, Warszawa 2009: 85.
 • 9. Orwid M.: Przeżyć... I co dalej? Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 • 10. Nałkowska Z.: Profesor Spanner. W: Medaliony. Wydawnictwo Greg, Kraków 2010.
 • 11. Kontrowersyjna rzeźba stanęła na Al. Zwycięstwa. Interweniowała policja. Gazeta Wyborcza, 13.10.2013 r. Adres: http://troj-miasto.gazeta.pl.
 • 12. Włodkowska K.: Rzeźba z radzieckim żołnierzem gwałcącym kobietę. Sąd: „To nie był wybryk”. Gazeta Wyborcza, 04.03.2014 r.
 • 13. Chwin S.: Hanemann. Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1995.
 • 14. Huelle P.: Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala. Znak, Kraków 2001.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3dc1769c-a2c2-4adf-b25d-b038f0115b75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.