PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 72 | 37–41
Article title

Clinical applications of spleen ultrasound elastography – a review

Content
Title variants
PL
Kliniczne zastosowania sonoelastografii śledziony – przegląd
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the last few years, notable technical progress has taken place in ultrasound elastography. Qualitative methods have been replaced by quantitative ones, such as: transient elastography, acoustic radiation force impulse and shear wave elastography. Owing to the fact that the spleen is superficially located, it is possible to obtain reliable measuring accuracy of its hardness using sonoelastography. Lately, many researchers have been investigating how spleen elasticity changes in patients infected with hepatitis B virus or hepatitis C virus and in patients suffering from liver fibrosis, portal hypertension, esophageal varices or myelofibrosis. In this article, we review the role and current status of accessible qualitative ultrasound elastography methods, including recent advances in the evaluation of spleen stiffness and its clinical utility. As study results demonstrate, spleen stiffness correlates with liver fibrosis and is helpful in determining the level of fibrosis in the METAVIR scoring system. In patients infected with hepatitis B virus or hepatitis C virus, spleen stiffness increases even when liver elasticity remains unaltered. Furthermore, it is useful in diagnosing portal hypertension or predicting existence of esophageal varices. Moreover, in patients suffering from biliary atresia after Kasai portoenterostomy, spleen sonoelastography may be helpful in selecting patients for liver transplantation as well as for choosing the best strategy for portal vein reconstruction before liver transplantation. In myelofibrosis, spleen stiffness correlates with bone marrow fibrosis and may be used to assess the response to treatment. Spleen sonoelastography is also useful in the monitoring of transjugular intrahepatic portosystemic shunt function.
PL
Od kilku lat zauważalny jest postęp w sonoelastografii. Metody ilościowe zostały zastąpione przez jakościowe, takie jak: elastografia dynamiczna impulsowa, elastografia impulsu mocy promieniowania akustycznego i elastografia fali poprzecznej. Powierzchowne położenie śledziony umożliwia uzyskanie za pomocą sonoelastografii wiarygodnych, dokładnych pomiarów twardości tego narządu. W ostatnim czasie przeprowadzono wiele badań dotyczących elastyczności śledziony u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C, cierpiących na zwłóknienie wątroby, nadciśnienie wrotne, żylaki przełyku lub mielofibrozę. W niniejszym artykule dokonano przeglądu roli i aktualnego statusu dostępnych jakościowych metod sonoelastografii, uwzględniając ostatnie postępy w ocenie twardości śledziony i jej klinicznego zastosowania. Jak pokazują wyniki badań, twardość śledziony koreluje ze zwłóknieniem wątroby i jest pomocna w określaniu stopnia zwłóknienia wątroby w skali METAVIR. U pacjentów zakażonych wirusem wątroby typy B lub C twardość śledziony wzrasta, nawet jeśli twardość wątroby pozostaje niezmieniona. Co więcej, jest użyteczna w diagnostyce nadciśnienia wrotnego i przewidywaniu obecności żylaków przełyku. Ponadto, u pacjentów cierpiących na zarośnięcie dróg żółciowych leczonych portoenterostomią sposobem Kasai elastografia śledziony może być użyteczna podczas selekcji pacjentów do przeszczepu wątroby oraz do wyboru optymalnej strategii rekonstrukcji żyły wrotnej przed transplantacją wątroby. W mielofibrozie twardość śledziony koreluje z włóknieniem szpiku kostnego i może być użyteczna w ocenie odpowiedzi na leczenie. Sonoelastografia śledziony jest również użyteczna w monitorowaniu funkcjonowania przezszyjnego wewnątrzwątrobowego zespolenia układowo-wrotnego. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/issues/volume-18-no-72
Discipline
Year
Volume
18
Issue
72
Pages
37–41
Physical description
Contributors
author
 • Department of General and Pediatric Radiology, University Teaching Hospital, Wrocław, Poland; Department of Radiology, Wrocław Medical University, Wroclaw, Poland
author
 • Department of General and Pediatric Radiology, University Teaching Hospital, Wrocław, Poland; Department of Radiology, Wrocław Medical University, Wroclaw, Poland
 • Department of General and Pediatric Radiology, University Teaching Hospital, Wrocław, Poland; Department of Radiology, Wrocław Medical University, Wroclaw, Poland
 • Department of General and Pediatric Radiology, University Teaching Hospital, Wrocław, Poland
 • Faculty of Medicine, Wrocław Medical University, Wrocław, Poland
 • Department of General and Pediatric Radiology, University Teaching Hospital, Wrocław, Poland; Department of Radiology, Wrocław Medical University, Wroclaw, Poland
References
 • 1. Traczyk W: Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 1992: 231–237.
 • 2. Bamber J, Cosgrove D, Dietrich CF, Fromageau J, Bojunga J, Calliada F et al.: EFSUMB guidelines and recommendations on the clinical use of ultrasound elastography. Part 1: Basic principles and technology. Ultraschall Med 2013; 34: 169–184.
 • 3. Ophir J, Céspedes I, Ponnekanti H, Yazdi Y, Li X: Elastography: A quantitative method for imaging the elasticity of biological tissues. Ultrason Imaging 1991; 13: 111–134.
 • 4. Leung VY, Shen J, Wong VW, Abrigo J, Wong GL, Chim AM et al.: Quantitative elastography of liver fibrosis and spleen stiffness in chronic hepatitis B carriers: Comparison of shear-wave elastography and transient elastography with liver biopsy correlation. Radiology 2013; 269: 910–918.
 • 5. Zaleska-Dorobisz U, Pawluś A, Szymańska K, Łasecki M, Ziajkiewicz M: Ultrasound elastography: Review of techniques and its clinical applications in pediatrics. Part 2. Adv Clin Exp Med 2015; 24: 725–730.
 • 6. Porsch M, Görner C, Wendler JJ, Liehr UB, Lux A, Siedentopf S et al.: Elastografia fali poprzecznej nie pozwala na odróżnienie zmian w sterczu o charakterze złośliwym i łagodnym – analiza porównawcza wyników biopsji, badania histopatologicznego i elastografii. J Ultrason 2016; 16: 348–358.
 • 7. Dobruch-Sobczak K: Różnicowanie charakteru litych zmian ogniskowych w piersiach w sonoelastografii kompresyjnej. Część II: Ocena wartości diagnostycznej klasyfikacji BIRADS-usg, skali Tsukuba oraz wskaźnika FLR. J Ultrason 2012; 13: 31–49.
 • 8. Paluch Ł, Nawrocka-Laskus E, Wieczorek J, Mruk B, Frel M, Walecki J: Use of ultrasound elastography in the assessment of the musculoskeletal system. Pol J Radiol 2016; 81: 240–246.
 • 9. Jędrzejwski G, Wieczorek AP: Wieloparametryczna ultrasonografia w diagnostyce worka mosznowego i jąder niezstąpionych u chłopców. J Ultrason 2013; 13: 425–430.
 • 10. Cañas T, Fontanilla T, Miralles M, Maciá A, Malalana A, Román E: Normal values of spleen stiffness in healthy children assessed by acoustic radiation force impulse imaging (ARFI): Comparison between two ultrasound transducers. Pediatr Radiol 2015; 45: 1316–1322.
 • 11. Lee MJ, Kim MJ, Han KH, Yoon CS: Age-related changes in liver, kidney, and spleen stiffness in healthy children measured with acoustic radiation force impulse imaging. Eur J Radiol 2013; 82: e290-e294.
 • 12. Karlas T, Lindner F, Tröltzsch M, Keim V: Assessment of spleen stiffness using acoustic radiation force impulse imaging (ARFI): Definition of examination standards and impact of breathing maneuvers. Ultraschall Med 2014; 35: 38–43.
 • 13. Arda K, Ciledag N, Aktas E, Aribas BK, Köse K: Quantitative assessment of normal soft-tissue elasticity using shear-wave ultrasound elastography. AJR Am J Roentgenol 2011; 197: 532–536.
 • 14. Pawluś A, Inglot MS, Szymańska K, Kaczorowski K, Markiewicz BD, Kaczorowska A et al.: Shear wave elastography of the spleen: evaluation of spleen stiffness in healthy volunteers. Abdom Radiol (NY) 2016; 41: 2169–2174.
 • 15. Kjaergaard M, Thiele M, Madsen BS, Jansen C, Trebicka J, Krag A: High risk of misclassifying liver stiffness using 2D shear-wave and transient elastography during a moderate or high calorie meal. Hepatology 2015; 62: 594A–595A.
 • 16. Gallotti A, D’Onofrio M, Pozzi Mucelli R: Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) technique in ultrasound with Virtual Touch tissue quantification of the upper abdomen. Radiol Med 2010; 115: 889–897.
 • 17. Baré P: Hepatitis C virus and peripheral blood mononuclear cell reservoirs Patricia Baré. World J Hepatol 2009; 1: 67–71.
 • 18. Laskus T, Radkowski M, Wang LF, Vargas H, Rakela J: Search for hepatitis C virus extrahepatic replication sites in patients with acquired immunodeficiency syndrome: Specific detection of negative-strand viral RNA in various tissues. Hepatology 1998; 28: 1398–1401.
 • 19. Di Bisceglie AM, Hoofnagle JH: Hepatitis B virus replication within the human spleen. J Clin Microbiol 1990; 28: 2850–2852.
 • 20. Trovato FM, Atzori S, Musumeci G, Tooley V, Marcinkowski H, Crossey MM et al.: Liver and spleen transient elastography and Acoustic Radiation Force Impulse Measurements. Performance and comparison of measurements in the same area concurrently assessed for liver fibrosis by biopsy. Adv Med Sci 2015; 60: 300–306.
 • 21. Rewisha EA, Elsabaawy MM, Alsebaey A, Elmazaly MA, Tharwa ES et al.: Evaluation of the role of liver and splenic transient elastography in chronic hepatitis C related fibrosis. J Liver Disease Transplant 2016; 5: 3.
 • 22. Giunta M, Conte D, Fraquelli M: Role of spleen elastography in patients with chronic liver diseases. World J Gastroenterol 2016; 22: 7857–7867.
 • 23. Grgurevic I, Puljiz Z, Brnic D, Bokun T, Heinzl R, Lukic A et al.: Liver and spleen stiffness and their ratio assessed by real-time two dimensional-shear wave elastography in patients with liver fibrosis and cirrhosis due to chronic viral hepatitis. Eur Radiol 2015; 25: 3214–3221.
 • 24. Ye XP, Ran HT, Cheng J, Zhu YF, Zhang DZ, Zhang P et al.: Liver and spleen stiffness measured by acoustic radiation force impulse elastography for noninvasive assessment of liver fibrosis and esophageal varices in patients with chronic hepatitis B. J Ultrasound Med 2012; 31: 1245–1253.
 • 25. Pawluś A, Inglot M, Chabowski M, Szymańska K, Inglot M, Patyk M et al.: Shear wave elastography (SWE) of the spleen in patients with hepatitis B and C but without significant liver fibrosis. Br J Radiol 2016; 89: 20160423.
 • 26. Jansen C, Bogs C, Verlinden W, Thiele M, Möller P, Görtzen J et al.: Shear-wave elastography of the liver and spleen identifies clinically significant portal hypertension: A prospective multicentre study. Liver Int 2017; 37: 396–405.
 • 27. Ma X, Wang L, Wu H, Feng Y, Han X, Bu H et al.: Spleen stiffness is superior to liver stiffness for predicting esophageal varices in chronic liver disease: A meta-analysis. PLoS ONE 2016; 11: e0165786.
 • 28. Rosselli M, Roccarina D, Patch D, Sekhar M, Majumdar A, O’Beirne J et al.: Point shear wave elastography (ElastPQ) is a reliable non-invasive tool for the diagnosis and characterisation of portal hypertension. J Hepatol 2017; 66: S667.
 • 29. Zykus R, Jonaitis L, Petrenkienė, V, Pranculis A, Kupčinskas L: Liver and spleen transient elastography predicts portal hypertension in patients with chronic liver disease: A prospective cohort study. BMC Gastroenterol 2015; 15: 183.
 • 30. Colecchia A, Montrone L, Scaioli E, Bacchi-Reggiani ML, Colli A, Casazza G et al.: Measurement of spleen stiffness to evaluate portal hypertension and the presence of esophageal varices in patients with HCV-related cirrhosis. Gastroenterology 2012; 143: 646–654.
 • 31. Hirooka M, Ochi H, Koizumi Y, Kisaka Y, Abe M, Ikeda Y et al.: Splenic elasticity measured with real-time tissue elastography is a marker of portal hypertension. Radiology 2011; 261: 960–968.
 • 32. Calvaruso V, Bronte F, Conte E, Simone F, Craxì A, Di Marco V: Modified spleen stiffness measurement by transient elastography is associated with presence of large oesophageal varices in patients with compensated hepatitis C virus cirrhosis. J Viral Hepat 2013; 20: 867–874.
 • 33. Park J, Kwon H, Cho J, Oh J, Lee S, Han S et al.: Is the spleen stiffness value acquired using acoustic radiation force impulse (ARFI) technology predictive of the presence of esophageal varices in patients with cirrhosis of various etiologies? Med Ultrason 2016; 18: 11–17.
 • 34. Cassinotto C, Charrie A, Mouries A, Lapuyade B, Hiriart JB, Vergniol J et al.: Liver and spleen elastography using supersonic shear imaging for the non-invasive diagnosis of cirrhosis severity and oesophageal varices. Dig Liver Dis 2015; 47: 695–701.
 • 35. Abdelbary MS, Kamal S, Albuhairi A, Khairy A, Zayed N, Yosry A: PTU075 liver and spleen stiffness measurements based on acoustic radiation force impulse elastography for noninvasive assessment of esophageal varices in HCV-related advanced fibrosis. Gut 2016; 65: A89–A90.
 • 36. Büchter M, Kahraman A, Manka P, Gerken G, Jochum C, Canbay A et al.: Spleen and liver stiffness is positively correlated with the risk of esophageal variceal bleeding. Digestion 2016; 94: 138–144.
 • 37. Büchter M, Kahraman A, Manka P, Canbay A, Gerken G, Jochum C et al.: Spleen and liver stiffness measurement using transient elastography correlates well with hypertensive upper gastrointestinal bleeding risk – an evaluation of 143 patients. Z Gastroenterol 2015; 53: A2–A42.
 • 38. Uchida H, Sakamoto S, Kobayashi M, Shigeta T, Matsunami M, Sasaki K et al.: The degree of spleen stiffness measured on acoustic radiation force impulse elastography predicts the severity of portal hypertension in patients with biliary atresia after portoenterostomy. J Pediatr Surg 2015; 50: 559–564.
 • 39. Webb M, Shibolet O, Halpern Z, Nagar M, Amariglio N, Levit S et al.: Assessment of liver and spleen stiffness in patients with myelofibrosis using FibroScan and shear wave elastography. Ultrasound Q 2015; 31: 166–169.
 • 40. Iurlo A, Cattaneo D, Giunta M, Gianelli U, Consonni D, Fraquelli M et al.: Transient elastography spleen stiffness measurements in primary myelofibrosis patients: A pilot study in a single centre. Br J Haematol 2015; 170: 890–892.
 • 41. Gao J, Zheng X, Zheng YY, Zuo GQ, Ran HT, Auh YH et al.: Shear wave elastography of the spleen for monitoring transjugular intrahepatic portosystemic shunt function: A pilot study. J Ultrasound Med 2016; 35: 951–958.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3db83792-9897-4c97-9a2f-ad3ed1efda7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.