PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 7 | 2 | 83-87
Article title

Rak gruczołowy szyjki macicy w świetle profilaktyki

Content
Title variants
EN
Prevention of uterine cervix adenocarcinoma: a review
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Cervix adenocarcinoma accounts for 7-8% of all uterine cervix cancers. Most often it affects women under 50. As has been demonstrated, its development is associated with persistent infection by types 16, 18, 45 and 31 of human papilloma virus. Precursor (precancerous) lesion develops in the transitional area in the form of adenocarcinoma in situ (AIS), then infiltrates the cervical canal and after 5-12 years progresses to invasive cancer. Cytological study is much less sensitive in the detection of adenocarcinoma and colposcopic examination – less useful. Inferior sensitivity of cytological studies is caused by incorrect technique of harvesting exfoliated cells (e.g. from vaginal portion only, omitting the cervical canal), or by use of a cotton-swab instead of a special plastic brush (Cervex-Brush). Prognosis in cervical adenocarcinoma is worse than in planoepithelial cancer (even if detected at the same clinical stage), particularly if associated with persistent infection by HPV type 18. Vaccinations against this type of cancer (Cervarix and Silgard) play a significant role in the prevention of this condition, which is notoriously difficult to detect.
PL
Rak gruczołowy szyjki macicy stanowi 7-8% wszystkich raków szyjki macicy. Najczęściej występuje u kobiet poniżej 50. roku życia. Wykazano, że jego obecność związana jest z przetrwałą infekcją typami 16, 18, 45 i 31 wirusa brodawczaka ludzkiego. Zmiana prekursorowa tych raków rozwija się w okolicy strefy przekształceń w postaci AIS (adenocarcinoma in situ), a następnie przemieszcza się w głąb kanału i po 5-12 latach ulega progresji do raka inwazyjnego. Badanie cytologiczne jest zdecydowanie mniej czułe w wykrywaniu raka gruczołowego, a badanie kolposkopowe – mniej przydatne. Mniejsza czułość badania cytologicznego wynika z nieprawidłowego pobrania złuszczonych komórek (np. tylko tarczy bez pobrania z kanału szyjki) lub też z użycia kwacza z watą zamiast plastikowej szczoteczki Cervex-Brush. Rokowanie w raku gruczołowym szyjki jest gorsze niż w raku płaskonabłonkowym (mimo wykrycia ich w tym samym stopniu klinicznym), szczególnie dotyczy to nowotworów rozwijających się na podłożu przetrwałej infekcji typem 18 HPV. Szczepienia wywołujące odporność (Cervarix i Silgard) odgrywają istotną rolę w profilaktyce tego trudno wykrywalnego raka.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
83-87
Physical description
Contributors
 • Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Łąkowa 1/2, 61-878 Poznań, tel.: 061 854 90 16, faks: 061 851 04 90,
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii w Warszawie
 • Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
References
 • 1. Bosch F.X., Burchell A.N., Schiffman M. i wsp.: Epidemiology and natural history of human papillomavirus infections and type – specific implication in cervical neoplasia. Vaccine 2008; 26 (supl. 10): K1-K16.
 • 2. Ferlay J., Bray F., Pisani P., Parkin DM., Globocan 2002: Cancer incidence, mortality and prevalence. Worldwide IARC CancerBase No 5, version 2.0, Lyon, IARC Press 2004.
 • 3. De Sanjose S., Aguado T., Louie K.S. i wsp.: HPV and cervical cancer in the world. 2007 Report. Vaccine 2007; 25 (supl. 3): C163.
 • 4. Wojciechowska U., Didkowska J., Tarkowski W., Zatoński W.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2004 roku. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie. Warszawa 2006: 51-54.
 • 5. Munõz N., Bosch F.X., Castellsague X. i wsp.: Against which human papillomavirus types shall we vaccinate and screen? The international perspective. Int. J Cancer 2004; 111: 278-285.
 • 6. Collins S., Mazaloomzadeh S., Winter H. i wsp.: High in- cidence of cervical human papillomavirus infection in women during their first sexual relationship. Br. J. Obstet. Gynaecol. 2002; 109: 96-98.
 • 7. Baseman J.G., Koutsky L.A.: The epidemiology of human papillomavirus infections. J. Clin. Vi rol. 2005; 32 (supl. 1): S16-S24.
 • 8. Vi scidi R.P., Schiffman M., Hildesheim A. i wsp.: Seroreactivity to human papillomavirus (HPV) types 16, 18 or 31 and risk of subsequent HPV infecion: results from a population-based study in Costa Rica. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2004; 13: 324-327.
 • 9. Jenkins D.: A review of cross-protection against oncogenic HPV by an HPV-16/18 ASO4-adjuvanted cervical cancer vaccine: importance of virological and clinical endpoints and implications for mass vaccination in cervical cancer prevention. Gynecol. Oncol. 2008; 110 (supl. 1): 18-25.
 • 10. Castle P.E., Jeronimo J., Schiffman M. i wsp.: Age related changes of the cervix in fluence human papillomavirus type distribution. Cancer Res. 2006; 66: 1218-1224.
 • 11. Stanowisko zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na temat profilaktyki raka gruczołowego szyjki macicy. Ginekol. Pol. 2008; 79: 710-714.
 • 12. Bręborowicz J., Bręborowicz D.: Patologia nowotworów szyjki macicy. W: Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Tom 1, Urban & Partner, Wrocław 2006
 • 13. Curado M.P., Edwards B., Shin H.R. i wsp.: Cancer in cidence in five continents. Vol. IX: endocervical adenocarcinoma. IARC Sci. Publ. 2007; 160.
 • 14. Castellsague X., Diaz M., de Sanjose S. i wsp.: Worldwide human papillomavirus etiology of cervical adenocarcinoma and its cofactors: implications of screening and prevention. J. Natl Cancer Inst. 2006; 98: 303-315.
 • 15. Clif ford G., Fran ce schi S.: Members of the human papillomavirus type 18 family (alpha-7 species) share a common association with adenocarcinoma of the cervix. Int. J. Cancer 2008; 122: 1684-1685.
 • 16. Sanjose S., Quint W., Klaustemeier J. i wsp.: HPV type distribution in invasive cervical cancer: the worldwide perspective. 24th International Papillomavirus Conference and Clinical Workshop Beijing, China, 3-9 November, 2007.
 • 17. Herbert A., Singh N., Smith J.A.: Adenocarcinoma of the uterine cervix compared with squamous cell carcinoma: a 12-year study in Southampton and South -west Hampshire. Cytopathology 2001; 12: 26-36.
 • 18. Panek G.: Czynniki rokownicze w raku szyjki macicy. Ginekologia po Dyplomie 2002; 18: 65.
 • 19. Paavonen J.: Cross protection findings: bivalent vaccine. Eurogin 2008, Final Program and Abstract. Nice, France, 12-15 November, 2008, abst. TC 2-7.
 • 20. Paavonen J., Jenkins D., Bosch F.X. i wsp.: Efficacy of a prophylactic adjuvanted bivalent L1 virus -like-particle vaccine against in fection with human papillomavirus types 16, 18 in young women: an interim analysis of a phase III double-blind randomised controlled trial. Lancet 2007; 369: 2161-2170.
 • 21. French K.M., Barnabas R.V., Lehtinen i wsp.: Strategies for the introduction of human papillomavirus vaccination: modelling the optimum age -and sexspecific pattern of vaccination in Finland. Br. J. Cancer 2007; 96: 514-518.
 • 22. Harper D.M.: CervarixTM 64 years of safety efficacy and immunogenicity in HPV naive 15-25 years olds. Eurogin 2008, Final Program and Abstract. Nice, France, 12-15 November, 2008, abst. TC 2-5.
 • 23. Villa L.L., Costa R.L.R., Petta C.A. i wsp.: High sustained efficacy of a prophylactic quadrivalent human papillomavirus types 6/11/16/18 L1 virus -like particle vaccine through 5 years of follow-up. Br. J. Cancer 2006; 95: 1459-1466.
 • 24. Brown D.: HPV ty pe 6/11/16/18 vaccine: first ana lysis of cross-protection against persistent infection, cervical in -traepithelial neoplasia (CIN), and denocarcinoma in situ (AIS) caused by oncogenic HPV types in addition to 16/18. 47th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Chicago, USA, 17-20 September, 2007.
 • 25. Majewski S.: Quadrivalent HPV 6/11/16/18 vaccine (Gardasil): works protection against CIN and AIS caused by 10 oncogenic HPV types other than 16/18. Eurogin 2008, Final Program and Abstract. Nice, France, 12-15 November, 2008, abst. TC 2-6.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3dab6bbd-8f26-44de-bc4c-4cb8030a3c68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.