PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71 | 246-251
Article title

Treatment of a forearm cut wound using localised hyperbaric oxygen therapy – a case report

Content
Title variants
PL
Leczenie rany ciętej przedramienia przy użyciu miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej – opis przypadku
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The treatment of hard-to-heal wounds is still a serious interdisciplinary medical problem. In recent years, modern methods of physical medicine have been increasingly and successfully used to treat diseases and traumas of locomotor organs, soft tissues and chronic wounds. The paper presents the beneficial effect of the treatment of a postoperative wound in a 7-year-old patient with a cut injury to the right forearm using localised hyperbaric oxygen therapy. A series of 10 daily treatments led to complete healing of the wound after the performed surgery, provided pain relief, and improved the quality of life of the patient resulting from the recovery of unaided existence.
PL
Leczenie trudno gojących się ran stanowi nadal poważny, interdyscyplinarny problem medyczny. W ostatnich latach w leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu, tkanek miękkich, a także przewlekłych ran coraz częściej z powodzeniem wykorzystywane są nowoczesne metody medycyny fizykalnej. W artykule przedstawiono korzystny efekt leczenia rany pooperacyjnej u 7-letniego pacjenta po urazie ciętym przedramienia prawego, po użyciu miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej. Po serii 10 codziennych zabiegów uzyskano całkowite wygojenie się rany po prze-prowadzonym zabiegu operacyjnym, ustąpienie dolegliwości bólowych, a także poprawę jakości życia pacjenta wynikającą z odzyskania samodzielnej egzystencji.
Discipline
Year
Volume
71
Pages
246-251
Physical description
Contributors
 • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Oddział Chirurgii Dzieci, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Potempa M., Jończyk P., Janerka M., Kucharzewski M., Kawczyk-Krupka A. Rany przewlekłe – epidemiologia i czynniki wpływające na proces gojenia. Leczenie Ran. 2014; 11(2): 43–50.
 • 2. Bumpus K., Maier MA. The ABC’s of wound care. Curr. Cardiol. Rep. 2013; 15(4): 346.
 • 3. Brongel L., Duda K. Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała. Wydaw-nictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2001.
 • 4. Kamolz L.P., Lumena H.B., Kazzinger M. Tissue engineering for cutaneous wounds: an overview of current standards and possibilities. Eur. Surg. 2008; 40(1): 19–26.
 • 5. Rojczyk-Gołębiewska E., Wilemska-Kucharzewska K., Pałasz A., Ku-charzewski M. Rola angiogenezy w gojeniu ran. Leczenie Ran 2015; 12: 1–7.
 • 6. Vowden P., Apelqvist J., Moffat C. Wound complexity and healing. in: European Wound Management Association (EWMA). Position Document: Hard-to-heal wounds: a holistic approach. MEP Ltd. London 2008, s. 1–9.
 • 7. Shores J.T., Gabriel A., Gupta S. Skin substitutes and alternatives: a Review. Adv. Skin Wound Care 2007; 20(9): 493–508.
 • 8. Podręcznik angiologii. Red. A. Sieroń, L. Cierpka, Z. Rybak, A. Stanek. α-medica press. Bielsko-Biała 2009, s. 274–276.
 • 9. Taradaj J., Franek A., Dolibog P., Cierpka L., Błaszczak E. Physical treatment of wounds. Rehabilitacja w Praktyce 2008; 3(1): 34–35.
 • 10. Plafki C., Peters P., Almeling M., Welslau W., Busch R. Complications and side effects of hyperbaric oxygen therapy. Aviat. Space Environ. Med. 2000; 71(2): 119–124.
 • 11. Sahni T., Singh P., John M.J. Hyperbaric oxygen therapy: current trends and applications. J. Assoc. Physicians India 2003; 51: 280–284.
 • 12. Zarys medycyny hiperbarycznej. Red. A. Sieroń, G. Cieślar, M. Ka-wecki. II wydanie. -medica press. Bielsko-Biała 2007.
 • 13. Baumgartner M., Tanner D., Hunziker T. Local treatment of chronic skin wounds in a Swiss out-patient wound centre 2010. Ther Umsch. 2011; 68(3): 153–158.
 • 14. Park H., Copeland C., Henry S., Barbul A. Complex wounds and their management. Surg. Clin North Am. 2010; 90(6): 1181–1194.
 • 15. Flint L., Meredith J.W., Schwab C.W. I wsp. Trauma: contemporary principles and therapy. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia 2008.
 • 16. Pasek J., Sieroń A. OXYBARIA-S – nowatorskie urządzenie do hiper-barycznej terapii tlenowej. Rehabilitacja w Praktyce 2015; 1: 56.
 • 17. Pasek J., Majda D., Cieślar G., Sieroń A. Wound Treatment after Con-genital Syndactyly Separation with 100% Oxygen Therapy: A Case Report. Surgery: Current Research. 2015; 5: 245.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3da81752-f4b0-41c9-b687-6239b9dfb28b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.