PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 56 | 28–35
Article title

Obrazowanie naczyń pozagałkowych w retinopatii cukrzycowej metodą ultrasonografi i dopplerowskiej w kolorze

Content
Title variants
EN
Color Doppler imaging of the retrobulbar vessels in diabetic retinopathy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Diabetes is a metabolic disease characterized by elevated blood glucose level due to
impaired insulin secretion and activity. Chronic hyperglycemia leads to functional disorders
of numerous organs and to their damage. Vascular lesions belong to the most
common late complications of diabetes. Microangiopathic lesions can be found in the
eyeball, kidneys and nervous system. Macroangiopathy is associated with coronary and
peripheral vessels. Diabetic retinopathy is the most common microangiopathic complication
characterized by closure of slight retinal blood vessels and their permeability. Despite
intensive research, the pathomechanism that leads to the development and progression of
diabetic retinopathy is not fully understood. The examinations used in assessing diabetic
retinopathy usually involve imaging of the vessels in the eyeball and the retina. Therefore,
the examinations include: fl uorescein angiography, optical coherence tomography of the
retina, B-mode ultrasound imaging, perimetry and digital retinal photography. There are
many papers that discuss the correlations between retrobulbar circulation alterations and
progression of diabetic retinopathy based on Doppler sonography. Color Doppler imaging
is a non-invasive method enabling measurements of blood fl ow velocities in small vessels
of the eyeball. The most frequently assessed vessels include: the ophthalmic artery, which
is the fi rst branch of the internal carotid artery, as well as the central retinal vein and
artery, and the posterior ciliary arteries. The analysis of hemodynamic alterations in the
retrobulbar vessels may deliver important information concerning circulation in diabetes
and help to answer the question whether there is a relation between the progression of
diabetic retinopathy and the changes observed in blood fl ow in the vessels of the eyeball.
This paper presents the overview of literature regarding studies on blood fl ow in the vessels
of the eyeball in patients with diabetic retinopathy.
PL
Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, charakteryzującą się podwyższonym poziomem
glukozy we krwi na skutek nieprawidłowego wydzielania lub działania insuliny. Przewlekła
hiperglikemia prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu wielu narządów oraz
do ich uszkodzenia. Zmiany w naczyniach należą do najczęściej spotykanych późnych
powikłań cukrzycy. Uszkodzenia typu mikroangiopatii występują w gałce ocznej, nerkach
i układzie nerwowym. Makroangiopatia dotyczy naczyń wieńcowych oraz obwodowych.
Retinopatia cukrzycowa jest najczęstszym powikłaniem z grupy mikroangiopatii,
charakteryzującym się zamknięciem drobnych naczyń siatkówki wraz z ich przeciekiem.
Mimo intensywnych badań patomechanizm prowadzący do rozwoju i progresji retinopatii
cukrzycowej nie został do końca poznany. Techniki badania używane w ocenie retinopatii
cukrzycowej zazwyczaj obrazują naczynia gałki ocznej oraz siatkówkę. W tym
celu wykorzystywane są angiografi a fl uoresceinowa, optyczna koherentna tomografi a
siatkówki, badanie ultrasonografi czne w prezentacji B, perymetria, cyfrowa fotografi a
siatkówki. Istnieje wiele prac analizujących zależności pomiędzy zmianami w krążeniu
pozagałkowym a progresją retinopatii cukrzycowej, oceniane za pomocą ultrasonografi
i dopplerowskiej. Obrazowanie techniką kolorowego dopplera jest nieinwazyjną
metodą, pozwalającą na pomiary prędkości przepływów w małych naczyniach oczodołu.
Najczęściej oceniane są: tętnica oczna, będąca pierwszym odgałęzieniem tętnicy
szyjnej wewnętrznej, tętnica i żyła środkowa siatkówki, tętnice rzęskowe tylne. Analiza
zaburzeń hemodynamicznych w naczyniach pozagałkowych może dostarczyć wiedzy na
temat krążenia w cukrzycy oraz pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje związek
między progresją retinopatii cukrzycowej a zmianami w przepływach w naczyniach
oczodołowych. Niniejsza praca zawiera przegląd piśmiennictwa dotyczącego badań nad
przepływami w naczyniach oczodołowych u pacjentów z retinopatią cukrzycową.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
56
Pages
28–35
Physical description
Contributors
 • Oddział Okulistyczny, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa, Polska
 • Oddział Okulistyczny, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa, Polska
References
 • 1. World Health Organization: Defi nition, Diagnosis and Classifi cation of Diabetes Mellitus and its Complications. Report of a WHO Consultation. Part 1: Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. World Health Organization, Geneva 1999.
 • 2. Czyżyk A: Patofi zjologia i klinika cukrzycy. PWN, Warszawa 1997.
 • 3. Nowakowski A: Epidemiologia cukrzycy. Diabetol Prakt 2002; 4: 181–185.
 • 4. Jarosz-Chobot P, Otto-Buczkowska E: Epidemiologia cukrzycy typu 1. Przegl Pediatr 2009; 39: 229–234.
 • 5. Szybiński Z: Polskie Wieloośrodkowe Badania nad Epidemiologią Cukrzycy (PWBEC) – 1998–2000. Pol Arch Med Wewn 2001; 106: 751–758.
 • 6. Tatoń J, Czech A (ed.): Diabetologia. PZWL, Warszawa 2001.
 • 7. Kański JJ: Okulistyka kliniczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.
 • 8. Lieb WE, Cohen SM, Merton DA, Shields JA, Mitchell DG, Goldberg BB: Color Doppler imaging of the eye and orbit. Technique and normal vascular anatomy. Arch Ophthalmol 1991; 109: 527–531.
 • 9. Ustymowicz A: Ultrasonografi a dopplerowska z obrazowaniem przepływu krwi w kolorze (USG-kolor Doppler) w diagnostyce okulistycznej – doświadczenia własne i przegląd literatury. Klin Oczna 2008; 110: 108–111.
 • 10. Williamson TH, Harris A: Color Doppler ultrasound imaging of the eye and orbit. Surv Ophthalmol 1996; 40: 255–267.
 • 11. Modrzejewska M: Zastosowanie kolorowej ultrasonografi i dopplerowskiej w okulistyce. W: Kęcik TP, Lewandowski P, Kęcik D (eds.): Metody obrazowania w okulistyce. Alcon, Warszawa 2001: 81–100.
 • 12. Modrzejewska M, Post M, Milchert M: Retrobulbar blood fl ow and visual organ function disturbance in the course of giant cell arteritis coexisting with optic disc drusen – a case report. J Ultrason 2013; 13: 337–343.
 • 13. Goebel W, Lieb WE, Ho A, Sergott RC, Farhoumand R, Grehn F: Color Doppler Imaging: a new technique to assess orbital blood fl ow in patients with diabetic retinopathy. Invest Ophthalmol Vis Sci 1995; 36: 864–870.
 • 14. Güven D, Ozdemir H, Hasanreisoglu B: Hemodynamic alterations in diabetic retinopathy. Ophthalmology 1996; 103: 1245–1249.
 • 15. Kawagishi T, Nishizawa Y, Emoto M, Konishi T, Maekawa K, Hagiwara S et al.: Impaired retinal artery blood fl ow in IDDM patients before clinical manifestations of diabetic retinopathy. Diabetes Care 1995; 18: 1544–1549.
 • 16. Mendívil A, Cuartero V, Mendívil MP: Ocular blood fl ow velocities in patients with proliferative diabetic retinopathy and healthy volunteers: a prospective study. Br J Ophthalmol 1995; 79: 413–416.
 • 17. Mendívil A: Ocular blood fl ow velocities in patients with proliferative diabetic retinopathy after panretinal photocoagulation. Surv Ophthalmol 1997; 42 Suppl 1: S89–S95.
 • 18. Evans DW, Harris A, Danis RP, Arend O, Martin BJ: Altered retrobulbar vascular reactivity in early diabetic retinopathy. Br J Ophthalmol 1997; 81: 279–282.
 • 19. Arai T, Numata K, Tanaka K, Kiba T, Kawasaki S, Saito T et al.: Ocular arterial fl ow hemodynamics in patients with diabetes mellitus. J Ultrasound Med 1998; 17: 675–681.
 • 20. MacKinnon JR, McKillop G, O’Brien C, Swa K, Butt Z, Nelson P: Colour Doppler imaging of the ocular circulation in diabetic retinopathy. Acta Ophthalmol Scand 2000; 78: 386–389.
 • 21. Ino-ue M, Azumi A, Yamamoto M: Ophthalmic artery blood fl ow velocity changes in diabetic patients as a manifestation of macroangiopathy. Acta Ophthalmol Scand 2000; 78: 173–176.
 • 22. Dimitrova G, Kato S, Yamashita H, Tamaki Y, Nagahara M, Fukushima H et al.: Relation between retrobulbar circulation and progression of diabetic retinopathy. Br J Ophthalmol 2003; 87: 622–625.
 • 23. Krepler K, Polska E, Wedrich A, Schmetterer L: Ocular blood fl ow parameters after pars plana vitrectomy in patients with diabetic retinopathy. Retina 2003; 23: 192–196.
 • 24. Sullu Y, Hamidova R, Beden U, Yakupov K, Canbaz S, Danaci M: Effects of pars plana vitrectomy on retrobulbar haemodynamics in diabetic retinopathy. Clin Experiment Ophthalmol 2005; 33: 246–251.
 • 25. Gracner T: Ocular blood fl ow velocity determined by color Doppler imaging in diabetic retinopathy. Ophthalmologica 2004; 218: 237–242.
 • 26. Kraśnicki P, Mariak Z, Ustymowicz A, Proniewska-Skretek E: [Assessment of blood fl ow in the ocular circulation in type 2 diabetes patients with Color Doppler imaging]. Klin Oczna 2006; 108: 294–298.
 • 27. Yilmaz Ovali G, Ersoy B, Tuncyurek O, Urk V, Ozkol M, Ozhan B et al.: Doppler ultrasonography imaging of hemodynamic alteration of retrobulbar circulation In type 1 diabetic children and adolescents without retinopathy. Diabetes Res Clin Pract 2008; 79: 243–248.
 • 28. Modrzejewska M, Pieńkowska-Machoy E, Grzesiak W, Karczewicz D, Wilk G: Predictive value of color Doppler imaging in an evaluation of retrobulbar blood fl ow perturbation in young type-1 diabetic patients with regard to dyslipidemia. Med Sci Monit 2008; 14: MT47–MT52.
 • 29. Dimitrova G, Kato S, Fukushima H, Yamashita H: Circulatory parameters in the retrobulbar central retinal artery and vein of patients with diabetes and medically treated systemic hypertension. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2009; 247: 53–58.
 • 30. Lockhart CJ, McCann A, Agnew CA, Hamilton PK, Quinn CE, McClenaghan V et al.: Impaired microvascular properties in uncomplicated type 1 diabetes identifi ed by Doppler ultrasound of the ocular circulation. Diab Vasc Dis Res 2011; 8: 211–220.
 • 31. Pemp B, Cherecheanu AP, Garhofer G, Schmetterer L: Calculation of central retinal artery diameters from non-invasive ocular haemodynamic measurements in type 1 diabetes patients. Acta Ophthalmol 2013; 91: e348–e352.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3da1d890-2adb-4238-b7f5-7a87cac9953e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.