Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | XXIV | 4 | 467–476

Article title

Ambiwalencje rozwoju pracowników. Rozważania wokół struktury życia zawodowego

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Celem rozważań jest problem ambiwalencji rozwoju struktury życia zawodowego, rozwoju kariery, który zachodzi w dorosłości. Ambiwalen-cje wynikają ze skomplikowanej sytuacji pracy i pracownika w firmie oraz mają charakter strukturalny. Jeden z rodzajów ambiwalencji wiąże się z dwoistością struktury życia zawodowego, która kształtuje się wskutek zarówno wpływu spo-łecznego, jak i osobistych dążeń jednostki (podmiot – struktura społeczna). Inny rodzaj ambiwalencji wynika z dwoistości procesu rozwoju, gdyż kształtowanie się struktury życia zawodowego, kariery łączy się z koniecznością obejmowania jednocześnie dwu perspektyw czasowych: teraźniejszości i przyszłości, szczegól-nie w okresach przejściowych struktury życia.

Year

Volume

Issue

4

Pages

467–476

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-3d59032b-0962-4bd5-99c6-5cc6abeb1350
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.