PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 66 | 260–272
Article title

Evaluation of the utility value of percutaneous drainage of symptomatic hepatic cysts combined with an obliteration attempt

Content
Title variants
PL
Ocena przydatności drenażu przezskórnego objawowych torbieli wątroby połączonego z próbą obliteracji
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim: The goal of the paper was to evaluate the procedure of percutaneous drainage of symptomatic hepatic cysts under the transabdominal ultrasound control combined with obliteration. Material and method: Within the period from 2005 to 2015, 70 patients diagnosed with a simple hepatic cyst of symptomatic nature were subject to hospitalization and treated at the 2nd General, Gastroenterological and Cancer Surgery of the Alimentary System Center and Clinics of the Medical University of Lublin. All the patients subject to evaluation were qualified to percutaneous drainage under an ultrasound control. The drainage utilized typical sets of drains with the diameter of at least 9 F, most often of pigtail type. The fluid aspirated form the cyst was dispatched for complex laboratory testing. Further, a 10% sodium chloride solution was administered to the cyst through the drain, in the volume depending on the previous size of the cyst and the patient’s reaction. Results: Patients reported for a re-visit within the period from 3 to 9 months following the procedure. Complete obliteration of the cyst was confirmed only in 8 patients (11%). Cyst recurrence was reported in cases when during the ultrasound evaluation, the diameter of the cyst following aspiration and obliteration enlarged to over 75% of the initial dimension. In this group, in 10 out of 12 examined (83%) there was a relapse of the previously observed ailments. Among patients, who has a cyst imaged within the period of observation, which had the diameter from 50% to 75% of the previous size, only in 6 cases (37.5%) the initial symptoms relapsed. Conclusions: The utilization of a drainage and obliteration enables one to achieve the acceptable result of the therapy as well as significant decrease in the number of previously reported ailments and symptoms described.
PL
Cel pracy: Celem niniejszej pracy była ocena procedury przezskórnego drenażu objawowych torbieli wątroby pod kontrolą ultrasonografii przezbrzusznej w powiązaniu z obliteracją. Materiał i metoda: W okresie od 2005 do 2015 roku 70 pacjentów z rozpoznaniem prostej torbieli wątroby o objawowym charakterze było hospitalizowanych i leczonych w II Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wszystkich ocenianych pacjentów tyzakwalifikowano do drenażu przezskórnego pod kontrolą USG. Do drenażu wykorzystywano typowe zestawy drenów o średnicy co najmniej 9 F, najczęściej typu pigtail, czyli „świński ogonek”. Aspirowany płyn z torbieli był wysyłany do kompleksowego badania laboratoryjnego. W dalszej kolejności poprzez założony dren podawano do jamy torbieli 10-procentowy roztwór chlorku sodu w objętości zależnej od wcześniejszej wielkości torbieli oraz od reakcji pacjenta. Wyniki: Pacjenci zgłaszali się na kontrolę w okresie od 3 do 9 miesięcy po zabiegu. Całkowite zarośnięcie jamy torbieli potwierdzono jedynie u 8 leczonych (11%). Za nawrót torbieli uznano przypadki, gdy w ocenie ultrasonograficznej średnica torbieli po aspiracji i obliteracji powiększyła się do ponad 75% początkowego wymiaru. W tej grupie u 10 z 12 badanych (83%) doszło do nawrotu wcześniej stwierdzanych dolegliwości. U pacjentów, u których w okresie obserwacji zobrazowano torbiel o średnicy od 50% do 75% wcześniejszej wielkości, tylko w 6 przypadkach (37,5%) ponowiły się pierwotne objawy. Wnioski: Zastosowanie drenażu oraz obliteracji pozwala na osiągnięcie akceptowalnego wyniku terapii, a także znacznego spadku wcześniej zgłaszanych dolegliwości i opisywanych objawów.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
66
Pages
260–272
Physical description
Contributors
 • II Chair and Department of General, and Gastroenterological Surgery and Surgical Oncology of the Alimentary Tract, Medical University of Lublin, Poland
 • II Chair and Department of General, and Gastroenterological Surgery and Surgical Oncology of the Alimentary Tract, Medical University of Lublin, Poland
 • II Chair and Department of General, and Gastroenterological Surgery and Surgical Oncology of the Alimentary Tract, Medical University of Lublin, Poland
 • II Chair and Department of General, and Gastroenterological Surgery and Surgical Oncology of the Alimentary Tract, Medical University of Lublin, Poland
References
 • 1. Lee S, Seo DW, Paik WH, Park DH, Lee SS, Lee SK et al.: Ethanol lavage of huge hepatic cysts by using EUS guidance and a percutaneous approach. Gastrointest Endosc 2014; 80: 1014–1021.
 • 2. Herrera JL: Management of hepatic cysts. In: Advances in Hepatology. Gastroenterology & Hepatology 2009; 5: 414–416.
 • 3. Gamblin TC, Holloway SE, Heckman JT, Geller DA: Laparoscopic resection of benign hepatic cysts: a new standard. J Am Coll Surg 2008; 207: 731–736.
 • 4. Karam AR, Connolly C, Fulwadhva U, Hussain S: Alcohol sclerosis of a giant liver cyst following failed deroofings. J Radiology Case Rep 2011; 5: 19–22.
 • 5. Moorthy K, Mihssin N, Houghton PW: The management of simple hepatic cysts: sclerotherapy or laparoscopic fenestration. Ann R Coll Surg Engl 2001; 83: 409–414.
 • 6. Benzimra J, Ronot M, Fuks D, Abdel-Rehim M, Sibert A, Farges O et al.: Hepatic cysts treated with percutaneous ethanol sclerotherapy: time to extent the indications to haemorrhagic cysts and polycystic liver disease. Eur Radiol 2014; 24: 1030–1038.
 • 7. Del Poggio P, Buonocore M: Cystic tumors of liver: a practical approach. World J Gastroenterol 2008; 14: 3616–3620.
 • 8. Lantinga MA, Gevers TJ, Drenth JP: Evaluation of hepatic cystic lesions. World J Gastroenterol 2013; 19: 3543–3554.
 • 9. Eckert J, Gemmell MA, Meslin FX, Pawłowski ZS (eds.): WHO/OIE Manual on Echinococcosis in Humans and Animals: a Public Health Problem of Global Concern. Paris: World Organisation for Animal Health 2001: 20–72.
 • 10. Lucey BC, Kuligowska E: Radiologic management of cysts in the abdomen and pelvis. AJR Am J Roentgenol 2006; 186: 562–573.
 • 11. Mazza OM, Fernandez DL, Pekolj J, Pfaffen G, Sanchez Clariá R, Molmenti EP et al.: Management of nonparasitic hepatic cysts. J Am Coll Surg 2009; 209: 733–739.
 • 12. Choi CJ, Kim YH, Roh YH, Jung GJ, Seo JW, Baek YH et al.: Management of giant hepatic cysts In the laparoscopic era. J Korean Surg Soc 2013; 85: 116–122.
 • 13. Blonski WC, Campbell MS, Faust T, Metz DC: Successful aspiration and ethanol sclerosis of a large, symptomatic, simple liver cyst: case presentation and review of the literature. World J Gastroenterol 2006; 12: 2949–2954.
 • 14. Yamamoto K, Sakaguchi H, Anai H, Tanaka T, Morimoto K, Kichikawa K et al.: Sclerotherapy for simple cysts with use of ethanolamine oleate: preliminary experience. Cardiovasc Intervent Radiol 2005; 28: 751–755.
 • 15. Ćwik G: Diagnostyka ropni wewnątrzbrzusznych oraz leczenie pod kontrolą USG. Ultrasonografia 2011; 44: 17–31.
 • 16. Sotade O, Moulina O, Pulitano C, Crawford M, Joseph D, Gallagher J et al.: Surgical management of simple liver cysts: a 10-year single-center experience. J Curr Surg 2015; 5: 129–132.
 • 17. Özbalci GS, Tanrikulu Y, Erel S, Kismet K, Akkuş MA: Giant simple hepatic cyst (a case report) and review of the literature. Eur J Surg Sci 2010; 1: 53–57.
 • 18. van Keimpema L, de Koning DB, Strijk SP, Drenth JP: Aspirationsclerotherapy results in effective control of liver volume in patients with liver cysts. Dig Dis Sci 2008; 53: 2251–2257.
 • 19. Sparchez Z, Radu P, Zaharie F, Al Hajjar N, Sparchez M: Percutaneous treatment of symptomatic non-parasitic hepatic cysts. Initial experience with single-session sclerotherapy with polidocanol. Med Ultrason 2014; 16: 222–228.
 • 20. Cheng D, Amin P, Ha TV: Percutaneous sclerotherapy of cystic lesions. Semin Intervent Radiol 2012; 29: 295–300.
 • 21. Eglimez H, Gok V, Oztoprak I, Atalar M, Cetin A, Arslan M et al.: Comparison of CT-guided sclerotherapy with using 95% ethanol and 20% hypertonic saline for managing simple renal cyst. Korean J Radiol 2007; 8: 512–519.
 • 22. Maruyama Y, Okuda K, Ogata T, Yasunaga M, Ishikawa H, Hirakawa Y et al.: Perioperative challenges and surgical treatment of large simple, and infectious liver cyst – a 12-year experience. PLoS One 2013; 8: e76537.
 • 23. Wijnands TF, Lantinga MA, Drenth JP: Hepatic cyst infection following aspiration sclerotherapy: a case series. J Gastrointestin Liver Dis 2014; 23: 441–444.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3d329abf-a15e-471d-a78a-2041efc5b466
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.