PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 4 | 190–197
Article title

Nieprawidłowy stan odżywienia u pacjentów zchorobą Alzheimera

Content
Title variants
EN
Inadequate nutritional status in patients with Alzheimer’s disease
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Oprócz szeroko opisywanych zaburzeń poznawczych czy objawów neuropsychiatrycznych otępienie w chorobie Alzheimera prowadzi do postępującego wyniszczenia organizmu. Niedożywienie dotyczy nawet 25% pacjentów z zespołem otępiennym. Jako że choroba występuje głównie u osób po 65. roku życia, chory z jednej strony doświadcza zmian typowych dla wieku podeszłego, a z drugiej jego stan odżywienia kształtują zmiany degeneracyjne ośrodkowego układu nerwowego i wtórne do nich objawy kliniczne. Udowodniono, że stopień odżywienia organizmu ma bardzo istotny wpływ na progresję choroby i rokowanie, a także na częstość występowania chorób współistniejących i hospitalizacji oraz ogólną śmiertelność. Ważne są zatem wczesne wykrycie zagrożenia i wprowadzenie modyfikacji umożliwiających pacjentowi utrzymanie prawidłowego stanu odżywienia. Jedną z najistotniejszych interwencji jest edukacja opiekunów, prowadzona już od początkowych etapów choroby. Wykorzystywane metody należy dopasować do problemów konkretnej osoby, ponieważ interwencje będą się różniły w zależności od stopnia zaawansowania choroby i aktualnie występujących zaburzeń. Dotychczas opisano wiele prostych modyfikacji, które ułatwiają prawidłowe żywienie pacjentów, m.in. dostosowanie posiłków i otoczenia podczas ich podawania. Sformułowano również konkretne wytyczne odnośnie do stosowania doustnych odżywek i żywności medycznej, wyrównywania niedoborów pokarmowych oraz żywienia pozajelitowego. Trzeba pamiętać, że decyzje dotyczące leczenia powinny być podejmowane w sposób etyczny i z uwzględnieniem preferencji chorego.
EN
Apart from the comprehensively described cognitive disorders or neuropsychiatric symptoms, dementia also leads to progressive wasting in Alzheimer’s disease patients. Malnutrition is a problem affecting up to 25% of patients with dementia. As the disease is mainly found in people over 65 years of age, the patients on the one hand experience changes that are characteristic for the senile age in general, whilst on the other, their nutritional status is affected by the degenerative changes in the central nervous system and the clinical symptoms they produce. The nutritional status has been demonstrated to have a significant impact on the progression of the disease and the patients’ prognosis as well as the incidence of comorbidities, frequency of hospitalisations and overall mortality rate. It is, therefore, important to identify the risk at an early stage, and implement modifications facilitating an adequate nutritional status. Proper education of caregivers is of utmost importance in this respect, and it should be implemented from the earliest stage of the disease. Also, an individual approach must be ensured to adequately address the needs and problems of a given patient, as the required interventions vary depending on the severity of the disease and its current symptoms. Many simple modifications aimed at aiding the adequate nutrition of the patients have been outlined to date, including dietary guidelines and environment adjustments during meals. Also, detailed recommendations have been formulated concerning the intake of oral supplements and medical foods, addressing dietary deficiencies and parenteral nutrition. It should also be pointed out that any decisions concerning treatment must be made in an ethical way, accounting for the patient’s individual preferences.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
4
Pages
190–197
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • Albanese E, Taylor C, Siervo M et al.: Dementia severity and weight loss: a comparison across eight cohorts. The 10/66 study. Alzheimers Dement 2013; 9: 649–656.
 • Andrieu S, Reynish W, Nourhashemi F et al.: Nutritional risk factors for institutional placement in Alzheimer’s disease after one year follow-up. J Nutr Health Aging 2001; 5: 113–117.
 • Cai H, Cong WN, Ji S et al.: Metabolic dysfunction in Alzheimer’s disease and related neurodegenerative disorders. Curr Alzheimer Res 2012; 9: 5–17.
 • Charlton KE, Rabinowitz TL, Geffen LN et al.: Lowered plasma vitamin C, but not vitamin E, concentrations in dementia patients. J Nutr Health Aging 2004; 8: 99–107.
 • Clarke R, Harrison G, Richards S; Vital Trial Collaborative Group: Effect of vitamins and aspirin on markers of platelet activation, oxidative stress and homocysteine in people at high risk of dementia. J Intern Med 2003; 254: 67–75.
 • Connelly PJ, Prentice NP, Cousland G et al.: A randomised doubleblind placebo-controlled trial of folic acid supplementation of cholinesterase inhibitors in Alzheimer’s disease. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23: 155–160.
 • Dochniak M, Ekiert K: Żywienie w prewencji i leczeniu choroby Alzheimera i choroby Parkinsona. Piel Zdr Publ 2015; 5: 199–208.
 • Dysken MW, Sano M, Asthana S et al.: Effect of vitamin E and memantine on functional decline in Alzheimer disease: the TEAM-AD VA cooperative randomized trial. JAMA 2014; 311: 33–44.
 • Faxén-Irving G, Basun H, Cederholm T: Nutritional and cognitive relationships and long-term mortality in patients with various dementia disorders. Age Ageing 2005; 34: 136–141.
 • Gil Gregorio P, Ramirez Diaz SP, Ribera Casado JM; DEMENU group: Dementia and nutrition. Intervention study in institutionalized patients with Alzheimer disease. J Nutr Health Aging 2003; 7: 304–308.
 • Grundman M, Corey-Bloom J, Jernigan T et al.: Low body weight in Alzheimer’s disease is associated with mesial temporal cortex atrophy. Neurology 1996; 46: 1585–1591.
 • Health Quality Ontario: Vitamin B12 and cognitive function: an evidence-based analysis. Ont Health Technol Assess Ser 2013; 13: 1–45.
 • Hu X, Okamura N, Arai H et al.: Neuroanatomical correlates of low body weight in Alzheimer’s disease: a PET study. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2002; 26: 1285–1289.
 • Isaac MG, Quinn R, Tabet N: Vitamin E for Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev 2008; (3): CD002854.
 • Kagansky N, Berner Y, Koren-Morag N et al.: Poor nutritional habits are predictors of poor outcome in very old hospitalized patients. Am J Clin Nutr 2005; 82: 784–791; quiz 913–914.
 • Kałuza J, Januszko O, Trybalska E et al.: [Vitamin and mineral supplement use and mortality among group of older people]. Przegl Epidemiol 2010; 64: 557–563.
 • Lauque S, Arnaud-Battandier F, Gillette S et al.: Improvement of weight and fat-free mass with oral nutritional supplementation in patients with Alzheimer’s disease at risk of malnutrition: a prospective randomized study. J Am Geriatr Soc 2004; 52: 1702–1707.
 • Magri F, Borza A, Del Vecchio S et al.: Nutritional assessment of demented patients: a descriptive study. Aging Clin Exp Res 2003; 15: 148–153.
 • Malouf R, Grimley Evans J: Folic acid with or without vitamin B12 for the prevention and treatment of healthy elderly and demented people. Cochrane Database Syst Rev 2008; (4): CD004514.
 • Mohajeri MH, Troesch B, Weber P: Inadequate supply of vitamins and DHA in the elderly: implications for brain aging and Alzheimertype dementia. Nutrition 2015; 31: 261–275.
 • Nieuwenhuizen WF, Weenen H, Rigby P et al.: Older adults and patients in need of nutritional support: review of current treatment options and factors influencing nutritional intake. Clin Nutr 2010; 29: 160–169.
 • Ogawa S: Nutritional management of older adults with cognitive decline and dementia. Geriatr Gerontol Int 2014; 14 Suppl 2: 17–22.
 • Phillips MA, Childs CE, Calder PC et al.: Lower omega-3 fatty acid intake and status are associated with poorer cognitive function in older age: A comparison of individuals with and without cognitive impairment and Alzheimer’s disease. Nutr Neurosci 2012; 15: 271–277.
 • Prince M, Albanese E, Guerchet M et al.: Nutrition and Dementia. A Review of Available Research. Alzheimer’s Disease International, London 2014.
 • Sampson EL, Candy B, Jones L: Enteral tube feeding for older people with advanced dementia. Cochrane Database Syst Rev 2009; (2): CD007209.
 • Saunders J, Smith T: Malnutrition: causes and consequences. Clin Med (Lond) 2010; 10: 624–627.
 • Shah RC: Medical foods for Alzheimer’s disease. Drugs Aging 2011; 28: 421–428.
 • Spaccavento S, Del Prete M, Craca A et al.: Influence of nutritional status on cognitive, functional and neuropsychiatric deficits in Alzheimer’s disease. Arch Gerontol Geriatr 2009; 48: 356–360.
 • Sygnowska E, Waśkiewicz A: [Evaluation of prevalence and magnitude of vitamins and minerals supplementation in Polish population]. Rocz Panstw Zakl Hig 2009; 60: 167–170.
 • Vellas B, Lauque S, Gillette-Guyonnet S et al.; REAL.FR Group: Impact of nutritional status on the evolution of Alzheimer’s disease and on response to acetylcholinesterase inhibitor treatment. J Nutr Health Aging 2005; 9: 75–80.
 • Volicer L, Seltzer B, Rheaume Y et al.: Eating difficulties in patients with probable dementia of the Alzheimer type. J Geriatr Psychiatry Neurol 1989; 2: 188–195.
 • Volkert D, Chourdakis M, Faxen-Irving G et al.: ESPEN guidelines on nutrition in dementia. Clin Nutr 2015; 34: 1052–1073.
 • Wysokiński A, Sobów T, Kłoszewska I et al.: Mechanisms of the anorexia of aging-a review. Age (Dordr) 2015; 37: 9821.
 • Yildiz D, Buyukkoyuncu Pekel N, Kiliç AK et al.: Malnutrition is associated with dementia severity and geriatric syndromes in patients with Alzheimer disease. Turk J Med Sci 2015; 45: 1078–1081.
 • Zekry D, Herrmann FR, Grandjean R et al.: Demented versus nondemented very old inpatients: the same comorbidities but poorer functional and nutritional status. Age Ageing 2008; 37: 83–89.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3d27c9ae-7b41-40e0-9a6a-ac3537d17294
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.