PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 15 | 4 | 27-38
Article title

REPRINT OF POLISH TRANSLATION OF ARTICLE BY ACCORD INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN (IASP) - PAIN 155 (2014) 635-642 Pain relief by touch: A quantitative approach

Content
Title variants
PL
PRZEDRUK POLSKIEGO TŁUMACZENIA ARTYKUŁU ZA ZGODĄ INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN (IASP) - PAIN 155 (2014) 635-642 Dotyk, który koi ból: podejście ilościowe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania w ramach nauk neurologicznych, dotyczące kojącego wpływu dotyku na ból, prowadzone są od dziesięcioleci. W badaniach nad percepcją u ludzi wykazano działanie przeciwbólowe segmentarnej stymulacji dotykowej w porównaniu z dotykiem poza segmentem, w którym umiejscowiony jest ból. Nie badano jednak dotąd przestrzennej organizacji interakcji pomiędzy dotykiem i bólem w obrębie pojedynczego dermatomu u człowieka. W dwóch eksperymentach zbadaliśmy czy, jak i gdzie w obrębie dermatomu dotyk moduluje odczuwanie bólu wywołanego laserem. Mierzyliśmy odczuwanie bólu, wykorzystując liczbowe oceny nasilenia bólu, deskryptory jakościowe, miary czułości wykorzystujące teorię detekcji sygnałów oraz błąd odpowiedzi na bodziec. Dotyk stosowany jednocześnie z chwilowymi pobudzeniami laserem wywoływał istotne działanie przeciwbólowe i zmniejszał czułość wykrywania energii stymulacji laserowej, co wskazuje na czynnościowy ubytek informacji w obrębie wstępującej drogi Aδ. Dotyk powodował również błąd w ocenie bodźca lasera jako mniej bolesnego. Błąd ten zmniejszał się liniowo wraz ze zwiększającą się odległością pomiędzy bodźcem lasera i dotykowym. W związku z tym nasze badanie dostarcza dowodów na przestrzenną organizację wewnątrzsegmentarnych interakcji pomiędzy dotykiem i bólem.
EN
Pain relief by touch has been studied for decades in pain neuroscience. Human perceptual studies revealed analgesic effects of segmental tactile stimulation, as compared to extrasegmental touch. However, the spatial organisation of touch-pain interactions within a single human dermatome has not been investigated yet. In 2 experiments we tested whether, how, and where within a dermatome touch modulates the perception of laserevoked pain. We measured pain perception using intensity ratings, qualitative descriptors, and signal detection measures of sensitivity and response bias. Touch concurrent with laser pulses produced a significant analgesia, and reduced the sensitivity in detecting the energy of laser stimulation, implying a functional loss of information within the ascending Aδ pathway. Touch also produced a bias to judge laser stimuli as less painful. This bias decreased linearly when the distance between the laser and tactile stimuli increased. Thus, our study provides evidence for a spatial organisation of intrasegmental touch-pain interactions.
Discipline
Journal
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
27-38
Physical description
Contributors
  • Institute of Cognitive Neuroscience, University College London, London, UK; Department of Neuroscience, Physiology and Pharmacology, University College London, London, UK
author
  • Division of Medicine, University College London, London, UK
  • Department of Neuroscience, Physiology and Pharmacology, University College London, London, UK
  • Institute of Cognitive Neuroscience, University College London, London, UK
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3d224695-57a3-459c-bd65-6143084d2a1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.