PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 1 | 1 | 48-54
Article title

Powierzchnia oka a soczewki kontaktowe

Content
Title variants
EN
Ocular surface and contact lenses
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy podsumowano problematykę zaburzeń powierzchni oka u użytkowników soczewek kontaktowych. Zaprezentowano klasyfikację i patogenezę zespołu suchego oka ze szczególnym uwzględnieniem postrzegania zagadnienia przez kandydatów i użytkowników soczewek kontaktowych oraz zasad postępowania i rozwiązywania problemów. Omówiono także popularne indeksy i kwestionariusze stosowane jako kryteria diagnostyczne. Wskaźnik zaburzeń powierzchni oka (OSDI, Ocular Surface Disease Index), stworzony do diagnostyki i oceny nasilenia ZSO, charakteryzuje się dobrą korelacją z testami klinicznymi i biologicznymi oraz specjalnymi implikacjami wykorzystania w badaniach klinicznych i praktyce kontaktologicznej. Według DEWS w codziennej praktyce sekwencja stosowanych testów diagnostycznych powinna zawierać: • wywiad kliniczny (historię choroby) • kwestionariusz dotyczący występujących objawów • czas przerwania filmu łzowego z fluoresceiną (FTBUT) • ocenę barwienia powierzchni oka fluoresceiną z zastosowaniem filtra żółtego w oparciu o skalę stopniującą • test Schirmera I ze znieczuleniem lub bez znieczulenia i/lub test Schirmera II ze stymulacją jamy nosowej • ocenę morfologii brzegów powiek oraz gruczołów Meiboma • ocenę wydzieliny (ekspresja) gruczołów Meiboma. Pozostałe dostępne testy mogą zostać indywidualnie dołączone do schematu w zależności od dostępności, możliwości wykonania oraz celu badania.
EN
The aim of this paper is to summarize ocular surface problems within contact lens wearers. The author present classification and pathogenesis of dry eye syndrome and pay attention to the importance of this problem in case of contact lens candidates and contact lens wearers. An appropriate attitude how to manage this problem is also described. The paper discusses the most popular indexes and questionnaires with particular emphasis on Ocular Surface Disease Index (OSDI), as well as the correlation of results from clinical trials with those from biological ones, and their practical implementation as far as use of contact lenses and clinical studies are concerned. Dry Eye Work Shop (DEWS) to screen, diagnose and monitor dry eye disease. A practical sequence of tests: • clinical history • fluorescein BUT • ocular surface staining grading with fluorescein/yellow filter • Schirmer I test without anesthetic, or I with anesthetic, and/or Schirmer II with nasal stimulation • lid and meibomian morphology • meibomian expression • other test may be added according to availability.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
48-54
Physical description
Contributors
 • Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
References
 • 1. Rumpakis J.: New Data on Contact Lens Dropouts: An International Perspective. Review of Optometry 11/26/13 .
 • 2. DEWS: The Definition and Classification of Dry Eye Disease: Report of the Definition and Classification Subcommittee of the International Dry Eye Work Shop. The Ocular Surface 2007; 5(2): 65-204.
 • 3. DEWS Methodologies to diagnose and monitor dry eye: Report of the Diagnostic Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop (2007). Ocul. Surf. 2007; 5: 108-152.
 • 4. Asbell P.A., Lemp M.A.: Dry Eye Disease The Clinician’s Guide to Diagnosis and Treatment. Thieme, 2006: 28-31, 142-143.
 • 5. Ambroziak A.M.: Zaburzenia powierzchni oka – jak indywidualizować leczenie? Okulistyka po Dyplomie 2013; październik: 12-26.
 • 6. Chalmers R.: Overview of factors that affect comfort with modern soft contact lenses. Contact Lens Anterior Eye 2014; 37(2): 65-76.
 • 7. Phillips A.J., Speedwell L.: Contact lenses, Fifth edition. Butterworth Heinemann, Elsevier, 2007: 111-127.
 • 8. Baudouin C.: The pathology of dry eye. Surv. Ophthalmol. 2001; 45(Suppl. 2): S211-20.
 • 9. Baudouin C.: The vicious circle in dry eye syndrome: a mechanistic approach. J. Fr. Ophtalmol. 2007; 30: 239-46.
 • 10. Ambroziak A.M., Mierzejewska D., Langwińska-Wośko E., Korwin M.: Gruczoły Meiboma – podstawy anatomii, fizjologii oraz regulacji wydzielania. Kontaktologia i Optyka Okulistyczna 2011; 3(31): 5-12.
 • 11. Nichols K.K., Foulks G.N., Bron A.J. et al.: The International Workshop on Meibomian Gland Dysfunction: Executive Summary. IOVS, Special Issue 2011; 52(4): 1922-1929.
 • 12. Ambroziak A.M., Woronkowicz M., Kita-Mosek M. et al.: Zmiany powierzchni oka związane z wiekiem a korekcja starczowzroczności. Dysfunkcja gruczołów Meiboma – epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka, postępowanie, podstawy leczenia. Kontaktologia i Optyka Okulistyczna 2011; 4(32): 13-20.
 • 13. Ambroziak A.M., Langwińska-Wośko E., Korwin M.: Osmolarność – aktualne spojrzenie na nowy standard w diagnostyce zaburzeń filmu łzowego. Kontaktologia i Optyka Okulistyczna 2010; 1(25): 42-49.
 • 14. Kawashima M., Tsubota K.: Tear Lipid Layer Deficiency Associated With Incomplete Blinking A Case Report. BMC Ophthalmol. 2013; 13: 34-36.
 • 15. Sweeney D.F.: Silicone Hydrogels Continuous-Wear Contact Lenses. Second edition. Butterworth Heinemann, Elsevier, 2004: 57-86.
 • 16. Gasson A., Morris J.: The Contact Lens Manual a Practical Guide to Fitting. Fourth edition. Butterworth Heinemann, Elsevier, 2010: 81-99.
 • 17. Perry H.D., Donnenfeld E.D.: Dry eye diagnosis and management in 2004. Curr. Opin. Ophthalmol. 2004; 15: 299-304.
 • 18. Schiffman R.M., Christianson M.D., Jacobsen G. et al.: Reliability and validity of the Ocular Surface Disease Index. Arch. Ophthalmol. 2000; 118: 615-621.
 • 19. Michael M., Stickenberger W., Puit H.: The effectiveness of questionnaires on the determination of Contact Lens Induced Dry Eye. Ophthal. Physiol. Opt. 2009; 29: 479-486.
 • 20. Gothwal V.K., Pesudovas K., Wright T.A. et al.: McMonnies Questionnaire: Enhancing Screening for Dry Eye Syndromes with Rash Analysis. Cornea 2010; 51(3): 1401-1407.
 • 21. Abertz L., Rajagopalan K., Mertzanis P. et al.: Development and validation of the Impact of Dry Eye on Everyday Life (IDEEL) questionnaire, a patient-reported outcomes (PRO) measure for the assesment of the burden of dry eye on patients. Health and Quality of life Outcomes 2011; 9: 111.
 • 22. Ambroziak A.M., Bielecka A., Langwińska-Wośko E.: Kwestionariusze i indeksy okulistyczne w codziennej praktyce kontaktologicznej. Kontaktologia i Optyka Okulistyczna 2013; 4(40): 12-14.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3d1a2b74-3beb-4c53-8510-c012d9174360
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.