PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71 | 393-398
Article title

Zaburzenia urodynamiczne w metaplazji płaskonabłonkowej śluzówki pęcherza i cystitis cystica u dzieci

Content
Title variants
EN
Urodynamic findings in squamous metaplasia of bladder mucosa and cystitis cystica in children
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
WSTĘP: Integralnym elementem przewlekłych zapaleń pęcherza, obok nawrotów zakażeń dróg moczowych, są zaburzenia funkcji pęcherza i cewki moczowej. Autorzy podjęli próbę odpowiedzi, czy badania urodynamiczne mogą pomóc w decyzji o konieczności wykonania cystoskopii w celu wykluczenia metaplazji płaskonabłonkowej (MPN) lub cystitis cystica (CC). MATERIAŁ I METODY: Retrospektywnej ocenie poddano wyniki badań urodynamicznych 12 dziewcząt, które na podstawie przebiegu klinicznego choroby oraz wykonanych badań skierowano na badanie cystoskopowe i rozpoznano MPN lub CC. WYNIKI: W grupie 12 dziewcząt MPN rozpoznano u 1, współistnienie MPN i CC u 3, CC bez MPN u 6, a niecharakterystyczny obraz z przekrwieniem śluzówki trójkąta pęcherza u 2 z nich. Obraz badań urodynamicznych był różnorodny. Wśród pacjentek z MPN, w początkowym okresie obserwacji, badania urodynamiczne sugerowały bardzo szerokie spektrum – od osłabienia kurczliwości wypieracza, po bardzo silne jego skurcze w czasie mikcji. Nadreaktywność wypieracza zaobserwowano u 70% badanych. Wyniki początkowych badań urodynamicznych, w porównaniu z wynikami po kilku latach obserwacji, ewoluowały w kierunku zmniejszenia nadreaktywności wypieracza i osłabienia jego kurczliwości w czasie mikcji, zwłaszcza u dziewcząt z CC. Stwierdzono poprawę krzywych przepływów u 6 ba-danych pacjentek (w tym u 2 z MPN i 4 z CC) w okresie końcowym obserwacji, po leczeniu MPN i CC. WNIOSKI: Przy podejmowaniu decyzji o skierowaniu dziecka z zaburzeniami mikcji i nawrotami ZUM na badanie cystoskopowe należy się kierować obrazem klinicznym. Na podstawie analizy badanej grupy, za podejrzeniem MPN lub CC może przemawiać ewoluowanie badań urodynamicznych w trakcie obserwacji w kierunku osłabienia kurczliwości wypieracza w czasie mikcji.
EN
INTRODUCTION: Dysfunction of the lower urinary tract besides recurrent urinary tract infections, is one of two integral elements of chronic cystitis in children. The aim of the study was to assess the usefulness of urodynamic findings in the decision to perform cystoscopy and to exclude squamous metaplasia of the bladder or cystitis cystica (CC). MATERIAL AND METHODS: In a retrospective study, the urodynamic findings of 12 girls with squamous metaplasia or cystitis cystica, were reviewed. RESULTS: Among the examined girls, cystoscopy revealed metaplasia, metaplasia with CC and CC in 1, 3 and 6 ca-ses, respectively. Non-characteristic results with congestion of the trigonum were found in 2 cases. The urodynamic findings were diverse and not pathognomonic. In the initial period, the girls with metaplasia showed a broad spectrum of abnormalities – from hypotonicity of the detrussor to very strong detrussor contraction during micturition. Overactivity of the detrussor was found in 70% of the examined girls. The initial urodynamic findings, compared to the results obtained after a few years of observation, evolved toward diminishing of detrussor overactivity during the filling phase and detrussor contractility during micturition, especially in the group with CC. In the final period of observation after the treatment of metaplasia or CC, improvement of the flow curves in 6 cases (in 2 with metaplasia and in 4 with CC) was observed. CONCLUSIONS: The clinical course is essential in making the decision to perform cystoscopy in children with lower urinary tract symptoms and recurrent urinary tract infections. Based on the examined group, the evolution of the urodynamic findings in follow-up, toward diminishing of detrussor contractility, may confirm the decision.
Discipline
Year
Volume
71
Pages
393-398
Physical description
Contributors
 • Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
References
 • 1. Muszyńska J., Goszczyk A., Jurkiewicz B., Samotyjek J. Zmiany śluzówki pęcherza moczowego o typie cystitis cystica w przebiegu nawracają-cych zakażeń układu moczowego. Pediatr. Med. Rodz. 2007; 3(3): 177–181.
 • 2. Milosewić D., Batinić D., Tesivić G., Konjevoda P., Kniewald H., Subat-Dezulović M., Grković L., Topalović-Grković M., Turudić D., Spajić B. Cystitis cystica and recurrent urinary tract infections in children. Coll. Antropol. 2010, 34(3): 893–897.
 • 3. Jurkiewicz B., Zabkowski T. Nonkeratinised squamous metaplasia of urinary bladder in children; a report of case experiences. Biomed. Res. Int. 2014: 936970.
 • 4. French L.M., Bhambore N. Interstitial Cystitis/Painful Bladder syndrom. American Fam. Physician. 2011: 83(10): 1175–1181.
 • 5. Rechberger T., Wróbel A. Patofizjologia zaburzeń mikcji – wysiłkowe nieotrzymanie moczu. W: Nietrzymanie moczu i zaburzenia statystyki dna miednicy u kobiet. Red. T. Rechberger. Termedia. Poznań 2009.
 • 6. Andrade E.L., Ferreira J., André E., Calixto J.B. Contractile mechanisms coupled to TRPA1 receptor activation in rat urinary bladder. Biochem. Pharmacol. 2006; 72(1): 104–114.
 • 7. Nagy I., Santa P., Jancsó G., Urban L. The role of the vanilloid (capsaicin) receptor (TRPV1) in physiology and pathology. European Journal of Pharmacology 2004; 500(1–3): 351–369.
 • 8. Uchling D.T., King L.R. Secretory immunoglobulin-A excretion in cystitis cystica. Urology 1973; 1(4): 305–306.
 • 9. Riaz A., Rasalino D.D., Dalton D.P. Cystitis cystica and cystitis glandularis causing ureteral obstruction. J. Urol. 2012; 187(3): 1059–1060.
 • 10. Tramyeres-Galvan A., Ccanova-Ivorra J.A., Sanchez-Ballester F., De la Torre Abril L., López Alcina E., Navalón Verdejo P., Zaragozá Orts J. Bladder squamous metaplasia: raport of one case and biblographic review. Arch. Esp. Urol. 2005; 58(1): 74–76.
 • 11. Ankem M.K., Grotas A.B., Shurtleff B., DiPiazza D., Barnard N., Barone J.G. Nonkeratinizing Squamous Metaplasia of the bladder in children. Infect. Urol. 2002; 15(4): 22–25.
 • 12. Jurkiewicz B., Mokwa T., Matuszewski Ł., Gut G., Rybak D., Cisłak R., Bogusz-Gogol K. Metaplazja płąskonabłonkowa nabłonka urotelialnego błony śluzowej pęcherza moczowego – doniesienie wstępne. Pediatr. M.J.R. 2005; 1(4): 266–271.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3cef659d-3551-4c41-ae21-7001fc67883b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.