PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | XVIII | 3 | 303-318
Article title

Poczucie sensu życia młodzieży a jej koncepcje przyszłości osobistej

Authors
Content
Title variants
EN
Sense of meaning in life of adolescents and their conceptions of the personal future
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The needs of individual to find meaning in his own life and to build own future conception are considered as important regulators of youth activity. This is a thesis accepted in psychological literature (Tyszkowa, 1990). Their realization is not only provided a positive transition of a youth to adulthood but also sets the framework for their further development. The article presents the results of research on the relation between sense of meaning in life and personal future conceptions built by modern young people. The results indicate that a relatively strong sense of meaning in life is characteristic for these adolescents, which created the conceptions of life with a high level of structuration.
Year
Volume
Issue
3
Pages
303-318
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Adler, A. (1986). Sens życia. Warszawa: PWN.
 • Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Bauman, Z. (2006). Płynne życie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Baumeister, R. F. (1991). Meanings of life. New York: Guilford Press.
 • Czapiński, J. (2004). Osobowość szczęśliwego człowieka. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna (s. 359-379). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2005). Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje własnego życia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Dołęga, Z. (2002). Wsparcie społeczne a samotność w okresie dorastania. Psychologia Rozwojowa, 7, 1, 65-74.
 • Fromm, E. (2000). Mieć czy być? Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gurba, E. (2011). Wczesna dorosłość. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (s. 287-231). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Inhelder, B., Piaget, J. (1970). Od logiki dziecka do logiki młodzieży. Warszawa: PWN
 • Kielar-Turska, M. (2000). Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 2, s. 285-332). Gdańsk: GWP.
 • Kotlarska-Michalska, A. (2007). Czynniki utrudniające tworzenie się tożsamości współczesnej młodzieży. W: B. Harwas-Napierała, H. Liberska (red.), Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia (s. 129-156). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Liberska, H. (2002). Life perspectives of adolescents in the context of social and economic changes in Poland. W: J. Trempała, L. E. Malmberg (red.), Adolescents’ future orientation. Theory and research (s. 51-65). Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang.
 • Liberska, H. (2004). Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Liberska, H. (2007). Współczesny obraz moratorium. W: B. Harwas-Napierała,
 • H. Liberska (red.), Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia (s. 25-52). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Liberska, H. (2007a). Perspektywy temporalne młodzieży niedostosowanej społecznie. Psychologia Rozwojowa, 2, 53-71.
 • Liberska, H. (2009). Orientacja przyszłościowa młodzieży w dobie transformacji kulturowej. W: A. Błachnio (red.), Globalizacja a jednostka (s. 15-42). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Liberska, H. (2011). Teorie rozwoju psychicznego. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (s. 71-126). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Maslow, A. H. (2004). W stronę psychologii istnienia. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Mądrzycki, T. (1996). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: GWP.
 • Niemczyński, A. (1980). Modele indywidualnego rozwoju człowieka. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Niemczyński, A. (1988). Procesy rozwojowe człowieka w pełnym cyklu życia indywidualnego. W: M. Tyszkowa (red.), Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia (s. 222-232). Warszawa: PWN.
 • Niemczyński, A. (2007). Regulacja rozwoju człowieka przez idealizacje życia godnego człowieka. Wykład wygłoszony na XVI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej. Poznań, 21-24 czerwca 2007.
 • Nurmi, J. E., Liiceanu, A., Liberska, H. (1999). Future-oriented interests. W: F. A. Alsaker, A. Flammer (red.), The Adolescent Experience. European and American Adolescents in the 1990s (s. 85-98). Mahwah-New Jersey-London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Obuchowska, I. (1996). Drogi dorastania. Warszawa: WSiP.
 • Obuchowska, I. (2000). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (t. 2, s. 163-201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Obuchowski, K. (1993). Człowiek intencjonalny. Warszawa: PWN.
 • Obuchowski, K. (1995). Przez galaktykę potrzeb. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Obuchowski, K. (2000). Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Obuchowski, K. (2001). W poszukiwaniu właściwości człowieka. Poznań: Garmond Oficyna Wydawnicza.
 • Obuchowski, K. (2002). Od podmiotu do przedmiotu. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej.
 • Oleszkowicz, A. (2006). Bunt młodzieńczy: uwarunkowania, formy, skutki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Oleszkowicz, A., Senejko, A. (2011). Dorastanie. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (s. 259-286). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Oleszkowicz, A., Senejko, A. (2013). Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Piaget, J. (1977). Psychologia i epistemologia. Warszawa: PWN.
 • Pietrasiński, Z. (1990). Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”
 • Popielski, K. (1997). Rozwój i destrukcja poczucia sensu życia. W: P. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości (s. 57-68). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Skrzypińska, K. (2002). Poczucie sensu życia i zadowolenie młodzieży studenckiej. Psychologia Rozwojowa, 7, 3, 77-92.
 • Straś-Romanowska, M. (2000). Późna dorosłość. Wiek starzenia się. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (t. 2, s. 263-292). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szuman, S. (1947). Problemy życiowe młodzieży dorastającej. Kraków: Wiedza, Zawód, Kultura.
 • Szuman, S. (1985). Perspektywy, ideały i plany życiowe wychowanków. W: S. Szuman, Podstawy rozwoju i wychowania w ontogenezie. Dzieła wybrane (t. 2.). Warszawa: WSiP.
 • Szuman, S., Pieter, J., Weryński, H. (1933). Psychologia światopoglądu młodzieży. Lwów-Warszawa: Naukowe Wydawnictwo Pedagogiczne.
 • Tyszkowa, M. (1990). Aktywność i działalność dzieci i młodzieży. Warszawa: WSiP.
 • Walesa, Cz. (1988). Psychologiczna analiza decyzji życiowo doniosłych. Empiryczne badania wybranych grup młodzieży. W: A. Biela, Z. Uchnast, T. Witkowski
 • (red.), Wykłady z psychologii w KUL w roku akademickim 1985/86 (s. 277-350). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Zaborowski, Z. (2002). Człowiek, jego świat i życie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3cd10784-2bb6-40ea-8f05-22ccf0ed3709
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.