PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 6 | 15-22
Article title

Comparison of spinal anaesthesia with 0.75% ropivacaine and 0.5% bupivacaine for elective caesarean section

Content
Title variants
PL
Porównanie znieczulenia podpajęczynówkowego z 0,75% ropiwakainą i 0,5% bupiwakainą do planowego cięcia cesarskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
BACKGROUND The aim of this study was to compare clinical effi cacy and safety of hyperbaric ropivacaine and hyperbaric bupivacaine for spinal anaesthesia for elective cesarean section. METHODS A prospective, randomized study was performed in 75 patients with low preoperative risk, scheduled for elective caesarean section, randomly allocated in two groups (ropivacaine – 36 patients, bupivacaine – 39 patients). Spinal anaesthesia was performed in sedentary position, at the L3/L4 level and 2 mls of 0.75% hyperbaric ropivacaine or 0.5% hyperbaric bupivacaine was administered. The infl uence of the blockade on the function of the cardiovascular and respiratory system, the need for additional medications, side-eff ects, the quality of the blockade as well as spread and regression were assessed. The evaluation of anaesthesia was performed by both the patients and the surgeons. All data underwent statistical analysis. Statistical signifi cance was noted if p value was below 0,05. RESULTS Haemodynamic parameters and respiratory function were similiar in both groups. There were no diff erences between groups regarding side-eff ects, the need for additional medication and the quality of the blockade. Spread and regression of motor and sensory blockade and their duration was similar. The evaluation of the anaesthesia by the patients and the surgeons was similar. Both local anaesthetic agents provided suffi cient, safe and satisfactory spinal anaesthesia for elective caesarean section. CONCLUSIONS Spinal administration of 2 ml of plain hyperbaric 0,75% ropivacaine and hyperbaric 0,5% bupivacaine provides safe anaesthesia for caesarean section, satisfactory analgesia and good surgical conditions. Ropivacaine off ers no signifi cant advantage over bupivacaine during spinal anaesthesia for elective caesarean section.
PL
WSTĘP Celem badania było porównanie użyteczności klinicznej i bezpieczeństwa hiperbarycznej ropiwakainy i hiperbarycznej bupiwakainy podczas znieczulenia podpajęczynówkowego do planowego cięcia cesarskiego. MATERIAŁ I METODY Prospektywne, randomizowane badanie zostało przeprowadzone u 75 pacjentek niskiego ryzyka operacyjnego, zakwalifi kowanych do planowego cięcia cesarskiego, które zostały przydzielone losowo do dwóch grup (ropiwakaina, n=36, bupiwakaina, n=39). Znieczulenie podpajęczynówkowe zostało wykonane w pozycji siedzącej. Pacjentkom podano 2 ml hiperbarycznej ropiwakainy w stężeniu 0,75% lub 2 ml hiperbarycznej bupiwakainy w stężeniu 0,5% do przestrzeni podpajęczynówkowej na poziomie L3/L4. Oceniono wpływ blokady na funkcję układu krążenia i układu oddechowego, konieczność zastosowania dodatkowych leków, częstość objawów ubocznych związanych z blokadą, oraz jakość uzyskanej blokady. Znieczulenie zostało ocenione zarówno przez operatorów, jak i przez pacjentki. Dane poddano analizie statystycznej, a znamienność statystyczną przyjęto dla wartości współczynnika p<0,05. WYNIKI Parametry hemodynamiczne i funkcja układu oddechowego były zbliżone w obu badanych grupach. Nie stwierdzono żadnych istotnych różnic w zakresie częstości występowania objawów ubocznych, konieczności zastosowania dodatkowych leków, a także jakości i charakterystyki (rozprzestrzeniania się i regresji) uzyskanej blokady. Ocena znieczulenia z użyciem obu środków była zbliżona. Oba analgetyki miejscowe zapewniły wystarczającą i bezpieczną analgezję podpajęczynówkową do planowego cięcia cesarskiego. WNIOSKI Znieczulenie podpajęczynówkowe z użyciem 2 ml hiperbarycznej 0,75% ropiwakainy i hiperbarycznej 0,5% bupiwakainy zapewnia bezpieczne znieczulenie do cięcia cesarskiego, zadowalającą analgezję i dobre warunki operacyjne. Ropiwakaina nie wykazuje znaczącej przewagi nad bupiwakainą podczas planowego cięcia cesarskiego.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
6
Pages
15-22
Physical description
Contributors
author
 • Department of Anaesthesiology, Sosnowiec, Poland
author
 • Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM, 41-800 Zabrze, ul. Szpitalna 2; tel. +48 (32) 273 27 31
 • Department of Anesthesiology and Intensive Therapy in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
author
 • Department of Gynaecology, Obstetrics and Gynaecological Oncology in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
References
 • 1. Reroń A, Gołąbek D, Jaworski A, Szymik M, Mączka P. Ewolucja wskazań do cięcia cesarskiego. Przegląd Ginekologiczno- Położniczy 2005; 5: 25-31.
 • 2. Chung CJ, Choi SR, Yeo KH, Park HS, Lee SI, Chin YJ. Hyperbaric spinal ropivacaine for cesarean delivery: a comparision to hyperbaric bupivacaine. Anesth Analg 2001; 93: 157-161.
 • 3. Gautier P, De Kock M, Huberty L, Demir T, Izydorczic M, Vanderick B. Comparison of the eff ects of intrathecal ropivacaine, levobupivacaine, and bupivacaine for caesarean section. Br J Anaesth 2003; 91: 684-689.
 • 4. Khaw KS, Ngan Kee WD, Wong M, Ng F, Lee A. Spinal ropivacaine for cesarean delivery: a comparison of hyperbaric and plain solutions. Anesth Analg 2002; 94: 680-685.
 • 5. Sanli S, Yegin A, Kayacan N, Yilmaz M, Coskunfi rat N, Karsli B. Eff ects of hyperbaric spinal ropivacaine for cesarean section: with or without fentanyl. Eur J Anaesthesiol 2005; 22: 457-461.
 • 6. Danelli G, Fanelli G, Berti M, Cornini A, Lacava L, Nuzzi M, Fanelli A.: Spinal Ropivacaine or Bupivacaine for Cesarean Delivery: A Prospective, randomized, Double- Blind Comparision. Reg Anesth Pain Med 2004; 29: 221-226.
 • 7. Malinovsky JM, Charles F, Kick O, Lepage JY, Malinge M, Cozian A, Bouchot O, Pinaud M. Intrathecal anesthesia: ropivacaine versus bupivacaine. Anesth Analg 2000; 91: 1457-1460.
 • 8. Gautier PE, De Kock M, Van Steenberge A, Poth N, Lahaye-Goff art B, Fanard L, Hody JL.: Intrathecal ropivacaine for ambulatory surgery. Anesthesiology 1999; 91: 1239-1245.
 • 9. Khaw KS, Ngan Kee WD, Wong EL, Liu JY, Chung R. Spinal ropivacaine for cesarean section: dose-fi nding study. Anesthesiology 2000; 95: 1346-1350.
 • 10. Whiteside JB, Burke D, Wildsmith JA. Comparision of ropivacaine 0,5% (in glucose 5%) with bupivacaine 0,5% (in glucose 8%) for spinal anaesthesia for elective surgery. Br J Anaesth.2003; 90: 304-308.
 • 11. Whiteside JB, Burke D, Wildsmith JAW. Spinal anaesthesia with ropivacaine 5 mg/ ml in glucose 10mg/ml or 50mg/ml. Br J Anaesth 2001; 86: 241-244.
 • 12. Hansen TG. Ropivacaine: a pharmacological review. Expert Rev Neurother. 2004; 4: 781-791.
 • 13. Owen MD, Dean LS. Ropivacaine. Expert Opin Pharmacother 2000; 1: 325- 336.
 • 14. Markham A, Faulds D. Ropivacaine. A review of its pharmacology and therapeutic use in regional anaesthesia. Drugs 1996; 52: 429-449.
 • 15. McClellan KJ, Faulds D. Ropivacaine: an update of its use in regional anaesthesia. Drugs 2000; 60: 1065-1093.
 • 16. Levin A, Datta S, Camman WR. Intrathecal ropivacaine for labor analgesia: a comparision with bupivacaine. Anesth Analg 1998; 87: 624-627.
 • 17. Celleno D, Parpaglioni R, Frigo G, Barbati G. Intrathecal levobupivacaine and ropivacaine for cesarean section. Minerva Anestesiol 2005; 71: 521-525.
 • 18. Parpaglioni R, Frigo G, Lemma A, Sebastian M, Barbati G, Celleno D. Minimum local anaesthetic dose (MLAD) of intrathecal levobupivacaine and ropivacaine for Cesarean section. Anaesthesia 2006; 61: 110-115.
 • 19. Camorcia M, Capogna G, Columb MO. Minimum Local Analgesic Doses of Ropivacaine, Levobupivacaine, and bupivacaine for Intrathecal Labor Analgesia. Anesthesiology 2005; 102: 646-650.
 • 20. Lim Y, Ocampo CE, Sia AT. A comparison of duration of analgesia of intrathecal 2.5 mg of bupivacaine, ropivacaine, and levobupivacaine in combined spinal epidural analgesia for patients in labor. Anesth Analg 2004; 98: 235-239.
 • 21. Runza M, Albani A, Tagliabue M, Haiek M, LoPresti S, Birnbach DJ. Spinal anesthesia using hyperbaric 0,75% versus hyperbaric 1% bupivacaine for cesarean section. Anesth Analg 1998; 87: 1099-1103.
 • 22. Richardson MG, Collins HV, Wissler RN. Intrathecal hypobaric versus hyperbaric bupivacaine with morphine for cesarean section. Anesth Analg 1998; 87: 336-340.
 • 23. Gallo F, Alberti A, Fongaro A, Negri MG, Carlot A, Altafi ni L, Valenti S.: Spinal anesthesia in cesarean section: 1% versus 0,5% hyperbaric bupivacaine. Minerva Anestesiol 1996; 62: 9-15.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3c916edd-df39-4ce6-8f6d-22090e4d0c0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.