PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 13 | 2 | 43
Article title

Post amputation pain

Title variants
PL
Ból po amputacji
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Większość pacjentów po amputacji kończyny doznaje fenomenu czucia fantomowego: chorzy mają wrażenie, że odjęta kończyna jest ciągle obecna. Niektórzy z nich doświadczają całkiem wyraźnych wyobrażeń kształtu, długości, ułożenia i ruchu kończyny. Czucie fantomowe rzadko stanowi problem z punktu widzenia klinicznego. Ból kikuta jest inną konsekwencją amputacji, ale u większości pacjentów ustępuje z upływem czasu. Niestety, około 60-80% chorych odczuwa ból fantomowy zlokalizowany w brakującej kończynie. Leczenie bólu fantomowego jest trudnym problemem. Farmakoterapia bólu fantomowego powinna być prowadzona zgodnie z wytycznymi leczenia innych zespołów bólu neuropatycznego. Ponieważ nie zawsze jest ona wystarczająco skuteczna, w leczeniu bólu po amputacji stosuje się połączenie farmakoterapii i niefarmakologicznych metod leczenia. Alternatywne metody leczenia powinny być rozważone, jesli konwencjonalna terapia jest nieskuteczna.
EN
Virtually all amputees experience phantom sensation following limb amputation: the patients feel that the missing limb is still present, and some may have vivid sensations of shape, length, posture and movement. Such nonpainful phantom sensation rarely pose any clinical problem. Stump pain is another consequence of amputation, but in most patients the pain subsides within a few weeks. But unfortunately 60-80% of all amputees also have painful sensations located to the missing limb. Treatment of phantom pain is very difficult. Medical treatment should follow the guidelines for other neuropathic pain conditions. Since medical treatment may not always be successful, combinations of medical and nonmedical treatment should be tried. Alternative methods of treatment should be considered if conventional therapy is inadequate.
Discipline
Journal
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
43
Physical description
Contributors
  • Oddział Intensywnej Terapii i A nestezjologii z O środkiem Ostrych Zatruć, Szpital Wojewódzki Nr 2, Rzeszów; Poradnia Leczenia Bólu, Szpital Wojewódzki Nr 2, Rzeszów, Polska
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3c60b11c-0d92-48cc-a804-bcc4fe5420d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.