PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 4 | 2 | 108-114
Article title

Skuteczność postępowania wielospecjalistycznego u kobiet operowanych z powodu raka odbytnicy

Content
Title variants
EN
The effectiveness of multimodality management of the rectal cancer in females
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Rectal cancer incidence among females in Poland increases. Surgery remains the mainstay of treatment. Anterior resection with total mesorectal excision (TME) is the preferred option in the most cases. Some patients have locally advanced tumours or synchronous gynaecologic abnormalities and need extended resections. Objective: Aim of the study was the evaluation of incidence and pattern of concomitant gynaecologic lesions and analysis of impact of multimodality co-operation between surgeon and gynaecologist on functional and oncological outcomes. Material and methods: Consecutive 34 women (age 35-81, mean 59.6) underwent R0 resection with sphincter-preserving TME from 01.1998 to 12.1999 and were studied prospectively. Follow-up period was five years. Results: 9% females underwent hysterectomy or adnexectomy previously. At the time of surgery 36% had abnormal internal genitalia: 15% at the uterus, 6% at ovaries, 6% at uterus and ovaries, in 9% adherence to the rectum was found. In 3% malignant infiltration was microscopically confirmed. No postoperative mortality was noticed. Anastomotic leakage developed in 9%, postoperative bleeding in 3%, delayed wound healing in 12%, prolonged bowel paralysis in 3%, anterior resection syndrome in 6%, urological disturbances in 9%. Isolated local recurrences were found in 6%. 64% five-year overall survival was achieved. Survival rate was 91.7% in Dukes A, 63.6% in B and 36.4% in C (p<0.05). Conclusions: Numerous females with rectal cancer have gynaecologic abnormalities and need extended resections. Due to adequate co-operation of surgeon and gynaecologist and optimal multimodality management, acceptable postoperative morbidity and optimising oncological outcomes can be achieved.
PL
Zapadalność kobiet na raka odbytnicy w Polsce wzrasta. Podstawą leczenia jest postępowanie operacyjne. Wraz z postępem chirurgii preferowaną opcją w większości przypadków są różne odmiany resekcji przedniej z techniką całkowitego wycięcia mezorektum (TME). U części kobiet obecne są synchroniczne zmiany w narządzie rodnym wymagające resekcji. Cel: Celem pracy była ocena częstości występowania i charakteru tych zmian oraz skuteczności wieloprofilowego postępowania i współpracy śródoperacyjnej ginekologa i chirurga w aspekcie wyników czynnościowych i onkologicznych. Materiał i metody: Prospektywnej analizie poddano grupę kolejnych 34 kobiet (wiek 35-81 lat, średnia 59,6), u których wykonano resekcję R0 z zaoszczędzeniem zwieraczy metodą TME od 01.1998 do 12.1999. Okres obserwacji kontrolnej wynosił 5 lat. Wyniki: 9% kobietom już wcześniej usunięto narząd rodny. 36% pacjentek wymagało jego resekcji jednoczasowo z odbytnicą: 15% kobiet miało zmiany w macicy, 6% w przydatkach, 6% w macicy i przydatkach, u 9% stwierdzono naciek narządu rodnego. W 3% potwierdzono mikroskopowo infiltrację nowotworową. Śmiertelności pooperacyjnej nie zanotowano. Nieszczelność zespolenia stwierdzono u 9% pacjentek, krwawienie pooperacyjne u 3%, zaburzenia gojenia rany u 12%, przedłużoną atonię jelit u 3%, zespół resekcji przedniej u 6%, powikłania urologiczne u 9% chorych. Izolowane wznowy miejscowe wystąpiły u 6% kobiet. Uzyskano 64% 5-letnich przeżyć całkowitych. Przeżycie osiągnęło wartość 91,7% w stadium Dukes A, 63,6% w B i 36,4% w stadium C (p<0,05). Wnioski: Znaczna część kobiet z rakiem odbytnicy ma zmiany w narządzie rodnym wymagające leczenia operacyjnego. Optymalne wielospecjalistyczne postępowanie prowadzone dzięki współpracy ginekologa i chirurga pozwala na osiągnięcie dobrych wyników onkologicznych przy akceptowalnym ryzyku powikłań.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
108-114
Physical description
Contributors
 • II Oddział Chirurgii Onkologicznej, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Ordynator Oddziału: dr n. med. Józef Forgacz. Dolnośląskie Centrum Onkologii, II Oddział Chirurgii Onkologicznej, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, tel.: 071 368 93 32
 • II Oddział Chirurgii Onkologicznej, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Ordynator Oddziału: dr n. med. Józef Forgacz. Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • II Oddział Chirurgii Onkologicznej, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Ordynator Oddziału: dr n. med. Józef Forgacz. Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
author
 • Wydział Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego
 • II Oddział Chirurgii Onkologicznej, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Ordynator Oddziału: dr n. med. Józef Forgacz
 • II Oddział Chirurgii Onkologicznej, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Ordynator Oddziału: dr n. med. Józef Forgacz
author
 • Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
References
 • 1. Didkowska J., Wojciechowska U., Tarkowski W, Zatoński W.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2000 roku. Krajowy Rejestr Nowotworów. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. Warszawa 2003.
 • 2. Wiig J., Larsen S., Giercksky K.: Operative treatment of locally recurrent rectal cancer. Recent Results Cancer Res. 2005; 165: 136-147.
 • 3. Abulafi A., Williams N.: Local recurrence of colorectal cancer: the problem, mechanisms, management and adjuvant therapy. Br. J. Surg. 1994; 81: 7-19.
 • 4. Rodel C., Sauer R.: Radiotherapy and concurrent radiochemotherapy for rectal cancer. Surg. Oncol. 2004; 13: 93-101.
 • 5. Heald R., Husband E., Ryall R.: The mesorectum in rectal cancer surgery - the clue to the pelvic recurrence? Br. J. Surg. 1982; 69: 613-616.
 • 6. Piso D., Dahle M., Mirena P. i wsp.: Total mesorectal excision for middle and lower rectal cancer: a single institution experience with 337 executive patients. J. Surg. Oncol. 2004; 86: 115-121.
 • 7. Cecil T, Sexton R., Moran B., Heald R.: Total mesorectal excision results in low local recurrence rates in lymphnode-positive rectal cancer. Dis. Colon Rectum 2004; 47: 1145-1149.
 • 8. Tocchi A., Mazzoni G., Lepre L. i wsp.: Total mesorectal excision and low rectal anastomosis for the treatment of rectal cancer and prevention of pelvic recurrences. Arch. Surg. 2001; 136: 216-220.
 • 9. Vironen J., Halme L., Sainio P. i wsp.: New approaches in the management of rectal carcinoma result in reduced local recurrence rate and improved survival. Eur. J. Surg. 2002: 168: 158-164.
 • 10. Maurer C., Z’graggen K., Renzulli P. i wsp.: Total mesorectal excision preserves male genital function compared with conventional rectal cancer surgery. Br. J. Surg. 2001; 88: 1501-1505.
 • 11. Lele S., Radstone D., Eremin J. i wsp.: Prospective audit following the introduction of short-course preoperative radiotherapy for rectal cancer. Br. J. Surg. 2000; 87: 97-99.
 • 12. Buhre L., Mulder N., de Ruiter A. i wsp.: Effect of extent of anterior resection and sex on disease-free survival and local recurrence in patients with rectal cancer. Br. J. Surg. 1994; 81: 1227-1229.
 • 13. Orkin B., Dozois R., Beart R. i wsp.: Extended resection for locally advanced primary adenocarcinoma of the rectum. Dis. Colon Rectum 1989; 32: 286-292.
 • 14. Gall F., Tonak J., Altendorf A.: Multivisceral resections in colorectal cancer. Dis. Colon Rectum 1986; 30: 337-341.
 • 15. Enqvist I., Block I.: Rectal cancer in the female: selection of proper operation based upon anatomical studies of rectal lymphatics. Prog. Clin. Cancer (New York) 1966; 2: 73-85.
 • 16. Becker S., Tomacruz R., Kaufman H. i wsp.: Gynaecologic abnormalities in surgically treated women with stage II or III rectal cancer. J. Am. Coll. Surg. 2002; 194: 315-323.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3c5de9a7-a2d9-4023-8d5f-4291bdba0cf5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.