PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70 | 95–102
Article title

Wpływ czynników demograficznych i schorzeń ogólnoustrojowych na występowanie nagłej głuchoty

Content
Title variants
EN
Idiopathic sudden sensorineural hearing loss: demographic data and risk factors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP: Nagła idiopatyczna głuchota jest objawem nieprawidłowego działania ucha wewnętrznego. Opisuje się ją jako odbiorcze upośledzenie słuchu powyżej 30 dB, powstające w ciągu 72 godzin, obejmujące przynajmniej 3 sąsiednie częstotliwości. Retrospektywnie analizowano okoliczności wystąpienia nagłej głuchoty, oceniano czynniki demograficzne oraz analizowano wpływ chorób towarzyszących na występowanie incydentów nagłej głuchoty. MATERIAŁ: Grupa badana liczyła 60 pacjentów, w tym 34 (56,7%) kobiety i 26 (43,3%) mężczyzn (średnia wieku 43,4 ± 11,7 lat). Grupę kontrolną stanowiło 160 pacjentów oddziału laryngologicznego i przychodni laryngologicznej, zgłaszających się z różnymi chorobami laryngologicznymi z wyłączeniem schorzeń narządu słuchu. Grupa kontrolna liczyła 79 (49,4%) kobiet i 81 (50,6%) mężczyzn (średnia wieku 45,0 ± 15,8 lat). WYNIKI: Analizowano dane demograficzne, wpływ pory roku, dnia na wystąpienie nagłej głuchoty. Analizowano wpływ chorób ogólnoustrojowych oraz oceniano parametry krwi. WNIOSKI: Wyniki badań pozwoliły na stwierdzenie, iż szybciej zgłaszają się po pomoc medyczną pacjenci z wyższym poziomem wykształcenia niż pacjenci z niższym poziomem edukacji. Bez wpływu pozostają BMI, płeć oraz wiek. Analizy ujawniły, iż istotny wpływ na częstość występowania nagłej głuchoty mają choroby metaboliczne. Ujawniono stan zapalny naczyń ślimaka.
EN
OBJECTIVES: Sudden sensorineural hearing loss SSNHL is an acute malfunction of the inner ear Usually, no etiology can be identified after clinical evaluation. Sudden deafness is defined as hearing loss greater than 30 dB in at least three subsequent frequencies of sudden onset or within a maximum of 72 hours. Prompt recognition and management of sudden deafness may improve hearing recovery and patient quality of life. MATERIALS: 60 patients diagnosed with sudden sensorineural hearing loss 34 (56.7%) females and 26 (43.3%) males, mean age 43.4 ± 11.7 years and 160 controls without a hearing problem, 79 (49.4%) females and 81 (50.6%) males, mean age 45.0 ± 15.8 years were included in a retrospective study. There was an analysis of the circumstances of the incidence of sudden hearing loss, demographic data and the influence of other illnesses was collected. RESULTS: The demographic data were analyszed. The circumstances such as season, time of day, impact of medical condition and perfomed blood tests were evaluated. CONCLUSIONS: A higher level of education was associated with a quicker admission time. Metabolic diseases were significantly correlated with sudden hearing loss. There was inflammation in the vessels of the cochlea.
Discipline
Year
Volume
70
Pages
95–102
Physical description
Contributors
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Aleja Jana Pawła II 7, 44-300 Jastrzębie-Zdrój, tel. +48 668 314 977
 • Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Laryngologii Klinicznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Narożny W., Gromnicki M., Majkowicz M., Kuczkowski J., Sochaczew-ska A. Jakość życia chorych z nagłym niedosłuchem czuciowo-nerwowym. Otolaryngol. Pol. 68(2): 69–77.
 • 2. National Institute of Health. Sudden Deafness. Bethesda, Md: National Institute of Health 2000. NIH publication 00-4757.
 • 3. Olzowy B., Osterkorn D., Suckfüll M. The incidence of sudden hearing loss is greater than previously assumed. MMW Fortschr. Med. 2005; 147: 37––38.
 • 4. Był F.M. Sudden hearing loss: eight years’ experience and suggested prognostic table. Larygoscope 1984; 94: 647–661.
 • 5. Shaia F.T., Sheehy J.L. Sudden sensorineural hearing impairment: a report of 1,220 cases. Laryngoscope 1976; 3: 389–398.
 • 6. Mattox D.E., Simmons F.B. Natural history of sudden sensorineural hearing loss. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 1977; 86: 463–480.
 • 7. Bauccore B., Mosnier I., Sterkers O. Managment of Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing etiology of adult sudden sensorineural hearing loss. The Laryngoscope 2009; 120: 1011–1021.
 • 8. Rauch S.D. Clinical practice: idiopathic sudden sensorineural hearing loss. N. Engl. J. Med. 2008; 359: 833–840.
 • 9. Stachler R.J., Chandrasekhar S.S., Archer S.M., Rosenfeld M.R., Schwartz S.R., Barrs D.M., Brown S.R., Fife T.D., Ford P., Ganiats T.G., Hollingsworth D.B., Lewandowski C.A., Montano J.J., Saunders J.E., Tucci D.L., Valente M., Warren B.E., Yaremchuk K.L., Robertson P.J., American Academy of Otolaryngology-Headand Neck Surgery. Clinical practice guideline: sudden hearing loss. Otolaryngol. Head. Neck. Surg. 2012; 146(Suppl. 3): 1–35.
 • 10. Chau J.K., Lin J.R., Atashband S., Ivrine R., Westerberg B. Systematic review of the evidence for the etiology of adult sudden sensorineural hearing loss. Laryngoscope 2009; 120: 1011–1021.
 • 11. Dagan E., Wolf M., Migirov L. Less education and blue collar employ-ment are related to longer time to admission of patients presenting with unilateral sudden sensorineural hearing loss. Laryngoscope 2009; 12: 2417
 • –2420.
 • 12. Kolo E.S, Salisu A., Yaro M., Nwaorgu O. Sensorineural Hearing Loss in Patients with Chronic Suppurative Otitis Media. Indian J. Otolaryngol. Head Neck. Surg. 2012; 64: 59–62.
 • 13. Ning-Chia Chang M.D., Kuen-Yao Ho M.D., Wen-Rei Kuo M.D., Audiometric Patterns and Prognosis in Sudden Sensorineural Hearing Loss in Southern Taiwan Kaohsiung City, Taiwan. Otolaryngol. Head Neck. Surg. 2005; 133(6): 916–922.
 • 14. Moniuszko A., Tycińska A., Skolimowski K., Dobrzycki S., Kralisz P., Musiał W.J., Sobkowicz B., Kamiński K.A. Cykliczność występowania świeżego zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Pol. Prz. Kardiol. 2011;13: 149–154.
 • 15. Keller J., Wu C, Kang J., Lin H. Association of Acute Myocardial Infarction with Sudden Sensorineural Hearing Loss:A Population-Based Case-Control Study. Audiol. Neurotol. 2013; 18: 3–8.12.
 • 16. Oiticica J., Bittar R. Metabolic disorders prevalence in sudden deafness. Clinics (Sao Paulo) 2010; 65: 1149–1153.
 • 17. Narożny W., Kuczkowski J., Mikaszewski B. Thyroid dysfunction-underestimated but important prognostic factor in sudden sensorineural hearing loss. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2006; 135: 995–996.
 • 18. Nakashima T., Tanabe T., Yanagita N., Wakai K., Ohno Y. Risk factors for sudden deafness: a case‐control study. Auris Nasus Larynx. 1997; 24: 265–270.
 • 19. Vanderschueren-Lodeweyckx M., Debruyne F., Dooms L., Eggermont R., Eeckels R. Sensorineural hearing loss in sporadic congenital hypothyroidism. Arch. Dis. Child. 1983; 58: 419–422.
 • 20. Mustapha M., Fang Q., Gong T., Dolan D.F., Raphael Y., Camper S.A., Duncan R.K. Deafness and permanently reduced potassium channel gene expression and function in hypothyroid Pit1dw mutants. J. Neurosci. 2009; 29: 1212–1223.
 • 21. Weber T., Zimmermann U., Winter H., Mack A., Köpschall I., Rohbock K., Zenner H.P., Knipper M. Thyroid hormone is a critical determinant for the regulation of the cochlear motor protein prestin. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2002; 99: 2901–2906.
 • 22. Malicka K., Strubiński A., Ryć K. Badania morfologiczne i histoche-miczne tętnicy słuchowej wewnętrznej w cukrzycy. Otolaryngol. Pol. 1972; 3: 310–313.
 • 23. Lisowska G., Namysłowski G., Morawski K., Strojek K. Early identifi-cation of hearing impairment in patients with type 1 diabetes mellitus. Otol. Neurotol. 2001; 22: 316–320.
 • 24. Amarjargal N., Andreeva N., Gross J., Haupt H., Fuchs J., Szczepek A.J., Mazurek B. Differential vulnerability of outer and inner hair cells during and after oxygen-glucose deprivation in organotypic cultures of newborn rats. Physiol. Res. 2009; 58: 895–902.
 • 25. Fukui M., Kitagawa Y., Nakamura N., Kadono M., Mogami S., Ohnishi M., Hirata C., Ichio N., Wada K., Kishimoto C., Okada H., Miyata H., Yoshikawa T. Idiopathic sudden hearing loss in patients with type 2 diabetes. Diabetes Res. Clin. Pract. 2004; 63: 205–211.
 • 26. Bainbridge K.E., Hoffman H.J., Cowie C.C. Diabetes and hearing impairment in the United States: audiometric evidence from the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999 to 2004. Ann. Intern. Med. 2008; 149: 1–10.
 • 27. Teranishi M., Katayama N., Uchida Y., Tominaga M., Nakashima T. Thirty‐year trends in sudden deafness from four nationwide epidemiological surveys in Japan. Acta Otolaryngol. 2007; 127: 1259–1265.
 • 28. Lin S.W., Lin Y.S., Weng S.F., Chou C.W. Risk of developing sudden sensorineural hearing loss in diabetic patients: a population-based cohort study. Otol. Neurotol. 2012; 33: 1482–1488.
 • 29. Mosnier I., Stepanian A., Baron G., Bodenez C., Robier A., Meyer B., Fraysse B., Bertholon P., Defay F., Ameziane N., Ferrary E., Sterkers O., de Prost D. Cardiovascular and thromboembolic risk factors in idiopathic sudden sensorineural hearing loss: a case-control study. Audiol. Neurootol. 2011; 16(1): 55–66.
 • 30. Nakashima T., Tanabe T., Yanagita N., Wakai K., Ohno Y. Risk factors of sudden deafness: a case-control study. Auris Nasus Larynx. 1997; 24: 265–270.
 • 31. Ballesteros F., Alobid I., Tassies D., Reverter J.C., Scharf R.E., Guilemany J.M., Bernal-Sprekelsen M. Is there an overlap between sudden neurosensorial hearing loss and cardiovascular risk factors? Audiol. Neu-rootol. 2009; 14: 139–145.
 • 32. Cadoni G., Scipione S., Agostino S., Addolorato G., Cianfrone F., Leggio L., Paludetti G., Lippa S. Coenzyme Q10 and cardiovascular risk factors in idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Otol. Neurotol. 2007; 28: 878–883.
 • 33. Lionello M., Staffieri C., Breda S., Turato C., Giacomelli L., Magnavita P., de Filippis C., Staffieri A., Marioni G. Uni- and multivariate models for investigating potential prognostic factors in idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2015; 272: 1899–1906.
 • 34. Lewartowski B. Budowa i funkcja naczyń w nadciśnieniu tętniczym. [W:] Red. A. Januszewicz, W.Januszewicz, E. Szczepańska-Sadowska, M. Sznajderman, Nadciśnienie tętnicze, Wyd. III. Medycyna Praktyczna. Kraków 2007, s. 167–168.
 • 35. Papa A., Emdin E., Passino C., Michelassi C., Battaglia D., Cocci F. Predictive value of elevated neutrophil-lymphocyte ratio cardiac mortality in patients with stable coronary artery disease. Clinica Chimica Acta 2008; 395: 27–31.
 • 36. Ott I., Neumann F., Gawaz M., Schmitt M., Schomig A. Increased neutrophil-platelet adhesion in patients with unstable angina. Circulation 1996; 94: 1239–1246.
 • 37. Seo Y.J., Jeong J.H., Choi J.Y., Moon I.S. Neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio: novel markers for diagnosis and prognosis in patients with idiopathic sudden sensorineural hearing loss hindawi publishing corporation. Dis Markers 2014; 702807.
 • 38. Ulu S., Ulu M.S., Bucak A., Ahsen A., Yucedag F., Aycicek A. Neutro-phil-to-lymphocyte ratio as a new, quick, and reliable indicator for predicting diagnosis and prognosis of idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Otol. Neurotol. 2013; 34: 1400–1404.
 • 39. Gary T., Pichler M., Belaj K., Hafner F., Gerger A., Froehlich H., Eller P., Rief P., Hackl G., Pilger E., Brodmann M. Platelet-to-lymphocyte ratio: a novelmarker for critical limb ischemia in peripheral arteria occlusive disease patients. PLoS ONE 2013; 8(7): e67688.
 • 40. Falk E. Pathogenesis of atherosclerosis. J. Am. Coll. Cardiol. 2006; 47: 7–12.
 • 41. Ulu S., Ulu M.S., Ahsen A., Yucedag F., Aycicek A., Celik S. Increased levels of mean platelet volume: a possible relationship with idiopathic sudden hearing loss. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2013; 270: 2875–2878.
 • 42. Sagit M., Kavugudurmaz M., Guler S., Somdas M.A. Impact of mean platelet volume on the occurrence and severity of sudden sensorineural hearing loss. J. Laryngol. Otol. 2013; 127: 972–976.
 • 43. Karli R., Alacam H., Unal R., Kucuk H., Aksoy A., Ayhan E. Mean platelet volume: is it a predictive parameter in the diagnosis of sudden sensorineural hearing loss? Indian. J. Otolaryngol. Head. Neck. Surg. 2013; 65: 350–353.
 • 44. Gul A., Bakir S., Akdağ M., Özkurt F.E., Özbay M., Kiniş V. The investigation of the prognostic value of mean platelet volume in patients with sudden hearing loss. J. Laryngol. Otol. 2014; 128: 216–217.
 • 45. Tripodi A., Capaccio P., Pignataro L., Chantarangkul V., Menegatti M., Bamonti F., Clerici M., De Giuseppe R., Peyvandi F. Thrombin generation in patients with idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Thromb Res 2014; 133: 1130–1134.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3bfbd8fa-6626-4443-9def-f9ad5be2a7be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.