PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 1 | 56-59
Article title

Zespół larwy trzewnej wędrującej u 3-letniego chłopca

Content
Title variants
EN
Visceral larva migrans syndrome in a 3-year-old boy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Toxocariasis is an infection with a larva of dog or cat ascaris (Toxocara canis, T. cati), which, unable to turn into fully matured form, circulates in the system and reaches various human organs and tissues. Risk factors of Toxocara canis/cati infection consist of age 3-10 years old, male sex, living in the country, possession of dogs, especially puppies and young dogs up to 3 years old and pica (eating inedible things) and onychophagia (biting one’s nails). Among clinical forms of toxocariasis usually characterized are visceral larva migrans syndrome, ocular migrans syndrome and covert. In this paper, a case of a 3-yearold boy from a rural environment, admitted because of suspicion of eosinophilic leukemia is presented. In the boy with a high eosinophilia of peripheral blood, after excluding the initial diagnosis and numerous parasitic diseases, a generalized form of visceral larva migrans syndrome was recognized. Due to multiple recurrence of symptoms in the boy and repeating hospitalisations on account of that a more detailed family interview was taken, from which it followed that the boy eats a lot of contaminated, by the present there puppies, sand, from the garden adjacent to the house. The observed by the parents pica, meaning eating inedible things, in this case sand, and presence in the vicinity of the house of neglected, not disinfestated puppies was the cause of severe form of infection in the child and of recurrence of symptoms. Considering the persistence of Toxocara canis infection in dogs in Poland and of the possibility of becoming infected with toxocariasis, prophylactic actions are essential, e.g. properly managed dog disinfestation, especially puppies. It is also important to change the sand in sandpits often, limit the number of homeless animals, take dogs for walks away from places where children play etc., but also to shape proper hygienic behaviour in children. An opportunity to resolve this epidemiological issue is a targeted cooperation of medical, veterinary, sanitary and public services.
PL
Toksokaroza jest to zarażenie larwą glisty psiej lub kociej (Toxocara canis, T. cati), która, nie mogąc przejść w postać dojrzałą, krąży w ustroju i dociera do różnych narządów oraz tkanek człowieka. Do czynników ryzyka zarażenia Toxocara canis/cati należą: wiek 3-10 lat, płeć męska, mieszkanie na wsi, posiadanie psów, szczególnie szczeniąt i młodych psów do lat 3, oraz pica (spożywanie rzeczy niejadalnych) i onychofagia (obgryzanie paznokci). Wśród postaci klinicznych toksokarozy wyróżnia się zwykle zespół larwy trzewnej wędrującej, ocznej wędrującej oraz postać ukrytą. W pracy prezentowany jest przypadek 3-letniego chłopca ze środowiska wiejskiego, który został przyjęty z powodu podejrzenia białaczki eozynofilowej. U chłopca ze znaczną eozynofilią krwi obwodowej po wykluczeniu rozpoznania wstępnego oraz licznych chorób pasożytniczych rozpoznano postać uogólnioną zespołu larwy trzewnej wędrującej. Ze względu na kilkakrotny nawrót objawów u chłopca i ponowne hospitalizacje z tego powodu poszerzono wywiad środowiskowy, z którego wynikało, że chłopiec spożywa duże ilości piasku z ogródka przydomowego, skażonego przez przebywające tam szczenięta. Zaobserwowana przez rodziców pica, czyli spożywanie rzeczy niejadalnych, w tym wypadku piasku, oraz obecność w otoczeniu domu zaniedbanych, nieodrobaczanych szczeniąt były przyczyną ciężkiej postaci zarażenia dziecka i nawracania objawów. Ze względu na uporczywość zakażenia Toxocara canis u psów w Polsce i możliwości zarażania się toksokarozą konieczne są działania profilaktyczne, np. właściwie prowadzone odrobaczanie psów, a szczególnie szczeniąt. Ważne jest również częste zmienianie piasku w piaskownicach, ograniczenie liczby bezdomnych zwierząt, wyprowadzanie psów z dala od miejsc zabaw dzieci itp., ale również kształtowanie właściwych zachowań higienicznych u dzieci. Szansą rozwiązania tego problemu epidemiologicznego jest ukierunkowana współpraca służb medycznych, weterynaryjnych, sanitarnych i publicznych.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
56-59
Physical description
Contributors
 • Klinika Gastroenterologii ICZMP w Łodzi. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc
author
 • Klinika Gastroenterologii ICZMP w Łodzi. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc
 • Klinika Gastroenterologii ICZMP w Łodzi. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc
 • Klinika Gastroenterologii ICZMP w Łodzi. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc
References
 • 1. Beaver PC., Snyder C.H., Carrera G.M. i wsp.: Chronic eosinophilia due to visceral larva migrans; report of three cases. Pediatrics 1952; 9: 7-19.
 • 2. Nichols R.L.: The etiology of visceral larva migrans. I. Diagnostic, morphology of infective second stage Toxocara larvae. J. Parasitol. 1956; 42: 349-362.
 • 3. Pawłowski Z.: Toxocariasis in humans: clinical expression and treatment dilemma. J. Helminthol. 2001; 75: 299-305.
 • 4. Despommier D.: Toxocariasis: clinical aspects, epidemiology, medical ecology, and molecular aspects. Clin. Microbiol. Rev. 2003; 16: 65-72.
 • 5. Marczyńska M.: Przebieg kliniczny i leczenie toksokarozy u dzieci. Pol. Merkuriusz Lek. 1996; 1: 377-379.
 • 6. Glickman L.T: The epidemiology of human toxocariasis. W: Lewis J.W, Maizels RM. (red.): Toxocara and Toxocariasis: Clinical, Epidemiological and Molecular Perspectives. Institute of Biology, London 1993: 3-11.
 • 7. Lipińska-Piotrowska I., Kosmal M.: Toxocara canis jako czynnik etiologiczny prosówkowa tego zapalenia płuc. Przegl. Pediatr. 1993; 23: 553-557.
 • 8. Jeanfaivre T, cimon B., tolstuchow N. i wsp.: Pleural effusion and toxocariasis. thorax 1996; 51: 106-107.
 • 9. Lamina J.: Larva-migrans-visceralis-infectionen durch Toxocara-Arten. Dtsch. med. wochenschr. 1980; 105: 796-799.
 • 10. Amir J., Harel L., Eidlitz-Markus T, Varsano i.: Lymphedema as a presenting sign of toxocariasis. infection 1995; 23: 389-390.
 • 11. Kraus A., Valencia X., cabral A.R., de la Vega G.: Visceral larva migrans mimicking rheumatic diseases. J. Rheumatol. 1995; 22: 497-500.
 • 12. Walsh S.S., Robson WJ., Hart CA: Acute transient myositis due to Toxocara. Arch. Dis. Child. 1988; 63: 1087-1088.
 • 13. Taylor M.R, Keane C.T, O’Connor P i wsp.: The expanded spectrum of toxocaral disease. Lancet 1988; 26: 692-695.
 • 14. Borecka A., Gawor J., Malczewska M.: Badania parazytologiczne psów na terenie Warszawy i okolic. Życie Weter. 1999; 74: 393-396.
 • 15. Kornaś S., Nowosad B., Skalska M.: Występowanie glisty Toxocara canis u psów w krakowskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Wiad. Parazytol. 2001; 47: 755-762.
 • 16. Kozakiewicz B.: Ekstensywność inwazji Toxocara canis u psów i jej aspekty epidemiologiczne w aglomeracji miejskiej. Med. Weter. 1983; 39: 660-664.
 • 17. Luty T: Prevalence of species of Toxocara in dogs, cats and red foxes from the Poznan region, Poland. J. Helminthol. 2001; 75: 153-156.
 • 18. Jarosz W: Zanieczyszczenie gleby jajami Toxocara spp. na terenie Elbląga. Wiad. Parazytol. 2001; 47: 143-149.
 • 19. Mizgajska H.: The role of some environmental factors in the contamination of soil with Toxocara spp. and other geohelminth eggs. Parasitol. Internat. 1997; 46: 67-72.
 • 20. Mizgajska H., Luty T: Toksokaroza u psów i zanieczyszczenie gleby jajami Toxocara spp. w aglomeracji poznańskiej. Przegl. Epidemiol. 1998; 54: 441-446.
 • 21. Petryszak A.: Zanieczyszczenie jajami Toxocara spp. gleby zieleńców miejskich w Krakowie (dzielnica Krowodrza). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 2001; 386: 129-135.
 • 22. Petryszak A., Nosal P: Zanieczyszczenie jajami glist Toxocara spp. gleby zieleńców miejskich Bytomia. Roczniki Naukowe Zootechniki 2003; supl. 17: 779-782.
 • 23. Pawłowski Z.S., Mizgajska H.: Toksokaroza w Wielkopolsce w latach 1990-2000. Przegl. Epidemiol. 2002; 56: 559-565.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3bf71ab9-c42c-4485-a913-9b345eef668e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.