PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 18 | 4 | 15-22
Article title

Functional features and hygienic aspects of LED lamps

Content
Title variants
PL
Cechy użytkowe i aspekty higieniczne lamp ledowych (LED)
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim of the study: The aim of this study was to identify characteristics of the LED lamps and their influence on perceptual abilities and feeling of a human. Materials and methods: Technical parameters of ten chosen LED sources of light were determined. The sources varied among each other, according to the shape, colour temperature, colour rendering index and also name of the manufacturer. For each of the analysed sources of light, the illuminance, lighting uniformity, lighting luminance and degree of glare were determined. Moreover, also a subjective evaluation of the lighting conditions created by those lighting sources was performed. Results and conclusions: The study results have shown that the majority of the analysed sources of light provided their users with a good visibility and comfort of vision, but on the other hand, if used in an inappropriate way, they may be the reason for the unaccepted glare. It has been stated that the appropriate use and earlier – the well-thought-out choice of the LED sources of light are crucial. One has to consider the luminous flux, the colour temperature, the shape, as well as the manufacturer, who guarantees the quality and the safety class of the LED source of light.
PL
Cel badań: Celem badań było poznanie właściwości ledowych źródeł oświetleniowych i ich wpływu na możliwości percepcyjne człowieka oraz jego samopoczucie. Materiał i metodyka badań: Określono parametry techniczne dziesięciu, wybranych źródeł LED, różniących się między sobą kształtem, mocą, temperaturą barwową, wskaźnikiem oddawania barw, a nawet marką producenta. Dla każdego, badanego źródła wyznaczono natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia, luminancję świetlną oraz stopień olśnienia, a także dokonano subiektywnej oceny warunków oświetlenia, stwarzanych przez te źródła. Wyniki i wnioski: Wykazano, że większość z badanych źródeł LED zapewnia dobrą widoczność i wygodę widzenia, ale jednocześnie przy nieprawidłowym stosowaniu może być powodem nieakceptowalnego olśnienia. Stwierdzono, że bardzo istotne jest prawidłowe użytkowanie oraz wcześniej – przemyślany wybór źródła LED, biorący pod uwagę strumień świetlny, temperaturę barwową, kształt, a tak- że markę producenta, która gwarantuje jakość i klasę bezpieczeństwa źródła LED.
Contributors
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
References
 • 1. Led-y, moduły LED, ledówki., A joint publication of Polski Komitet Oświetleniowy i Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”, 1st Edition, Warsaw, May 2011, www.pollighting.pl
 • 2. PN-83/E-04040.03 Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiar natężenia oświetlenia. (Photometric and radiometric measurements. The measurement of the lighting intensity).
 • 3. PN-83/E-04040.04 Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiar luminancji. (Photometric and radiometric measurements. The measurement of the luminance).
 • 4. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. (Lighting rooms with the electric light).
 • 5. PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. (Light and lighting. Lighting of the place of work. Part 1: Inside work places).
 • 6. Bąk J.: Obliczanie oświetlenia ogólnego wnętrz. WNT, Warsaw 1983.
 • 7. Falkowska Z.: Okulistyka, PZWL, Warsaw 1978.
 • 8. Report of ANSES: Lighting systems using light-emitting diodes: health issues to be considered., October 2010, www.anses.fr
 • 9. Czyżewski D.: Luminance distribution of LED luminous surface. Przegląd Elektrotechniczny 2010, 10: 166-169.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3bca9a9d-f074-4405-acbd-fbb945f72c5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.