PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 12 | 3 | 225-232
Article title

Częściowa resekcja szóstego segmentu wątroby u młodej kobiety ze wznową pierwotnie zaawansowanego raka jajnika – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Partial resection of the sixth segment of the liver in a young woman with recurrent ovarian cancer – case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Ovarian cancer and its course are still one of the most important issues in gynecologic oncology. Understanding the biology of this disease and the possibility of using many adjuvant treatment options to the basic chemotherapy has transformed the disease from a previously lethal into a chronic condition. The mainstay of treatment of advanced stage (FIGO III/IV) ovarian cancer includes currently without a doubt a radical operative procedure involving not only the minor pelvis, but also the abdomen, especially upper abdominal surgery. The above mentioned new insight into the biology of this neoplasm and multicentered studies have led to the improvement of many operative protocols, with a requirement to excise the mass up to the point of macroscopically invisible “remnants of the disease” (T = 0 cm). One of the more common locations of recurrence in patients with advanced ovarian cancer is the liver. Due to the recent development of the approach to liver resection, especially with regard to metaplastic tumors, doctors of various specialties dealing with oncological surgery, including gynecologic oncologists, have been performing this procedure more and more frequently. This is a component of therapy which has a statistically significant impact on patient survival rates. This study presented a case of a 34-year-old female patient, who was operated on at the Department of Gynecology and Gynecologic Oncology of the Medical University in Bialystok for a recurrence of ovarian cancer – the patient underwent partial resection of the liver.
PL
Rak jajnika, jego przebieg i dynamika rozwoju wciąż stanowią jeden z głównych problemów w ginekologii onkologicznej. Poznanie biologii tego schorzenia i możliwość zastosowania licznych elementów uzupełniających podstawowe leczenie chemioterapeutyczne sprawiły, że choroba ze śmiertelnej staje się przewlekłą. Do podstawowych kryteriów leczenia zaawansowanego raka jajnika (FIGO III/IV) bez wątpienia należy obecnie radykalny zabieg operacyjny – dotyczący nie tylko miednicy mniejszej, lecz także jamy brzusznej, w szczególności jej górnych pięter. Wspomniane nieustanne poznawanie biologii nowotworu i liczne wieloośrodkowe badania naukowe doprowadziły do zmiany wielu protokołów operacyjnych, z koniecznością resekcji guza do niewidzialnych makroskopowo „resztek choroby” (T = 0 cm). Jednym z częściej obserwowanych miejsc nawrotu procesu nowotworowego u chorych z zaawansowaną postacią raka jajnika jest wątroba. Za sprawą obserwowanej w ostatnim dziesięcioleciu zmiany koncepcji resekcji wątroby, szczególnie w odniesieniu do guzów przerzutowych, lekarze licznych specjalności zajmujących się chirurgią onkologiczną, w tym ginekolodzy onkolodzy, wykonują tę procedurę zdecydowanie częściej. To element mający bezpośredni, istotny statystycznie wpływ na całkowite przeżycia. Niniejsza praca przedstawia przypadek 34-letniej pacjentki operowanej w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z powodu wznowy raka jajnika – u chorej wykonano częściową resekcję wątroby.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
225-232
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Szamatowicz
 • Zakład Patomorfologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Lech Chyczewski
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Blok Operacyjny Ogólny. Kierownik Bloku: dr hab. n. med. Andrzej Siemiątkowski
References
 • 1. Schmid B.C., Oehler M.K.: New perspectives in ovarian cancer treatment. Maturitas 2014; 77: 128-136.
 • 2. Roh H.J., Kim D.Y., Joo W.D. i wsp.: Hepatic resection as part of secondary cytoreductive surgery for recurrent ovarian cancer involving the liver. Arch. Gynecol. Obstet. 2011; 284: 1223-1229.
 • 3. Pekmezci S., Saribeyoglu K., Aytac E. i wsp.: Surgery for isolated liver metastasis of ovarian cancer. Asian J. Surg. 2010; 33: 83-88.
 • 4. Aletti G.D., Eisenhauer E.L., Santillan A. i wsp.: Identification of patient groups at highest risk from traditional approach to ovarian cancer treatment. Gynecol. Oncol. 2011; 120: 23-28.
 • 5. Bristow R.E., Palis B.E., Chi D.S., Cliby W.A.: The National Cancer Database report on advanced-stage epithelial ovarian cancer: impact of hospital surgical case volume on overall survival and surgical treatment paradigm. Gynecol. Oncol. 2010; 118: 262-267.
 • 6. Hodeib M., Eskander R.N., Bristow R.E.: New paradigms in the surgical and adjuvant treatment of ovarian cancer. Minerva Ginecol. 2014; 66: 179-192.
 • 7. Bristow R.E., Chang J., Ziogas A. i wsp.: Spatial analysis of adherence to treatment guidelines for advanced-stage ovarian cancer and the impact of race and socioeconomic status. Gynecol. Oncol. 2014; 134: 60-67.
 • 8. Bristow R.E., Chang J., Ziogas A. i wsp.: High-volume ovarian cancer care: survival impact and disparities in access for advanced-stage disease. Gynecol. Oncol. 2014; 132: 403-410.
 • 9. Chang S.J., Hodeib M., Chang J., Bristow R.E.: Survival impact of complete cytoreduction to no gross residual disease for advanced-stage ovarian cancer: a meta-analysis. Gynecol. Oncol. 2013; 130: 493-498.
 • 10. Bristow R.E., Powell M.A., Al-Hammadi N. i wsp.: Disparities in ovarian cancer care quality and survival according to race and socioeconomic status. J. Natl Cancer Inst. 2013; 105: 823-832.
 • 11. Bristow R.E., Smith A., Zhang Z. i wsp.: Ovarian malignancy risk stratification of the adnexal mass using a multivariate index assay. Gynecol. Oncol. 2013; 128: 252-259.
 • 12. Chi D.S., Bristow R.E., Armstrong D.K. i wsp.: Is the easier way ever the better way? J. Clin. Oncol. 2011; 29: 4073-4075.
 • 13. Chi D.S., Musa F., Zivanovic O. i wsp.: An analysis of patients with bulky advanced stage ovarian, tubal, and peritoneal carcinoma treated with primary debulking surgery (PDS) during an identical time period as the randomized EORTCNCIC trial of PDS vs neoadjuvant chemotherapy (NACT). Gynecol. Oncol. 2012; 124: 10-14.
 • 14. Cliby W, Aletti G., Chi D., Bristow R.: Defining the limits of radical cytoreductive surgery in ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 2012; 125: 509-510.
 • 15. Chi D.S., Zivanovic O., Levinson K.L. i wsp.: The incidence of major complications after the performance of extensive upper abdominal surgical procedures during primary cytoreduction of advanced ovarian, tubal, and peritoneal carcinomas. Gynecol. Oncol. 2010; 119: 38-42.
 • 16. Hunn J., Rodriguez G.C.: Ovarian cancer: etiology, risk factors, and epidemiology. Clin. Obstet. Gynecol. 2012; 55: 3-23.
 • 17. Farlay J., Steliarova-Foucher E., Lortet-Tieulent J. i wsp.: Cancer incidence and mortalitypatterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur. J. Cancer 2013; 49: 1374-1403.
 • 18. Eisenkop S.M., Spirtos N.M., Lin W.C.: “Optimal” cytoreduction for advanced epithelial ovarian cancer: a commentary. Gynecol. Oncol. 2006; 103: 329-335.
 • 19. Burton E., Chase D., Yamamoto M. i wsp.: Surgical management of recurrent ovarian cancer: the advantage of collaborative surgical management and a multidisciplinary approach. Gynecol. Oncol. 2011; 120: 29-32.
 • 20. Merideth M.A., Cliby W.A., Keeney G.L. i wsp.: Hepatic resection for metachronous metastases from ovarian carcinoma. Gynecol. Oncol. 2003; 89: 16-21.
 • 21. Yoon S.S., Jarnagin W.R., Fong Y. i wsp.: Resection of recurrent ovarian or fallopian tube carcinoma involving the liver. Gynecol. Oncol. 2003; 91: 383-388.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3b8b118d-0535-465a-adad-cec8e117944e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.