PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | XIX | 3 | 371-386
Article title

Wsparcie i komunikacja matek czynnikiem prężności w funkcjonowaniu córek wśród rówieśniczek

Content
Title variants
EN
Social support of mothers as a resilience factor in functioning of daughters among peers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the research was to determine the relation between the quality of social support of mothers and the quality of communication with peers of the same sex. The whole study was based on assumptions that the kind and force of social support are the resilience factors in the relations of daughters with the peers of the same sex. Data was collected from a sample of 138 female pupils aged 15 and 16. Researcher employed: Scale of Social Support (SWS) and a sociometric questionnaire – Plebiscite Of Kindness and Reluctance by Korczak. The initial results of the research indicate that the quality of communication and kind of social support depend on communication with peers of the same sex.
Year
Volume
XIX
Issue
3
Pages
371-386
Physical description
Contributors
 • Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Institute of Philosophy, Sociology and Psychology, Jan Dlugosz University in Czestochowa
author
 • Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Institute of Philosophy, Sociology and Psychology, Jan Dlugosz University in Czestochowa
References
 • Ardelt, M., Day, L. (2002). Parents and Siblings and Peers: Close Social Relationships and Adolescence Deviance. Journal of Early Adolescence, 22, 310-349.
 • Barker, L., Watson, K. (2000). Listen up. NY: St. Martin’s Press.
 • Black, K., Lobo, M. (2008), A conceptual review of family resilience factors. Journal of Family Nursing, 14 (1), 33-55.
 • Brownell, J. (2006). Listening: Attitudes, principles and skills. Pearson Education Company. Boston: Arlington St.
 • Casey-Cannon, S. (2006). Nonparent Adult Social Support and Depressive Symptoms Among Mexican American and European American Adolescents. Journal of Early Adolescence, 26, 318-343.
 • Chu, P.S. (2010). Meta-analysis of the Relationships Between Social-support and Well-being in Children and Adolescent. Journal of Social and Clinical Psychology, 29, 624-645.
 • Collins, W.A., Russell, G. (1991). Mother-child and father-child relationship in middle adolescence: A developmental analysis. Developmental Review, 11, 99-136.
 • Crean, H. (2004). Social Support, Conflict, Major Life Stressors and Adaptive Coping Strategies in Latino middle school students: an interactive model. Journal of Adolescent Research, 19, 657-676.
 • Cudak, H., Kowolik, P., Pindera, M. (1999). Subiektywne i obiektywne ubóstwo materialne w rodzinie polskiej. Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne, 3-4, 165-172.
 • Davidson, L.M., Demaray M.K., Malecki C.K., Ellonen N., Korkiamaki R. (2008). United States and Finnish Adolescents’ Perception of Social Support. A Cross-cultural Analysis. School Psychology International, 29, 363-375.
 • Demaray, M., Malecki, C. (2002). The Relationships Between Perceived Social Supportand Maladjustment for Student at Risk. Psychology in the Schools, 39, 305-316.
 • Deptuła, M. (1997). Szanse rozwoju psychospołecznego dzieci w zmieniającej się szkole. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
 • Ekiert-Grabowska, D. (1984). Techniki socjometryczne w pracy wychowawcy klas początkowych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Flores, E., Tschann, J.M., Pasch, L.A. (2006). Nonparent Adult Social Support and Depressive Symptoms Among Mexican American and European American Adolescents. Journal of Early Adolescence, 26, 318-343.
 • Greenberg, M.T. (2006). Promoting resilience in children and youth. Preventive intervention and their interface with neuroscience. Annals of the New York Academy of Sciences, Volume 1094, Resilience in Children, 139-150.
 • Harris, J.R. (2000). Geny czy wychowanie. Warszawa: Jacek Santorski & Co.
 • Jaworowska-Obłój, Z., Skuza, B. (1986). Pojęcie wsparcia społecznego i jego funkcja w badaniach naukowych. Przegląd Psychologiczny, 3, 733-746.
 • Kacperczyk, A. (2006). Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kaynak, O., Lepore, S., Kliewer, W. (2011). Social Support and Social Constraints Moderate the Relation Between Community Violence Exposure and Depressive Symptoms in an Urban Adolescent Sample. Journal of Social and Clinical Psychology, 30, 250-269.
 • Kmiecik-Baran, K. (2000). Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole. Gdańsk: Wydawnictwo Przegląd Oświatowy.
 • Kraemer, A.A. (2006). The Tricky Transition: Communication in the Mother and Adolescent- Daughter Relationship. N.C.U.R: UW – Whitewater Wisconsin, http://www.ncur20.com/presentations/13/1388/paper.pdf
 • Kulig, J. (2000). Community resiliency: the potential for community health nursing theory development. Public Health Nursing, 17 (5), 374-385.
 • Kumpfer, K.L. (1999). Factors and processes contributing to resilience. The resilience framework. W: Resilience and development: Positive life adaptations (s. 179-224). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
 • Kuśmierz, W. (2000). Wpływ rodziny rozbitej na sytuację szkolną dzieci. Życie Szkoły, 3, 137-140.
 • Lachowska, B. (1998). Dzieci osób owdowiałych. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Lee, S., Kushner, J., Cho, S. (2007). Effects of Parent’s Gender, Child’s Gender, and Parental Involvement on the Academic Achievement of Adolescents in Single Parent Families. Sex Roles, 56, 3-4, 149-159.
 • Lin, H., Simeone, R.S., Ensel, W., Kuo, W. (1979). Social support, stressful life events, and illness: a model and an empirical test. Journal Health Soc. Behavior, 20, 108-119.
 • Loeber, R., Farrington, D.P., Stouthamer-Loeber, M., Van Kammen, W.B. (1998). Multiple risk factors for multiproblem boys: Co-occurrence of delinquency, substance use, attention deficit, conduct problems, physic al aggression, covert behavior, depressed mood, and shy/withdrawn behavior. New Perspective on Adolescents Risk Behavior (s. 90-149). Cambridge University.
 • Mahon, N., Yarchesky, A., Yarchesky, T. (2004). Social Support and Positive Health Practices in Early Adolescence: a Test of Mediating Variables. Clinical Nursing Research, 13, 216-236.
 • Masselam, V.S., Marcus, R.F.,. Stunkard, C.L. (1990). Parent-adolescent communication, family functioning, and school performance. Adolescence, 25 (99), 725-737.
 • Napora, E. (2012). Uwarunkowania komunikacji samotnego rodzica z dorastającym tej samej płci. Polskie Forum Psychologiczne, 17 (1), 155-170.
 • Napora, E. (2013). Komunikacja matek w ocenie dorastających córek i synów pochodzących z rodzin o różnej strukturze. Psychologia Rozwojowa, 18 (1), 45-56.
 • Napora, E., Kozerska, A., Miszczak, E. (w druku). Wsparcie dziadków w rodzinie o różnej strukturze a jakość życia młodzieży. Acta Humanica, 2.
 • Napora, E., Kozerska, A., Schneider, A. (2014). Parentyfikacja dziadków czynnikiem resilience w funkcjonowaniu rodziny samotnej matki – przegląd badań. Kultura i Edukacja, 1 (101), 51-71.
 • Obuchowska, I. (2000). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka (s. 163-201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Penington, B. (2004). The communicative management of connection and autonomy in african-american and european-american mother-daughter relationships. The Journal of Family Communication, 4 (1), 3-34.
 • Pisarska, A., Ostaszewski, K. (2011). Środowisko sąsiedzkie w percepcji warszawskich gimnazjalistów w kontekście koncepcji resilience. W: W. Junik (red.), Resilience (s. 87-103). Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.
 • Przybył, I. (2006). Obraz matki i ojca a identyfikacja adolescentów z rodzicami. Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej. Roczniki Socjologii Rodziny, XVII, 47-64.
 • Russell, A., Saebel, J. (1997). Mother-son, mother-daughter, father-son, and father daughter: are they distinct relationships? Developmental Review, 17, 2, 111-147.
 • Rutter, M. (1987). Psychosocial Resilience and Protective Mechanisms. American Journal of Orthopsychiatry 57 (3), 316-331.
 • Sarason, B.R., Shearin, E.N., Pierce, G.R., Sarason, I.G. (1987). Interrelations of social support measures: Theoretical and practical implications. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 813-832.
 • Sęk, H., Cieślak, R. (2004). Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 11-28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stanton-Salazar, R., Urso-Spina, S. (2005). Adolescent Peer Networks as a Context for Social and Emotional Support. Youth and Society, 36, 379-417.
 • Sztumski, J. (2006). Problemy społeczne wynikające z sytuacji dzieci i młodzieży w procesie przemian zachodzących w Polsce po roku 1989. W: J. Sztumski (red.), Pokolenie wygranych? Ciąg dalszy badań nad sytuacją dzieci i młodzieży w procesie transformacji (s. 10-24). Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 • Ścibisz, A. (2007). Spostrzegane wsparcie i sympatia rówieśników a style radzenia sobie ze stresem przez młodzież licealną, http://www.sztukaleczenia.pl/?pid=article&docid=213
 • Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Woynarowska, B. (2010). Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wyczesany, J. (2001). Samotność młodzieży w kontaktach z rodzicami i nauczycielami. W: R. Kwiecińska, M.J. Szymański (red.), Młodzież a dorośli. Napięcia między socjalizacją a wychowaniem (s. 63-72). Kraków: Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3b787d67-a003-411e-90bc-ed214de8921b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.