PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 2 | 126-131
Article title

Aktualne zasady terapii stwardnienia rozsianego

Content
Title variants
PL
Current therapy of multiple sclerosis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disease of the nervous system leading to irreversible disability. The currently used therapies in MS include treatment of relapse, disease-modifying therapies and symptomatic therapy. Steroid treatment is used for therapy of relapse. For disease-modifying therapies three different interferon beta products (IFN), glatiramer acetate (GA), natalizumab and mitoxantrone are approved. All those agents significantly reduce disease activity and delay the increase of disability in relapsing-remitting MS. The highest efficacy for IFN was shown in a very early phase of disease. Natalizumab represents the second-line therapy and is used for the ineffectiveness of IFN or GA treatment, in particular in the MS with frequent relapses. Mitoxantrone is approved for reducing neurologic disability and/or the frequency of clinical relapses in patients with worsening relapsing-remitting or secondary progressive MS. Symptomatic treatment includes spasticity, pain, fatigue, bladder dysfunction, depression and cognitive impairment therapies.
PL
Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) jest autoimmunologiczną chorobą układu nerwowego prowadzącą do nieodwracalnego kalectwa. Obecnie ordynowana terapia w SM obejmuje leczenie ostrego rzutu choroby, stosowanie leków immunomodulujących wpływających na naturalny przebieg schorzenia oraz leków objawowych eliminujących lub zmniejszających dodatkowe objawy towarzyszące stwardnieniu rozsianemu. W leczeniu rzutu choroby stosuje się sterydoterapię. Standardowy schemat podawania to 500 lub 1000 mg metyloprednizolonu przez 3 lub 5 dni. Do leczenia immunomodulującego zostały zaaprobowane preparaty interferonu beta (IFN), octan glatirameru (GA), natalizumab oraz mitoksantron. Wszystkie te preparaty istotnie zmniejszają aktywność choroby (mniejsza częstość rzutów, dłuższe okresy między rzutami, mniejsza liczba zmian w badaniu MRI) oraz opóźniają powstawanie niesprawności u chorych. Największą skuteczność IFN wykazano u chorych z postacią rzutowo-remisyjną przy rozpoczęciu leczenia w najwcześniejszym okresie choroby. Natalizumab jest lekiem drugiego rzutu, zalecanym w przypadku nieskuteczności leczenia IFN lub GA, szczególnie w SM z częstymi rzutami choroby. Podobne zastosowanie ma mitoksantron, rekomendowany do leczenia pacjentów z szybko postępującą niesprawnością i częstymi rzutami oraz w postaci wtórnie postępującej. Inne leki immunosupresyjne nie mają rejestracji do stosowania w SM, ponadto ograniczeniem terapii immunosupresyjnych są poważne działania niepożądane. W leczeniu objawowym stosuje się preparaty zmniejszające spastyczność, ból, zmęczenie, zaburzenia w oddawaniu moczu, depresję czy zaburzenia poznawcze.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
126-131
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Neurologii UM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-554 Lublin, tel.: 081 724 47 20
References
 • 1. Rieckmann P., Toyka K.V, Bassetti C. i wsp.; Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group: Escalating immunotherapy of multiple sclerosis - new aspects and practical application. J. Neurol. 2004; 251: 1329-1339.
 • 2. Wiendl H., Toyka K.V, Rieckmann P. i wsp.; Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group (MSTCG): Basic and escalating immunomodulatory treatments in multiple sclerosis: current therapeutic recommendations. J. Neurol. 2008; 255: 1449-1463.
 • 3. Neuhaus O., Kieseier B.C., Hartung H.P.: Pharmacokinetics and pharmacodynamics of the interferon-betas, glatiramer acetate, and mitoxantrone in multiple sclerosis. J. Neurol. Sci. 2007; 259: 27-37.
 • 4. Goodin D.S.: Disease - modifying therapy in multiple sclerosis: update and clinical implications. Neurology 2008; 71 (supl. 3): S8-S13.
 • 5. Polman C.H., O’Connor P.W., Havrdova E. i wsp.; AFFIRM Investigators: A randomized, placebo - controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N. Engl. J. Med. 2006; 354: 899-910.
 • 6. Coyle P., Arnason B., Hurwitz B., Lublin F.: Optimizing outcomes in multiple sclerosis - a consensus initiative. Mult. Scler. 2009; 15 (supl.): S5-S35.
 • 7. Hartung H.P, Gonsette R., Konig N. i wsp.; Mitoxantrone in Multiple Sclerosis Study Group (MIMS): Mitoxantrone in progressive multiple sclerosis: a placebo controlled, double blind, randomised, multicentre trial. Lancet 2002; 360: 2018 2025.
 • 8. Karussis D., Biermann L.D., Bohlega S. i wsp.; International Working Group for Treatment Optimization in MS: A recommended treatment algorithm in relapsing multiple sclerosis: report of an international consensus meeting. Eur. J. Neurol. 2006; 13: 61 71.
 • 9. Rovaris M., Confavreux C., Furlan R. i wsp.: Secondary progressive multiple sclerosis: current knowledge and future challenges. Lancet Neurol. 2006; 5: 343 354.
 • 10. Le Page E., Leray E., Taurin G. i wsp.: Mitoxantrone as induction treatment in aggressive relapsing remitting multi ple sclerosis: treatment response factors in a 5 year follow up observational study of 100 consecutive patients. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2008; 79: 52 56.
 • 11. Henze T.: What is new in symptom management? Int. MS J. 2007; 14: 22 27.
 • 12. Henze T, Rieckmann P., Toyka K.V; Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group of the German Multiple Sclerosis Society: Symptomatic treatment of multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group (MSTCG) of the German Multiple Sclerosis Society. Eur. Neurol. 2006; 56: 78-105.
 • 13. Kesselring J., Beer S.: Symptomatic therapy and neurorehabilitation in multiple sclerosis. Lancet Neurol. 2005; 4: 643-652.
 • 14. Christodoulou C., MacAll ister WS., McLinskey N.A., Krupp L.B.: Treatment of cognitive impairment in multiple sclerosis: is the use of acetylcholinesterase inhibitors a viable option? CNS Drugs 2008; 22: 87-97.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3b4b393c-9456-4012-a94a-6ee6b6d2fcd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.