PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2016 | 3 | 2 | 87-92
Article title

Zakrzep żyły środkowej siatkówki – współczesne strategie leczenia

Content
Title variants
EN
Central retinal vein occlusion – current treatment strategies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedną z głównych przyczyn obniżenia ostrości wzroku w krajach wysoko rozwiniętych jest zakrzep żyły środkowej siatkówki oka. Mimo wielu metod leczenia powikłań tej jednostki chorobowej w przeszłości, obecnie jedynie kilka jest powszechnie stosowanych. W randomizowanych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność m.in.: leków anty-VEGF (VEGF, vascular endothelial growth factor), glikokortykosteroidoterapii oraz laseroterapii. W ciągu ostatnich kilku lat to leki anty-VEGF wydają się terapią pierwszego rzutu w leczeniu zakrzepu.
EN
Retinal vein occlusion is one of the main reasons of low visual acuity in high-developed countries. There was a lot of methods of treatment of the disease in the past, nevertheless, nowadays only a few are commonly used. In randomized, multi-centered research anti-VEGF treatment, steroid and laser photocoagulation effectiveness were proven. Anti-VEGF therapy seems to be the first choice drug in the last few years.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
87-92
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Katedra i Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Katedra i Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
References
 • 1. Hayreh SS. Prevalent misconceptions about acute retinal vascular occlusive disorders. Prog Retin Eye Res 2005; 24(4): 493-519.
 • 2. Kański JJ. Okulistyka kliniczna. Elsevier, Wrocław 2009: 627-633.
 • 3. Niżankowska MH. Okulistyka. PZWL, Warszawa 2007: 442-447.
 • 4. Hayreh SS, Zimmerman MB. Amaurosis fugax in ocular vascular occlusive disorders: prevalence and pathogeneses. Retina 2014; 34(1): 115-122.
 • 5. Gawrońska P. Zakrzep gałązki żyły środkowej siatkówki – aktualności diagnostyczne i postępy w terapii. Przegląd Okulistyczny 2007; 5(19): 8-9.
 • 6. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego leczenia obrzęku plamki wtórnego do niedrożności naczyń żylnych siatkówki. [online: http://pto.com.pl/uploads/guidelines/10/files/Wytyczne-PTO-CRVO_BRVO.pdf].
 • 7. Shah GK. Treatment of Retinal Vein Occlusion. Retina 2012; 3: 70-71.
 • 8. Narayanan R, Panchal B, Stewart MW, et al. Grid laser with modified pro re nata injection of bevacizumab and ranibizumab in macular edema due to branch retinal vein occlusion: MARVEL report no 2. Clin Ophthalmol 2016; 10: 1023-1029.
 • 9. Michalska-Małecka K, Gaborek A, Nowak M, et al. Evaluation of the effectiveness and safety of glucocorticoids intravitreal implant therapy in macular edema due to retinal vein occlusion. Clin Interv Aging 2016; 11: 699-705.
 • 10. Wytyczne leczenia zakrzepu żyły środkowej siatkówki Brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Okulistycznego (The Royal College of Ophthalmologists) 2015 r. [online: https://www.rcophth.ac.uk/wp-content/uploads/2015/07/Retinal-Vein-Occlusion- RVO-Guidelines-July-2015.pdf].
 • 11. McAllister IL, Smithies LA, Previn V. Technique of laser chorioretinal anastomosis creation in central retinal vein occlusion and success rate with a new photocoagulator system. Retina 2016 Mar 16 [Epub ahead of print].
 • 12. Wang F, Zhang P, Sun X. [The role of laser photocoagulation in the anti-vascular endothelial growth factor therapy era]. Zhonghua Yan Ke Za Zhi 2015; 51(12): 885-887.
 • 13. Wang MD, Jeng-Miller KW, Feng HL, et al. Retina specialists treating cystoid macular oedema secondary to retinal vein occlusion recommend different treatments for patients than they would choose for themselves. Br J Ophthalmol 2015 Dec 30 [doi: 10.1136/bjophthalmol-2015-307849].
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3b3b97e8-4b2c-4afc-8a0a-b01add1ce495
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.