PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72 | 240–243
Article title

Ocena stężenia ATP w Candida albicans w procesie tworzenia form kiełkujących

Content
Title variants
EN
Determining ATP concentration in Candida albicans in process
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
WSTĘP: Candida albicans (C. albicans) wchodzi w skład naturalnej mikroflory organizmu człowieka. Jednocześnie jest jedną z najczęstszych przyczyn oportunistycznych grzybic systemowych. Candida albicans jest drobnoustrojem polimorficznym. Zmiana fenotypu związana jest z oddziaływaniem czynników środowiskowych. Dzięki zdolnościom polimorficznym formy drożdżopodobne mogą przeciwstawić się mechanizmom fagocytozy. Celem pracy jest ocena stężenia ATP (adenosine triphosphate) w procesie tworzenia form kiełkujących przez C. albicans. MATERIAŁ I METODY: Do badań wykorzystano wzorcowy szczep C. albicans ATCC 10231. W pomiarach stężenia ATP wykorzystano ATP Assay Kit firmy LKB Wallac. Do oceny liczby komórek użyto urządzenia Scepter firmy Merck Millipore oraz densytometru DensiLaMeter II. WYNIKI: Stężenie ATP po 120 min było wyższe w przypadku komórek C. albicans stymulowanych L-proliną oraz D--glukozą niż w komórkach niestymulowanych. Największe stężenie ATP występowało w komórkach C. albicans poddanych stymulacji L-proliną. Również w tym przypadku występowała największa liczba form kiełkujących. WNIOSKI: 1. Tworzeniu form kiełkujących C. albicans towarzyszy wzrost stężenia ATP w pojedynczej komórce. 2. Niezależnie od rodzaju substancji stymulującej w procesie tworzenia form kiełkujących w C. albicans dochodzi do wzrostu stężenia ATP w przeliczeniu na pojedynczą komórkę grzyba.
EN
INTRODUCTION: Candida albicans (C. albicans) is part of the natural microbiota of the human body. At the same time, it is one of the most common causes of opportunistic systemic fungal infections. Candida albicans is a poly-morphic microorganism. The change in phenotype is related to the influence of environmental factors. Due to their polymorphic nature, these yeast-like forms can counter mechanisms of phagocytosis. The aim of the study is to eva-luate the adenosine triphosphate (ATP) concentration in the process of forming germ tube forms by C. albicans. MATERIAL AND METHODS: Candida albicans reference strain ATCC 10231 was used for the study. An ATP assay kit by LKB Wallac was used to measure the ATP concentration. The Merck Millipore cell counter Scepter and cell density meter DensiLaMeter II were used to assess the cell count. RESULTS: The ATP concentration after 120 min was higher for C. albicans simulated with L-proline and D-glucose in reference to non-stimulated cells. The highest concentration of ATP was found in the C. albicans cells stimulated with L-proline. Moreover, in this case, the highest number of germ tube forms was found. CONCLUSIONS: 1. The formation of germ tube forms of C. albicans is accompanied by an increase in single cell ATP concentration. 2. Regardless of the type of stimulating substance used in the formation of C. albicans germ tube forms, there is an increase in ATP concentration in a single fungal cell.
Discipline
Year
Issue
72
Pages
240–243
Physical description
Contributors
  • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3aeb1975-3082-482c-829c-5c81d67fc48b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.