PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 3 | 189–194
Article title

Zastosowanie techniki mobilizacji w leczeniu zespołu ciasnoty przestrzeni podbarkowej

Content
Title variants
EN
Application of mobilization technique during subacromial impingement syndrome therapy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Bóle barku stanowią coraz bardziej powszechną przypadłość. Dotyczą zarówno osób młodych – często narażonych na wymuszone przyjmowanie pozycji siedzącej w pracy oraz na urazy związane z nierozważnym uprawianiem sportów rekreacyjnych – jak i starszych, u których dochodzi do sumowania się długoletnich przeciążeń barków. Istnieje wiele przyczyn bólów barków, jednak aż 40–60% z nich wywoływanych jest przez zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej. Celem pracy była ocena skuteczności stosowania techniki mobilizacji w leczeniu tego schorzenia. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 30 pacjentów obu płci z rozpoznanym przez lekarzy rehabilitacji i ortopedii zespołem ciasnoty przestrzeni podbarkowej. Osoby te zostały skierowane do przychodni rehabilitacyjnej na dwutygodniowy turnus zabiegów usprawniających. Ćwiczenia obejmowały wykonanie techniki mobilizacji stawu ramiennego (centrowanie głowy kości ramiennej). Do przeprowadzenia oceny bólu wykorzystano skalę VAS (visual analogue scale) oraz zmodyfikowany kwestionariusz oceny bólu Laitinena. Obie skale zastosowano zarówno przed rehabilitacją, jak i po zakończonym programie. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetyki. Wyniki: Na podstawie dokonanych obserwacji wykazano, że po zastosowaniu techniki mobilizacji w grupie badanych nastąpiło zmniejszenie dolegliwości bólowych, zwiększenie zakresu ruchu w stawie ramiennym, a także ograniczenie częstotliwości występowania bólu w porównaniu ze stanem sprzed rehabilitacji. Za pozytywny efekt terapii pacjenci uznali również przyjmowanie mniejszej ilości leków przeciwbólowych. W przypadku dwóch osób, pomimo intensywnie prowadzonej rehabilitacji, nie uzyskano poprawy samopoczucia. Wnioski: Zastosowanie techniki mobilizacji w leczeniu zespołu ciasnoty podbarkowej wpływa na poprawę komfortu życia pacjentów. Wprowadzenie tej metody zmniejsza intensywność dolegliwości bólowych i zwiększa zakresy ruchu w stawie. Dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia ilości przyjmowanych przez chorych leków przeciwbólowych.
EN
Background: A shoulder’s pain becomes more and more popular affection. They affect young just as older people. Young people are exposed for quite frequent, forced accepting a sitting position at work, but also for injuries associated with practicing careless physical activity. In turn, for elder people a summing up of overloads over a distance area of the entire life. There are many causes of the painful shoulder. Scientific sources are announcing that about 40–60% of all kinds of shoulder pains are caused by subacromial impingement syndrome. Subacromial impingement syndrome is an articulation’s dysfunction. The study objective was to assess the effectiveness of mobilization technique during subacromial impingement syndrome therapy. Material and methods: The study group consisted of 30 patients who were diagnosed by physiotherapeutists and orthopaedists – a subacromial impingement syndrome. The study group account for both female and male sex. The patients were directed to rehabilitation centre for two weeks procedures program. During rehabilitation, patients had a humeral joint’s mobilization. A visual analogue scale and a modified Laitinen’s questionnaire of pain assessment was used in the research. Both scales were used before and after a rehabilitation program. The Commission of Bioethics’s permission was approved to carry out the study. Results: The common principles of treatment of the patients with subacromial impingement syndrome were: a reduction of pain level, an increase of movement extent in humeral joint and a reduction of pain frequency compared with position before rehabilitation. Moreover, after rehabilitation, patients applied reduced number of analgesics. Only two patients, in spite of intensively conducted rehabilitation program, did not get better improvement of health condition. Conclusions: An application of mobilization techniques in the treatment of subacromial impingement syndrome is an effective method improving the quality of patients’ life. The introduction of mobilization techniques in the rehabilitation program of subacromial impingement syndrome helps to reduce the intensity of pain. It is also a beneficial treatment that affects the increased range of motion in the joint. Moreover, it helps patients to reduce the amount of medication.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
189–194
Physical description
Contributors
 • NZOZ Profimedic w Łodzi
 • Studia doktoranckie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Paweł Kolasa
 • Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Synder, Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej, Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr. Z. Radlińskiego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek Synder
author
 • Oddział Neurochirurgii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi. Kierownik: dr hab. n. med. Paweł Kolasa,Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
References
 • 1. Dziak A., Tayara S.H.: Bolesny bark. Kasper, Kraków 1998.
 • 2. Skatulska I., Śliwiński Z.: Zespół bolesnego barku w aspekcie zespołu przeciążeniowego mięśni rotatorów. Med. Sport. 2002; 18: 513–518.
 • 3. Szamkołowicz G.: Zespół bolesnego barku. Lek. Rodz. 2006; 11: 1296–1298.
 • 4. Wodzisławski W., Jarowicz T., Chlebiński J., Cegła D.: Artroskopowe leczenie zespołu ciasnoty podbarkowej w materiale własnym. Kwart. Ortop. 2010; 2010: 145–151.
 • 5. Demczuk-Włodarczyk E., Skolimowska B., Dudek K. i wsp.: Postawa ciała osób z zespołem ciasnoty podbarkowej. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2007; 9: 484–498.
 • 6. Skolimowski J., Winiarski S., Demczuk-Włodarczyk E. i wsp.: Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu zespołu ciasnoty podbarkowej. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2008; 10: 508–519.
 • 7. Skolimowski J., Demczuk-Włodarczyk E., Barczyk K. i wsp.: Trójpłaszczyznowa analiza ruchomości stawu ramiennego w zespole ciasnoty podbarkowej. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2008; 10: 554–565.
 • 8. Bigliani L.U., Levine W.N.: Subacromial impingement syndrome. J. Bone Joint Surg. Am. 1997; 79: 1854–1868.
 • 9. Neer C.S. 2nd: Anterior acromioplasty for the chronic impingement syndrome in the shoulder. 1972. J. Bone Joint Surg. Am. 2005; 87: 1399.
 • 10. Lubiatowski P., Spławski R., Manikowski W., Romanowski L.: Zespół ciasnoty podbarkowej i uszkodzenie pierścienia rotatorów – leczenie artroskopowe. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2003; 5: 457–462.
 • 11. Komor A., Świąder P., Górecki A. i wsp.: Artroskopowe leczenie zespołu ciasnoty podbarkowej. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2003; 5: 450–456.
 • 12. Kim H.S., Lee J.H., Yun D.H.: The shoulder gradient in patients with unilateral shoulder impingement syndrome. Ann. Rehabil. Med. 2011; 35: 719–724.
 • 13. Tangtrakulwanich B., Kapkird A.: Analyses of possible risk factors for subacromial impingement syndrome. World J. Orthop. 2012; 3: 5–9.
 • 14. De Mey K., Danneels L., Cagnie B., Cools A.M.: Scapular muscle rehabilitation exercises in overhead athletes with impingement symptoms: effect of a 6-week training program on muscle recruitment and functional outcome. Am. J. Sports Med. 2012; 40: 1906–1915.
 • 15. Djordjevic O.C., Vukicevic D., Katunac L., Jovic S.: Mobilization with movement and kinesiotaping compared with a supervised exercise program for painful shoulder: results of a clinical trial. J. Manipulative Physiol. Ther. 2012; 35: 454–463.
 • 16. Michener L.A., Walsworth M.K., Burnet E.N.: Effectiveness of rehabilitation for patients with subacromial impingement syndrome: a systematic review. J. Hand T her. 2004; 17: 152–164.
 • 17. Brotzman S.B., Wilk K.E.: Rehabilitacja ortopedyczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.
 • 18. Szyluk K., Jasiński A., Koczy B. i wsp.: Zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej – najczęstsza przyczyna zespołu bolesnego barku. Pol. Merkur. Lekarski 2008; 25: 179–183.
 • 19. Solem-Bertoft E.: Painful shoulder disorders from a physiotherapeutic view: a review of literature. Crit. Rev. Phys. Rehabil. Med. 1999; 11: 229–277.
 • 20. McClure P.W., Michener L.A., Karduna A.R.: Shoulder function and 3-dimensional scapular kinematics in people with and without shoulder impingement syndrome. Phys. Therapy 2006; 86: 1075–1090.
 • 21. Kujawa J., Gawroński W., Szyguła Z. i wsp.: Wybrane metody terapii fizykalnej w rehabilitacji chorych po urazach barku. Med. Sportiva 2003; 7: 125–135.
 • 22. Jaruga M., Spławski R., Lubiatowski P. i wsp.: Zasady postępowania usprawniającego przed i pooperacyjnego w leczeniu artroskopowym dolegliwości bólowych barku. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2003; 5: 469–474.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3ae9ea49-500d-4ec8-846c-f8adbf6cbcc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.