PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 2 | 267–269
Article title

Wolf–Hirschhorn syndrome – a case report

Content
Title variants
PL
Zespół Wolfa–Hirschhorna – opis przypadku
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wolf–Hirschhorn syndrome is a severe genetic condition that affects many systems of the human body. The genetic mechanism is based on the deletion of the distal portion of the short arm of chromosome 4 (4p). Individuals affected by the syndrome have a special phenotype: wide bridge of the nose, widely spaced eyes, micrognathia, microcephaly, growth retardation, cryptorchidism, heart defects, hearing loss and severe intellectual disability. The patient from our case report was hospitalised at the Lviv City Children’s Hospital at the age of six hours in a severe condition, with distinctive features of a genetic syndrome, which was connected with intraventricular haemorrhage. At the age of three months, he showed delayed physical and neurocognitive development and a characteristic appearance, which led to a specialist consultation to diagnose the genetic disease. This time, on the basis of clinical, laboratory and instrumental findings, the boy was diagnosed with Wolf–Hirschhorn syndrome.
PL
Zespół Wolfa–Hirschhorna jest ciężką chorobą genetyczną objawiającą się szeregiem wad wrodzonych dotykających różnych układów ludzkiego organizmu. Mechanizm genetyczny tego zespołu polega na delecji dystalnej części krótkiego ramienia chromosomu 4 (4p). Osoby dotknięte tym schorzeniem mają charakterystyczny fenotyp, na który składają się m.in. szeroka podstawa nosa, szeroko rozstawione oczy, mikrognacja, mikrocefalia, upośledzenie wzrostu, wnętrostwo, wady serca, ubytki słuchu oraz ciężkie upośledzenie intelektualne. Przedstawiony w pracy pacjent był hospitalizowany w Miejskim Szpitalu Dziecięcym we Lwowie w 6. godzinie życia w stanie ciężkim, z wyraźnymi cechami zespołu zaburzeń genetycznych oraz krwawieniem dokomorowym. W wieku 3 miesięcy, ze względu na wyraźnie opóźniony rozwój motoryczny oraz neuropoznawczy, a także charakterystyczne cechy fizjonomiczne, pacjenta skierowano do konsultacji genetycznej w celu ustalenia rozpoznania. W oparciu o wyniki badań fizykalnych, laboratoryjnych i genetycznych stwierdzono u niego zespół Wolfa–Hirschhorna.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
267–269
Physical description
Contributors
author
  • Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
  • Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
References
  • 1. Bailey NG, South ST, Hummel M et al.: Case report: cytogenetic and molecular analysis of proximal interstitial deletion of 4p, review of the literature and comparison with Wolf–Hirschhorn syndrome. J Assoc Genet Technol 2010; 36: 5–10.
  • 2. Bayindir B, Piazza E, Della Mina E et al.: Dravet phenotype in a subject with a der(4)t(4;8)(p16.3;p23.3) without the involvement of the LETM1 gene. Eur J Med Genet 2013; 56: 551–555.
  • 3. Fisch GS, Grossfeld P, Falk R et al.: Cognitive-behavioral features of Wolf–Hirschhorn syndrome and other subtelomeric microdeletions. Am J Med Genet C Semin Med Genet 2010; 154C: 417–426.
  • 4. Shanske AL, Yachelevich N, Ala-Kokko L et al.: Wolf-Hirschhorn syndrome and ectrodactyly: new findings and a review of the literature. Am J Med Genet A 2010; 152A: 203–208.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3ab13f0a-3a3b-47e5-8154-b861c80f707d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.