PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 13 | 4 | 245–255
Article title

Histerektomia brzuszna – przestrzenny model chirurgicznej resekcji tkankowej

Content
Title variants
EN
Abdominal hysterectomy – spatial model of surgical resection
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper presents current views on radical hysterectomy classification, including descriptive comments regarding the surgical extent and medical indications. Radical hysterectomy remains the primary surgical procedure in gynecologic oncology and is of particular importance for the treatment of patients with cervical cancer. A number of publications of the last decades failed to anatomically define radical hysterectomy – it was assumed that the issue is familiar based on Wertheim’s description. Attempts to systematize the therapeutic procedure resulted in a classification adapted to the current state of knowledge. Classification of radical hysterectomy published by Querleu and Morrow’s and later modified by Cibula and Abu-Rustum is the most current and commonly accepted system. The authors systematized previous, less precise classification, thus allowing to standardize terminology used in surgery reports, medical publications, clinical protocols and randomized trials. The uniqueness of this concept is due to the use of a three-dimensional model – Cibula and Abu-Rustum describe pelvic anatomical landmarks, allowing for a proper spatial orientation at different stages of surgical procedure, as well as the borders of resection for different anatomical elements (parametrium in particular). Standardization of radical hysterectomy procedure is also a key element in the education of gynecologic oncologists. Therefore, the presented classification should be known and used in everyday surgical practice.
PL
Celem pracy jest przedstawienie aktualnych poglądów na temat klasyfikacji zabiegów radykalnego usunięcia macicy z przydatkami wraz ze szczegółowym komentarzem co do zakresu operacji i wskazań do jej wykonania. Radykalna histerektomia pozostaje podstawowym zabiegiem chirurgicznym stosowanym w ginekologii onkologicznej, mającym szczególne znaczenie w leczeniu pacjentek z rakiem szyjki macicy. Wiele publikacji z ostatnich kilkudziesięciu lat nie definiowało anatomicznie zabiegu histerektomii radykalnej – zakładano znajomość tego zagadnienia na podstawie opisu podanego przez Wertheima. Próby usystematyzowania procedury terapeutycznej doprowadziły do stworzenia klasyfikacji dostosowanej do obecnego stanu wiedzy. Najaktualniejszą powszechnie akceptowaną klasyfikacją jest modyfikacja podziału Querleu i Morrowa dokonana przez Cibulę i Abu-Rustuma. Autorzy uporządkowali dotychczasowe, mniej precyzyjne podziały, co pozwoliło na standaryzację nazewnictwa używanego w raportach operacyjnych, publikacjach medycznych, protokołach klinicznych i badaniach randomizowanych. Unikatowość tego ujęcia wynika z zastosowania trójwymiarowego wzorca przestrzennego – Cibula i Abu-Rustum opisują orientacyjne punkty anatomiczne miednicy mniejszej, umożliwiające właściwą orientację na poszczególnych etapach procedury chirurgicznej, a także granice resekcji poszczególnych elementów anatomicznych (zwłaszcza przymacicz). Wystandaryzowanie procedury histerektomii radykalnej to również kluczowy element edukacji ginekologów onkologów. Prezentowana klasyfikacja powinna więc być znana i stosowana w codziennej praktyce chirurgicznej.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
245–255
Physical description
Contributors
 • Department of Gynecology and Gynecologic Oncology, Medical University of Bialystok. Head of the Department: Professor Jacek Szamatowicz, MD, PhD
author
 • Department of Gynecology and Gynecologic Oncology, Medical University of Bialystok. Head of the Department: Professor Jacek Szamatowicz, MD, PhD
 • General Operating Theater, University Hospital in Bialystok. Head of the Theater: Associate Professor Andrzej Siemiątkowski, MD, PhD
 • Department of Medical Pathomorphology, Medical University of Bialystok. Head of the Department: Professor Lech Chyczewski, MD, PhD
References
 • 1. Clark JG: A more radical method of performing hysterectomy for cancer of the uterus. Bull Johns Hopkins Hosp 1895; 6: 120.
 • 2. Rumpf H: Sitzung der Berliner Gesellschaft. Geb Gyn Centr Gyn 1895; 31: 849.
 • 3. Ries E: Eine neue Operationsmethode des Uteruscarcinomas. Z Geburtshilfe Gynakol 1897; 37: 518–532.
 • 4. Wertheim E: A discussion on the diagnosis and treatment of carcinoma of the uterus. BMJ 1905; 2: 689–695.
 • 5. Wertheim E: The extended abdominal operation for carcinoma uteri. Translated by Grad H Am J Obstet Dis Women Child 1912; 66: 169.
 • 6. Meigs JV: Carcinoma of the cervix: the Wertheim operation. Surg Gynecol Obstet 1944; 78: 195.
 • 7. Meigs JV: The Wertheim operation for carcinoma of the cervix. Am J Obstet Gynecol 1945; 49: 542.
 • 8. Meigs JV: Radical hysterectomy with bilateral pelvic lymph node dissections. Report of 100 cases operated on 5 years or more. Am J Obstet Gynecol 1951; 62: 854.
 • 9. Piver MS, Rutledge FN, Smith JP: Five classes of extended hysterectomy for women with cervical cancer. Obstet Gynecol 1974; 44: 265–272.
 • 10. Yabuki Y, Asamoto A, Hoshiba T et al.: A new proposal for radical hysterectomy. Gynecol Oncol 1996; 62: 370–378.
 • 11. Sakuragi N, Todo Y, Kudo M et al.: A systematic nerve-sparing radical hysterectomy technique in invasive cervical cancer for preserving postsurgical bladder function. Int J Gynecol Cancer 2005; 15: 389–397.
 • 12. Fujii S, Takakura K, Matsumura N et al.: Precise anatomy of the vesico-uterine ligament for radical hysterectomy. Gynecol Oncol 2007; 104: 186–191.
 • 13. Trimbos JB, Maas CP, Deruiter MC et al.: A nerve-sparing radical hysterectomy: guidelines and feasibility in Western patients. Int J Gynecol Cancer 2001; 11: 180–186.
 • 14. Raspagliesi F, Ditto A, Fontanelli R et al.: Nerve-sparing radical hysterectomy: a surgical technique for preserving the autonomic hypogastric nerve. Gynecol Oncol 2004; 93: 307–314.
 • 15. Höckel M: Laterally extended endopelvic resection: surgical treatment of infrailiac pelvic wall recurrences of gynecologic malignancies. Am J Obstet Gynecol 1999; 180: 306–312.
 • 16. Dargent D, Martin X, Sacchetoni A et al.: Laparoscopic vaginal radical trachelectomy: a treatment to preserve the fertility of cervical carcinoma patients. Cancer 2000; 88: 1877–1882.
 • 17. Ercoli A, Delmas V, Fanfani F et al.: Terminologia Anatomica versus unofficial descriptions and nomenclature of the fasciae and ligaments of the female pelvis: a dissection-based comparative study. Am J Obstet Gynecol 2005; 193: 1565–1573.
 • 18. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology – Cervical cancer. Available from: http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/cervical.pdf.
 • 19. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology – Uterine neoplasms. Available from: http://www.nccn.org/professionals/phy-sician_gls/pdf/uterine.pdf.
 • 20. Landoni F, Maneo A, Colombo A et al.: Randomised study of radical surgery versus radiotherapy for stage Ib–IIa cervical cancer. Lancet 1997; 350: 535–540.
 • 21. Querleu D, Morrow CP: Classification of radical hysterectomy. Lancet Oncol 2008; 9: 297–303.
 • 22. Cibula D, Abu-Rustum NR, Benedetti-Panici P et al.: New classification system of radical hysterectomy: emphasis on a three-dimensional anatomic template for parametrial resection. Gynecol Oncol 2011; 122: 264–268.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3a78c3ab-ddca-476f-8b03-adf036f2866c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.