PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 65 | 210-215
Article title

Charcot arthropathy in ultrasound examination – a case report

Content
Title variants
PL
Artropatia Charcota w obrazie ultrasonograficznym – opis przypadku
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This article presents a patient with a long history of type 1 diabetes mellitus complicated with neuropathy and Charcot disease. The most common cause of neuropathic osteoarthropathy, called Charcot osteoarthropathy, is poorly controlled diabetes. The clinical picture is characterized by considerable edema, redness and increased skin temperature with relatively slight pain due to injury to nerve fibers responsible for pain sensation. The differential diagnosis should include bacterial or autoimmune arthritis, arthritis associated with gout as well as venous thrombosis and injury. The contribution of a local inflammatory reaction and abnormal bone turnover with excessive osteoclast activity might play a role in the etiopathogenesis of this disease. As a result, osseous and articular destruction progresses rapidly leading to irreversible deformity of the foot. Avoiding weight-bearing and resting the foot in a specially selected plaster cast is the most important part of treatment. Patients with the aforementioned complaints are referred to radiologists for imaging examinations. An ultrasonographer should pay attention to changes typical of Charcot arthropathy, such as: inflammatory and destructive changes in joints of the foot, uneven contour of bones with thickening and periosteal hyperemia as well as soft tissue swelling.
PL
Przedstawiamy opis przypadku pacjenta chorującego od wielu lat na cukrzycę typu 1 powikłaną neuropatią i artropatią Charcota. Najczęstszą przyczyną osteoartropatii neurogennej, zwanej osteoartropatią Charcota, jest źle wyrównana cukrzyca. W obrazie klinicznym zwraca uwagę znaczny obrzęk, zaczerwienienie oraz wzmożone ucieplenie stopy przy stosunkowo niewielkich dolegliwościach bólowych na skutek uszkodzenia włókien nerwowych przewodzących czucie bólu. W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić zapalenie stawów o etiologii bakteryjnej, dnawej, autoimmunologicznej oraz zakrzepicę żylną i uraz. W etiopatogenezie choroby rozważa się udział miejscowej reakcji zapalnej i nieprawidłowy obrót kostny z nadmierną aktywacją osteoklastów. W efekcie dochodzi do szybko postępującej destrukcji struktur kostnych i stawowych oraz nieodwracalnych deformacji stopy. W leczeniu najważniejsze jest odciążenie stopy we wczesnej fazie choroby w specjalnie dobranym opatrunku gipsowym. Pacjenci z opisanymi wyżej dolegliwościami kierowani są na badania obrazowe. Ultrasonografista powinien zwracać uwagę na zmiany typowe dla artropatii Charcota, tj. zapalno-destrukcyjne w stawach stóp, a także nierówny zarys kości z obecnością pogrubienia i przekrwienia okostnej oraz obrzęk tkanek miękkich.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
65
Pages
210-215
Physical description
Contributors
  • Department of Radiology, National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw, Poland
  • Clinic of Rheumatology, National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw, Poland
  • Department of Radiology, National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw, Poland
  • Department of Nuclear Medicine, Public Independent Central Teaching Hospital, Warsaw, Poland
  • Department of Radiology, National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw, Poland. Department of Medical Imaging, Second Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
References
  • 1. Jeffcoate W: The causes of the Charcot syndrome. Clin Podiatr Med Surg 2008; 25: 29–42.
  • 2. Jeffcoate W: Charcot neuro-osteoarthropathy. Diabetes Metab Res Rev 2008; 24 (Suppl. 1): S62–S65.
  • 3. Kaynak G, Birsel O, Güven MF, Oğüt T: An overview of the Charcot foot pathophysiology. Diabet Foot Ankle 2013; 4.
  • 4. Chantelau E, Poll LW: Exp Clin Endocrinol Diabetes 2006; 114: 428–431.
  • 5. Konarzewska A, Rzepecka-Wejs L, Korzon-Burakowska A: Ultrasounddiagnosed bone and joint destruction as a typical image in advanced Charcots arthropathy – case report. J Ultrason 2012; 12: 226–232.
Document Type
report
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3a27bd25-5566-410d-ab9c-2e8103128316
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.