PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 4 | 267-274
Article title

Ultrasonograficzna ocena dojrzałości narządu rodnego u dziewcząt chorych na jadłowstręt psychiczny na początku leczenia – związek z historią miesiączkowania

Content
Title variants
EN
Ovarian and uterine maturity assessed by pelvic ultrasound scanning in adolescent girls with anorexia nervosa at the start of treatment – correlation with the history of menstruation
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In females, absence of at least three consecutive menstrual cycles when otherwise expected to occur or cessation of pubescence (primary and secondary amenorrhea) are the symptoms of anorexia nervosa, secondary to hypogonadotropic hypogonadism. Disturbances in sexual organs are seen in inappropriate for age pelvic ultrasound scanning. The aim of the study was to determine the ovarian and uterine maturity at the onset of anorexia nervosa (AN) in adolescence, using pelvic ultrasound scanning, and their relations to clinical factors describing the course of AN. Material and method: The group consisted of 38 adolescent girls with anorexia nervosa diagnosed acc. to ICD-10 criteria – mean age 14.3±2.1 years, mean age at the beginning of AN symptoms 13±2.3 years, mean BMI 14±1.6 kg/m2. On initial assessment, all girls underwent physical examination, clinical interview concerning AN symptoms and pelvic ultrasound scanning. Results: Sixteen patients (42%) had primary amenorrhea. In 32% of patients cessation of menses occurred before a significant decrease in weight. Ovarian and uterine volumes significantly below the expected were found in 11 and 15 patients with secondary amenorrhea, respectively. The varian and uterine maturity was related to shorter duration of amenorrhea and longer duration of adequate menstruation before the onset of AN. There were no BMI differences between the groups with more and less mature ultrasound picture.
PL
Objawami jadłowstrętu psychicznego są zahamowanie pokwitania lub wtórny brak miesiączki (brak kolejnych trzech cykli miesięcznych). Symptomy te wiążą się z hipogonadyzmem hipogonadotropowym. Zaburzenia dotyczące układu płciowego uwidaczniają się w nieodpowiednim dla wieku obrazie ultrasonograficznym narządów miednicy małej. Cel pracy: Określenie stanu narządu rodnego w chwili rozpoczęcia leczenia oraz próba oceny wpływu czynników klinicznych na jego stopień dojrzałości u chorych z początkiem choroby w okresie dorastania. Materiał i metody: Zbadano 38 nastoletnich chorych z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego wg kryteriów ICD-10 – średni wiek 14,3±2,1 roku, początek choroby średnio w wieku 13±2,3 roku, średnie BMI 14±1,6 kg/m2. Na początku hospitalizacji zebrano dokładny wywiad chorobowy, wywiad dotyczący miesiączkowania, pacjentki zważono i zmierzono oraz wykonano badanie ultrasonograficzne narządów miednicy małej. Wyniki: U 16 pacjentek (42%) stwierdzono pierwotny brak miesiączki. U 32% zatrzymanie miesiączki nastąpiło przed wystąpieniem znaczącego spadku masy ciała. Wielkość macicy i jajników mniejszą od prawidłowej dla wieku odnotowano odpowiednio u 11 i 15 pacjentek z wtórnym brakiem miesiączki. Większa dojrzałość morfologiczna macicy i jajników była związana z krótszym okresem wtórnego braku miesiączki i dłuższym okresem prawidłowego miesiączkowania przed zatrzymaniem miesiączki. Nie stwierdzono różnic BMI w grupie z bardziej dojrzałym i niedojrzałym obrazem ultrasonograficznym narządu rodnego.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
267-274
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
 • Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
 • Zakład Radiologii Pediatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Zakładu, p.o.: dr n. med. Michał Brzewski
 • Zakład Radiologii Pediatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Zakładu, p.o.: dr n. med. Michał Brzewski
References
 • 1. Lai K.Y.C., de Bruyn R., Lask B. i wsp.: Use of pelvic ultrasound to monitor ovarian and uterine maturity in childhood onset anorexia nervosa. Arch. Dis. Child. 1994; 71: 228-231.
 • 2. Treasure J.L., Wheeler M., King E.A. i wsp.: Weight gain and reproductive function: ultrasonographic and endocrine features in anorexia nervosa. Clin. Endocrinol. (Oxf.) 1988; 29: 607-616.
 • 3. Treasure J.L., Gordon P.A.L., King E.A. i wsp.: Cystic ovaries: a phase of anorexia nervosa. Lancet 1985; 2: 1379-1382.
 • 4. Copeland P.M., Sacks N.R., Herzog D.B.: Longitudinal follow-up of amenorrhea in eating disorders. Psychosom. Med. 1995; 57: 121-126.
 • 5. Swenne I.: Weight requirements for return of menstruations in teenage girls with eating disorders, weight loss and secondary amenorrhoea. Acta Paediatr. 2004; 93: 1449-1455.
 • 6. Couzinet B., Young J., Brailly S. i wsp.: Functional hypothalamic amenorrhoea: a partial and reversible gonadotrophin deficiency of nutritional origin. Clin. Endocrinol. (Oxf.) 1999: 50: 229-235.
 • 7. Golden N.H., Jacobson M.S., Schebendach J. i wsp.: Resumption of menses in anorexia nervosa. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 1997; 151: 16-21.
 • 8. Key A., Mason H., Allan R., Lask B.: Restoration of ovarian and uterine maturity in adolescents with anorexia nervosa. Int. J. Eat. Disord. 2002; 32: 319-325.
 • 9. Sobanski E., Hiltmann WD., Blanz B. i wsp.: Pelvic ultrasound scanning of the ovaries in adolescent anorectic patients at low weight and after weight recovery. Eur. Child Adolesc. Psychiatry 1997; 6: 207-211.
 • 10. Mitan L.A.P.: Menstrual dysfunction in anorexia nervosa. J. Pediatr. Adolesc. Gynecol. 2004; 17: 81-85.
 • 11. WHO: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków - Warszawa 1998.
 • 12. Palczewska I., Niedźwiecka Z.: Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej. Med. Wieku Rozwoj. 2001; 5 supl. 1.
 • 13. Brzewski M., Mądzik J.: Pomiary w pediatrii. W: Jakubowski W (red.): Pomiary w ultrasonografii. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa - Zamość, 2004: 170-171.
 • 14. Meyer A.E., von Holtzapfel B., Deffner G. i wsp.: Amenorrhea and predictors for remenorrhea in anorexia nervosa: a psychoendocrinological study in inpatients. Psychother. Psycho-som. 1986; 45: 149-160.
 • 15. Meyer A.E., von Holtzapfel B., Deffner G. i wsp.: Psychoendocrinology of remenorrhea in the late outcome of anorexia nervosa. Psychother. Psychosom. 1986; 45: 174-185.
 • 16. Halmi K.A.: Anorexia nervosa: demographic and clinical features in 94 cases. Psychosom. Med. 1974; 36: 18-26.
 • 17. Miller K.K., Grinspoon S., Gleysteen S. i wsp.: Preservation of neuroendocrine control of reproductive function despite severe undernutrition. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2004; 89: 4434-4438.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3a18d078-e54e-4be2-8072-0c52644e797a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.