PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70 | 172–176
Article title

Your smartphone can save someone's life

Content
Title variants
PL
Twój smartfon może uratować komuś życie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Each year in Europe there are about 350 thousand deaths recorded, following sudden cardiac arrest (SCA). To reduce this number, new methods are being looked for to assist non-medical people in CPR. The objective of this contribution is to compare the efficacy of cardio-pulmonary resuscitation and its compliance with the BLS algorithm in persons showing no medical background, using generally available means of support. MATERIAL AND METHODS: The conducted randomized pilot study comprised 50 volunteers with no medical background. The participants were randomized into two test groups. Group 1 – with smartphone applications, Group 2 – no support. RESULTS: The persons making use of mobile application support showed better compliance with the initial steps of the algorithm. Improved chest compression quality was also observed, in particular regarding the cHOT parameter. Statistically, the application users also proved better in evaluating the victim’s breathing. CONCLUSIONS: A smartphone application may be helpful in first aid procedures performed by people with no medical background, mainly for the common use of this type of mobile phones. It is recommended to extend the scope of knowledge of AED defibrillators.
PL
WSTĘP: Każdego roku w Europie dochodzi do około 350 tysięcy zgonów po nieskutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Dążąc do zmniejszenia liczby zgonów, poszukuje się nowych metod wsparcia osób bez wykształcenia medycznego przy wykonywaniu RKO. Celem pracy jest porównanie skuteczności wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz zgodności z algorytmem BLS przez osoby bez wykształcenia medycznego, z wykorzystaniem ogólnodostępnych metod wsparcia. MATERIAŁ I METODY: Przeprowadzono pilotażowe, randomizowane badanie, do którego zrekrutowano 50 ochotników bez wykształcenia medycznego. Uczestnicy zostali zrandomizowani do dwóch grup badawczych: Grupa 1 – posiadająca aplikację na smartfone, Grupa 2 – brak wsparcia. WYNIKI: Osoby korzystające ze wsparcia w postaci aplikacji mobilnej wykazywali większą zgodność przy wykonywaniu początkowych kroków algorytmu. Stwierdzono również poprawę parametrów opisujących jakość ucisków klatki piersiowej, szczególnie parametru cHOT. Osoby korzystające z pomocy aplikacji również statystycznie lepiej oceniały oddech poszkodowanego. WNIOSKI: Aplikacja mobilna na smartfona może pomóc w udzieleniu pierwszej pomocy osobom bez wykształcenia medycznego, dzięki dużej popularności telefonów typu smartfon. Zaleca się szerzenie wiedzy na temat defibrylatorów AED.
Keywords
EN
BLS   CPR   RKO   smartfon   smartphone  
Discipline
Year
Volume
70
Pages
172–176
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii, Śląskie Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 41-800 Zabrze, tel. 32 208 87 75
 • STN przy Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • STN przy Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Gräsner J.T., Böttiger B.W., Bossaert L. European Registry of Cardiac Arrest (EuReCa) ONE Steering Committee; EuReCa ONE Study Mana-gement Team. EuReCa ONE - ONE month – ONE Europe – ONE goal. Resuscitation 2014; 85(10): 1307–1308. doi: 10.1016/j.resuscitation. 2014.08.001.
 • 2. Meaney P.A., Bobrow B.J., Mancini M.E., Christenson J., de Caen A.R., Bhanji F., Abella B.S., Kleinman M.E., Edelson D.P., Berg R.A., Aufderheide T.P., Menon V., Leary M. CPR Quality Summit Investigators, the American Heart Association Emergency Cardiovascular Care Committee, and the Council on Cardiopulmonary, Critical Care, Perioperative and Resuscitation. Cardiopulmonary resuscitation quality: [corrected] improving cardiac resuscitation outcomes both inside and outside the hospital: a consensus statement from the American Heart Association. Circulation. 2013; 128(4): 417–435. doi: 10.1161/CIR.0b013e31829d8654.
 • 3. Yeung J., Davies R., Gao F., Perkins G.D. A randomised control trial of prompt and feedback devices and their impact on quality of chest compressions-a simulation study. Resuscitation 2014; 85(4): 553–559. doi: 10.1016/j.resuscitation.2014.01.015.
 • 4. Kurowski A., Szarpak Ł., Bogdański Ł., Zaśko P., Czyżewski Ł. Comparison of the effectiveness of cardiopulmonary resuscitation with standard manual chest compressions and the use of TrueCPR and PocketCPR feedback devices. Kardiol. Pol. 2015; 73(10): 924–930. doi: 10.5603/KP. a2015.0084.
 • 5. Hase M. Quality of bystander cardiopulmonary resuscitation – can a smartphone bring about a revolution? Circ. J. 2015; 79(5): 964–965. doi: 10.1253/circj.CJ-15-0281.
 • 6. Song Y., Oh J., Chee Y., Cho Y., Lee S., Lim T. Effectiveness of chest compression feedback during cardiopulmonary resuscitation in lateral tilted and semirecumbent positions: a randomised controlled simulation study. Anaesthesia 2015; 70(11): 1235–1241. doi: 10.1111/anae.13222.
 • 7. Ringh M., Rosenqvist M., Hollenberg J., Jonsson M., Fredman D., Nordberg P., Järnbert-Pettersson H., Hasselqvist-Ax .I, Riva G., Svensson L. Mobile-phone dispatch of laypersons for CPR in out-of-hospital cardiac arrest. N. Engl. J. Med. 2015; 372(24): 2316–2325. doi: 10.1056/NEJMoa 1406038.
 • 8. Smith K.K., Gilcreast D., Pierce K. Evaluation of staff's retention of ACLS and BLS skills. Resuscitation 2008; 78(1): 59–65. doi: 10.1016/j.resuscitation.2008.02.007.
 • 9. Sullivan N.J., Duval-Arnould J., Twilley M., Smith S.P., Aksamit D., Boone-Guercio P., Jeffries P.R., Hunt E.A. Simulation exercise to improve retention of cardiopulmonary resuscitation priorities for in-hospital cardiac arrests: A randomized controlled trial. Resuscitation 2015; 86: 6–13. doi: 10.1016/j.resuscitation.2014.10.021
 • 10. Bingham A.L., Sen S., Finn L.A., Cawley M.J. Retention of advanced cardiac life support knowledge and skills following high-fidelity mannequin simulation training. Am. J. Pharm. Educ. 2015; 79(1): 12. doi: 10.5688/ajpe79112.
 • 11. Rössler B., Ziegler M., Hüpfl M., Fleischhackl R., Krychtiuk K.A., Schebesta K. Can a flowchart improve the quality of bystander cardiopulmonary resuscitation? Resuscitation 2013; 84(7): 982–986. doi: 10.1016/j.resuscitation.2013.01.001.
 • 12. de Vreede-Swagemakers J.J., Gorgels A.P., Dubois-Arbouw W.I., van Ree J.W., Daemen M.J., Houben L.G., Wellens H.J. Out-of-hospital cardiac arrest in the 1990's: a population-based study in the Maastricht area on incidence, characteristics and survival. J. Am. Coll. Cardiol. 1997; 30(6): 1500–1505.
 • 13. Monsieurs K.G., Nolan J.P., Bossaert L.L., Greif R., Maconochie I.K., Nikolaou N.I., Perkins G.D., Soar J., Truhlář A., Wyllie J., Zideman D.A. ERC Guidelines 2015 Writing Group. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 1. Executive summary. Resuscitation 2015; 95: 1–80. doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.07.038.
 • 14. Perkins G.D., Handley A.J., Koster R.W., Castrén M., Smyth M.A., Olasveengen T., Monsieurs K.G., Raffay V., Gräsner J.T., Wenzel V., Ristagno G., Soar J. Adult basic life support and automated external defibrillation section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 2. Adult basic life support and automated external defibrillation. Resuscitation 2015; 95: 81–99. doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.07.015.
 • 15. Christ M., van Bracht M., Prull M.W., Trappe H.J. [Influences of medical education on first aid and AED knowledge among laypersons]. Dtsch. Med. Wochenschr. 2012; 137(44): 2251–2255. doi: 10.1055/s-0032-1305282.
 • 16. Roessler B., Fleischhackl R., Losert H., Arrich J., Mittlboeck M., Domanovits H., Hoerauf K. Reduced hands-off-time and time to first shock in CPR according to the ERC Guidelines 2005. Resuscitation 2009; 80(1): 104––108. doi: 10.1016/j.resuscitation.2008.09.015.
 • 17. Kern K.B., Hilwig R.W., Berg R.A., Ewy G.A. Efficacy of chest compression-only BLS CPR in the presence of an occluded airway. Resuscitation 1998; 39(3): 179–188.
 • 18. Kern K.B. Cardiopulmonary resuscitation without ventilation. Crit. Care. Med. 2000; 28(11): N186–189.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-39612ae5-56cc-4b1d-b7fb-8ac84ac9d190
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.