Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 7 | 7-11

Article title

Ryszard Kryza (1950–2015)

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Discipline

Year

Volume

7

Pages

7-11

Physical description

Contributors

References

 • Karwowski Ł., Kryza R., Przylibski T., 2007, New chemical and physical data on keilite from the Zakłodzie enstatite achondrite, American Mineralogist, 92: 204–209.
 • Przylibski A.T., Kryza R., Pilski A.S., 2008, Klasyfikowanie chondrytów zwyczajnych – kolejność prac, metody badań, sprawy formalne i inne problemy, Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, Rocznik PTMet 2, Streszczenia referatów, Konferencja Meteorytowa Wrocław 2008, str. 195–196.
 • Kryza R., Helios K., Karwowski Ł., Muszyński A., 2010, Spektroskopia Ramana w badaniach fosforanów w meteorytach: wstępne dane z meteorytu Morasko. Konferencja Meteorytowa Kraków.
 • Kryza R., Przylibski T.A., Łuszczek K., 2012, The Zakłodzie and alike achondrites: mineral chemistry (preliminary data), Mineralogia – Special Papers, 40: 33–35. – XIXth Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland „Meteorites: Insights Into Planetary Compositions“, Obrzycko, October 19–21, 2012.
 • Muszyński A., Karwowski Ł., Pilski A.S., Kryza R., 2012, Morasko meteorite – the current state of knowledge, Mineralogia – Special Papers, 40: 42–45. – XIXth Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland „Meteorites: Insights Into Planetary Compositions“, Obrzycko, October 19–21, 2012.
 • Biernacka J., Muszyński A., Kryza R., 2013, 19th Annual Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Obrzycko, Poland, October 19–21, 2012, Elements 9/2: p. 152.
 • Muszyński A., Kryza R., Karwowski Ł., Pilski A.S., Muszyńska J. (red.), 2012, Morasko. Największy deszcz meteorytów żelaznych w Europie środkowej. Morasko. The largest iron meteorite shower in Central Europe, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 28, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Karwowski Ł., Helios K., Kryza R., Muszyński A., Drożdżewski P., 2013, Raman spectra of selected mineral phases of the Morasko iron meteorite, Journal of Raman Spectroscopy, 44/8:1181–1186.
 • Muszyński A., Pilski A.S., Karwowski Ł., Kryza R., Gurdziel A., 2013, Nowe znaleziska w rezerwacie Morasko, Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 4: 136–138.
 • Pilski A.S., Wasson J.T., Muszyński A., Kryza R., Karwowski Ł., Nowak M., 2013, Low-Ir IAB-irons from Morasko and other locations in central Europe: one fall, possibly distinct from IAB-MG, Meteoritics & Planetary Science, 48 (2): 2531–2541.
 • Przylibski T.A., Kryza R., Łuszczek K., Pilski A.S., 2013, Wyniki klasyfikacji nowego chondrytu zwyczajnego NWA, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, II Seminarium Meteorytowe, 24–26.04.2013, Olsztyn.
 • Przylibski T.A., Zagożdżon P., Kryza R., Pilski A.S., 2013, Mineralogia, petrologia, geneza i propozycja nowej klasyfikacji meteorytu enstatytowego „Zakłodzie”, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, II Seminarium Meteorytowe, 24–26.04.2013, Olsztyn: s. 80–101.
 • Przylibski T.A., Jakubowski T., Karwowski Ł., Kryza R., Łuszczek K., 2013, New data on graphite from the Zakłodzie enstatite achondrite, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, II Seminarium Meteorytowe, 24–26.04.2013, Olsztyn.
 • Karwowski Ł., Kusz J., Muszyński A., Kryza R., Sitarz M., Galuskin E., 2015, Moraskoite, Na2Mg(PO4)F, a new mineral from the Morasko IAB-MG iron meteorite (Poland), Mineralogical Magazine, 79(2): 387–398.

Document Type

communication

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-3957ce5b-c1dc-4ee5-808d-cc1aefd2288b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.