Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2012 | 13 | 1 | 35

Article title

The necessity of animal models in pain research

Title variants

PL
Konieczność wykorzystywania modeli zwierzęcych w badaniach nad bólem

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W społeczności badaczy bólu istnieje obecnie umiarkowany stopień wglądu w wartość badań na zwierzętach. Bieżący artykuł przeglądowy broni znaczenia badań nad bólem prowadzonych na zwierzętach. Omawiamy wrodzoną przewagę modeli zwierzęcych nad badaniami u ludzi i kluczową, uzupełniającą rolę badań na zwierzętach, jaką odgrywają wobec prowadzonych u ludzi badań obrazowych i genetycznych. Na zakończenie omawiamy niedawne postępy w zakresie zwierzęcych modeli bólu, które powinny poprawić znaczenie i możliwość przenoszenia wyników ze zwierząt laboratoryjnych na ludzi. Jesteśmy przekonani, że prowadzenie badań nad bólem z użyciem modeli zwierzęcych jest konieczne - dla rozumienia podstawowych mechanizmów bólu, zidentyfikowania nowych punktów uchwytu działania przeciwbólowego, a także dostarczania informacji, ukierunkowywania i kontrolowania badań na ludziach - jeżeli mamy opracować nowe leki przeciwbólowe do leczenia bólu przewlekłego.
EN
There exists currently a fair degree of introspection in the pain research community about the value of animal research. This review represents a defense of animal research in pain. We discuss the inherent advantage of animal models over human research as well as the crucial complementary roles animal studies play vis-a-vis human imaging and genetic studies. Finally, we discuss recent developments in animal models of pain that should improve the relevance and translatability of findings using laboratory animals. We believe that pain research using animal models is a continuing necessity-to understand fundamental mechanisms, identify new analgesic targets, and inform, guide and follow up human studies – if novel analgesics are to be developed for the treatment of chronic pain.

Discipline

Journal

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

35

Physical description

Contributors

  • Department of Psychology and Alan Edwards Centre for Research on Pain, McGill University, Montreal, QC, Canada
  • Division of Brain, Imaging and Behaviour-Systems Neuroscience, Toronto Western Research Institute, University Health Network, Toronto, Canada; Department of Surgery and Institute of Medical Science, University of Toronto, Toronto, ON , Canada
  • School of Psychology, University of Birmingham, Birmingham, UK

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-38d2b7cc-db80-46cb-a5aa-a6ada2f17045
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.