PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 2 | 175–182
Article title

Torbiele nerek u dzieci – obserwacja jednego ośrodka

Content
Title variants
EN
Renal cysts in children: a single centre study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Torbiele w nerkach mogą mieć charakter wrodzony (związany bądź niezwiązany z zaburzeniami genetycznymi) lub nabyty (rzadki). Mogą być zaburzeniem izolowanym lub stanowić element zespołu anomalii. Celem pracy była analiza historii pacjentów z podejrzeniem/rozpoznaniem torbieli nerki/nerek, przyjętych do Kliniki autorów w latach 2015–2016. Materiał i metody: W tym okresie hospitalizowano 1604 pacjentów, wśród nich było 49 dzieci w wieku od 1 miesiąca do 17 lat z podejrzeniem/rozpoznaniem torbieli nerki/nerek. W 30 przypadkach były to przyjęcia pierwszorazowe, w pozostałych – kolejne. Wyniki: Wśród dzieci hospitalizowanych po raz pierwszy było 14 niemowląt (średnia wieku 4,2 miesiąca). Ostateczne rozpoznania w tej grupie były następujące: autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek – u 3 dzieci, autosomalna dominująca wielotorbielowatość nerek – u 1, dysplazja torbielowata nerki prawej – u 4, połączona z ektopią nerki lewej – u 1, obustronna dysplazja torbielowata – u 1, pojedyncze torbiele nerek – u 2, hipodysplazja nerek z torbielami – u 2. W grupie pozostałych 16 dzieci (średnia wieku 10,1 roku) diagnozowanych po raz pierwszy z powodu nadciśnienia tętniczego lub nieprawidłowości w badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej autosomalną dominującą wielotorbielowatość nerek stwierdzono u 11, dysplazję torbielowatą nerki prawej – u 4, lewej – u 1. Wśród 19 pacjentów hospitalizowanych po raz kolejny (średnia wieku 9,5 roku) autosomalną dominującą wielotorbielowatość nerek rozpoznano u 4, autosomalną recesywną – u 6, dysplazję torbielowatą nerki prawej – u 4, lewej – u 3, inne postaci torbielowatości – u 2. U 23 dzieci (47%) z całej grupy stwierdzono przewlekłą chorobę nerek w różnych stadiach, u 3 wykonano przeszczep nerki. Podsumowanie: Torbiele nerek nie stanowią częstej przyczyny hospitalizacji (3,1% pacjentów) dzieci w ośrodku nefrologicznym, ale wymagają diagnostyki i monitorowania chorych ze względu na ryzyko rozwoju przewlekłej choroby nerek.
EN
Kidney cysts may be congenital (associated or not with genetic disorders) or rarely acquired. They may be an isolated abnormality or be part of an anomaly syndrome. The aim of the study was to analyse the history of patients with suspected/diagnosed cysts of the kidney(s) admitted to the authors’ department in 2015–2016. Material and methods: In this period 1,604 patients were hospitalised, including 49 children aged 1 month – 17 years with a suspected/diagnosed cyst of the kidney(s). There were 30 first-time admissions and the remaining cases were repeat admissions. Results: There were 14 infants (mean age of 4.2 months) among the children hospitalised for the first time. The final diagnoses in this group were as follows: autosomal recessive polycystic kidney disease in 3 children, autosomal dominant polycystic kidney disease in 1 child, right multicystic dysplastic kidney in 4 children, right multicystic dysplastic kidney combined with left ectopic kidney in 1 child, bilateral multicystic dysplastic kidney in 1 child, single renal cysts in 2 children and renal cystic hypodysplasia in 2 children. Among the remaining 16 children (mean age of 10.1 years) diagnosed for the first time due to arterial hypertension or abnormalities on abdominal ultrasound imaging, autosomal dominant polycystic kidney disease was found in 11 children, right multicystic dysplastic kidney in 4 children and left multicystic dysplastic kidney in 1 child. Among 19 patients hospitalised more than once (mean age of 9.5 years) autosomal dominant polycystic kidney disease was diagnosed in 4 children, autosomal recessive disease in 6 individuals, right multicystic dysplastic kidney in 4 children, left multicystic dysplastic kidney in 3 children and other forms of cystic kidney disease in 2 children. In 23 children (47%) various stages of chronic kidney disease were found and in 3 patients a renal transplant was performed. Conclusion: Renal cysts are not a common reason for hospitalisation at a pediatric nephrology centre (3.1% of patients); however, they do require diagnosis and monitoring of patients due to the risk of development of chronic kidney disease.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
175–182
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
References
 • 1. Glassberg KI, Stephens FD, Lebowitz RL et al.: Renal dysgenesis and cystic disease of the kidney: a report of the Committee on Terminology, Nomenclature and Classification, Section on Urology, American Academy of Pediatrics. J Urol 1987; 138: 1085–1092.
 • 2. Dobosz R, Pypno W: Torbielowatość nerek. Postępy Nauk Med 2014; Suppl 1: 27–28.
 • 3. Cardona-Grau D, Kogan BA: Update on multicystic dysplastic kidney. Curr Urol Rep 2015; 16: 67.
 • 4. Vester U, Kranz B, Hoyer PF: The diagnostic value of ultrasound in cystic kidney diseases. Pediatr Nephrol 2010; 25: 231–240.
 • 5. Mashat SD, El-Desoky SM, Abdulaziz Kari J: Outcome of multicystic dysplastic kidneys in children. Iran J Pediatr 2015; 25: e2991.
 • 6. Damen-Elias HA, Stoutenbeek PH, Visser GH et al.: Concomitant anomalies in 100 children with unilateral multicystic kidney. Ultrasound Obstet Gynecol 2005; 25: 384–388.
 • 7. Al Naimi A, Baumüller JE, Spahn S et al.: Prenatal diagnosis of multicystic dysplastic kidney disease in the second trimester screening. Prenat Diagn 2013; 33: 726–731.
 • 8. van Eijk L, Cohen-Overbeek TE, den Hollander NS et al.: Unilateral multicystic dysplastic kidney: a combined pre- and postnatal assessment. Ultrasound Obstet Gynecol 2002; 19: 180–183.
 • 9. Gough DC, Postlethwaite RJ, Lewis MA et al.: Multicystic renal dysplasia diagnosed in the antenatal period: a note of caution. Br J Urol 1995; 76: 244–248.
 • 10. Schreuder MF, Westland R, van Wijk JA: Unilateral multicystic dysplastic kidney: a meta-analysis of observational studies on the incidence, associated urinary tract malformations and the contralateral kidney. Nephrol Dial Transplant 2009; 24: 1810–1818.
 • 11. Soliman NA, Ali RI, Ghobrial EE et al.: Pattern of clinical presentation of congenital anomalies of the kidney and urinary tract among infants and children. Nephrology (Carlton) 2015; 20: 413–418.
 • 12. Sweeney WE Jr, Avner ED: Diagnosis and management of childhood polycystic kidney disease. Pediatr Nephrol 2011; 26: 675–692.
 • 13. Dell KM, Matheson M, Hartung EA et al.; Chronic Kidney Disease in Children (CKiD) Study: Kidney disease progression in autosomal recessive polycystic kidney disease. J Pediatr 2016; 171: 196–201.e1.
 • 14. Miśkiewicz A, Więcek A: Autosomalnie dominujące cewkowo- -śródmiąższowe choroby nerek – ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń związanych z mutacją w genie kodującym uromodulinę. Nefrol Dial Pol 2015; 19: 166–169.
 • 15. Lewicki A, Chomicz A, Jakubowski W: Diagnostyka ultrasonograficzna zmian torbielowatych nerek – torbielowatości. Przegl Urol 2015; 6: 94–102.
 • 16. Adamczyk P, Cieślak-Puchalska A, Żurowska A et al.: Diagnostyka postnatalna wad układu moczowego wykrytych w okresie prenatalnym. Część 2. Zmiany w miąższu nerek. Pediatr Med Rodz 2010; 6: 125–134.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3884db80-2dc9-4b9c-aa17-f591edbe5b19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.